Vairāk nekā pusē no uzsāktajiem mediācijas procesiem ir panāktas vienošanās

Jau ceturto gadu Latvijā dažādus civilstrīdus var risināt ne tikai tiesā, bet arī, izmantojot īpašus vidutājus mediācijas procesā.

Piemēram, laulības šķiršana, bērnu dzīvesvietas noteikšana, uzturlīdzekļu apmērs – tie būtu tādi jautājumi, kurus arī tiesa iesaka risināt mediācijas ceļā. Dati par pērno gadu liecina, ka vairāk nekā pusē no uzsāktajiem procesiem ir panāktas vienošanās.

 

Dažādu ģimenes konfliktu risināšanā, īpaši tādu, kas skar bērnu intereses, Latvijā arvien lielāku popularitāti iemanto mediācijas process. Atšķirībā no ilgām tiesvedībām, mediācija aizņem krietni mazāk laiku, kā arī abām pusēm jeb vecākiem ir iespēja vienoties par izlīguma veidu nevis to vienpersoniski izlemj tiesnesis.

 

Lai veicinātu ģimenes strīdu risināšanu mediācijas ceļā, valsts apmaksā pirmās piecas stundu ilgas sesijas pie mediatora. Viena šāda konsultācija maksā 30 eiro. Prakse liecina, ka vidēji vajadzīgas astoņas tikšanās reizes līdz tiek panākts kompromiss un pāris spēj vienoties. Pērn šo bezmaksas mediatora pakalpojumu izmantoja 291 ģimene. Puse no tiem noslēgušies ar pilnīgu vai daļēju izlīgumu, daļā procesi vēl turpinās. Pārējie tomēr nav spējuši strīdu atrisināt arī šādā veidā.

 

Irēna Kucina

Tieslietu ministrijas Valsts sekretāre tiesu jautājumos:

Tiesas sēdē ir uzvarētājs/zaudētājs vai zaudētājs/zaudētājs. Mediācijas procesā, ko mēs esam dzirdējuši no pusēm, pārsvarā ir ieguvējs/ieguvējs. Pat, ja mediācijas procesā nesanāk pilnībā vienoties par konkrētas problēmas risinājumu, puses iegūst draudzīgu atmosfēru un turpmāk spēj izvairīties no emocijām un turpmāk uz strīdu paskatīties ar saprātu.

 

Civillietas Latvijā vidēji izskata pusgada laikā, savukārt ar mediatora palīdzību pie risinājuma var nonākt pat dažās nedēļās. Īpaši svarīgi tas ir gadījumos, kad tiek šķirta laulība un nav vienprātības par to, pie kura no vecākiem turpmāk atvase dzīvos, kādas būs tikšanās iespējas, uzturlīdzekļu apmērs un citi jautājumi.

 

Kristīne Dārzniece

Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja:

Ja cilvēki, kuri diemžēl šķiras vai ir kaut kādas domstarpības katru dienu, tam bērnam ir ļoti grūti izdzīvot šajā vecāku karā par klātesamību, un ja vecāki var atnākt pie mediatora un saprast, kas tiešām bērnam ir vajadzīgs, nevis – kas ir manas ambīcijas, vai, kāpēc es esmu dusmīgs uz otru vecāku un tāpēc lieku kaut kādus šķēršļus, tad tas ir milzīgs ieguvums.

 

Mediācijas procesu ģimenes lietu risināšanā iesaka izmantot arī tiesneši. Atšķirībā no tiesas, mediācijā puses var vienlaikus risināt vairākus jautājumus, vienoties par kompromisu, kā arī paši izvēlēties mediatoru.

 

Zane Pētersone

Augstākās tiesas tiesnese:

Tiesa nav tā vieta, kur risināt pušu attiecību konfliktu, nereti, tiesu procesi šos attiecību konfliktus pat palielina, tos eskalē, jo tiklīdz ir šis strīds, puses jūtas, ka viņām ir vēl vairāk jāstrīdas vienam ar otru, ir jāatrod vēl kādi pierādījumi, un vēl kaut kas slikts ir jāpasaka par otru pusi.

 

Arī šogad valsts turpinās apmaksāt šo vidutāju pakalpojumus ģimenes strīdu risināšanā. Tam atvēlēti 45 tūkstoši eiro. Mediāciju konfliktu risināšanai var izmantot gan darba un komerctiesībās, gan arī jautājumos par mantojumiem vai nekustamajiem īpašumiem.