Uzsāktas Tiesu informācijas sistēmas lietotāju apmācības par ECLI funkcionalitāti

Š.g. jūlijā Tiesu administrācija ir uzsākusi Tiesu informācijas sistēmas lietotāju apmācības, kurās tiesu darbinieki tiks iepazīstināti ar Eiropas judikatūras identifikatora (ECLI) izveidošanas nepieciešamību, izmantošanas iespējām un funkcionalitāti.

 

2016.gada martā Tiesu administrācija uzsāka projektu, kura ietvaros līdz 2017.gada septembrim plānots Latvijas Tiesu informācijas sistēmā ieviest Eiropas judikatūras identifikatoru, tādejādi nodrošinot standartizētu, unikālu un nepārprotamu tiesu nolēmumu identifikāciju Eiropas līmenī. Eiropas judikatūras identifikators, veicot vienotas meklēšanas darbības un izmantojot vienotu meklēšanas saskarni, ļauj atrast visus nolēmuma minēšanas gadījumus ne tikai valsts, bet arī pārrobežu datu bāzēs, ja konkrētā valsts ir ieviesusi ECLI.

 

Identifikators ietver prefiksu ECLI un četrus obligātus elementus – Eiropas Savienības dalībvalsts saīsinājuma kodu, tiesas saīsinājumu, nolēmuma pieņemšanas gadu un kārtas numuru. Jaunā nolēmumu indeksācijas kārtība ir atrunāta arī 2017.gada 19.jūnijā apstiprinātajos Tiesu lietvedības organizēšanas noteikumos.

 

Tiesu administrācija sadarbībā ar SIA “Exigen Services Latvia” tiesu darbiniekiem nodrošinās vienas dienu apmācības, kurās būs gan praktiskā, gan teorētiskā daļa. Apmācības tiek organizētas Tiesu administrācijas realizētā projekta “ECLI ieviešana” ietvaros. Eiropas Komisija finansē 80% jeb 191 962,00 EUR no projekta izmaksām un 20% ir valsts budžeta līdzfinansējums.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” atbalstu. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Republikas Tiesu administrācija, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

Papildu informācija:

Tiesu administrācija

Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas

projekta vadītāja

Dace Ezeriete

Dace.Ezeriete@ta.gov.lv

Tālr. 67063808