Videokonferenču izmantošana tiesas sēdēs pērnajā gadā pieaugusi par teju 30%

Pieaugot tehniskajām iespējām cilvēks aizvien mazāk kļūst piesaistīts konkrētai vietai, spējot arī dažādas juridiskas lietas nokārtot attālināti. Tiesu administrācija jau vairākus gadus attīsta tiešsaistē iesniedzamo dokumentu un pieejamās informācijas apjomu, paralēli aprīkojot arī tiesas ar videokonferenču iekārtām. Tas ļauj tiesas sēdes organizēt attālināti, kas īpaši aktuāli ir Covid-19 ierobežojumu laikā.

Šobrīd Tiesu administrācijas pārvaldībā ir 319 tiesas zāles no kurām 97 ir aprīkotas ar videokonferenču iekārtām, kas jau šobrīd ievērojami atvieglo tiesu darbu ierobežojumu laikā.

Drīzumā tiek gaidīta vēl 13 videokonferenču iekārtu piegāde, kuras tiks uzstādītas tuvāko mēnešu laikā. Iekārtu uzstādīšanu plānots turpināt arī nākotnē, neatkarīgi no ierobežojumiem, papildinot iespējas videokonferenču rīkošanai.

Paralēli videokonferenču sistēmai atklātajās tiesas sēdēs tika rasta iespēja izmantot arī Microsoft Teams risinājumu, tādējādi paplašinot iespējas organizēt tiesas procesu attālināti.

Lai arī tas kādus rīkus attiecīgajā situācijā izvēlēties ir tiesas un tiesnešu ziņā, statistika liecina, ka tiesneši ir plaši izmantojuši iespēju tiesas sēdes rīkot attālināti.

Par videokonferenču pielietošanu liecina fakts, ka 2020.gadā visu videokonferenču kopējais savienojuma ilgums ir bijis 16 243 stundas, kas ir par 29,9%  vairāk attiecībā pret 2019. gadu.

Pēdējās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 9. novembrim līdz 2021. gada 6. aprīlim kopumā 1734 tiesas sēdes notikušas videokonferences režīmā, kas ritējušas 4 339 stundas.

Turklāt jāņem vērā, ka bez minētajām 1734 sēdēm būtisku skaitu sastāda Microsoft Teams platformā notikušo tiesas sēžu skaits, kas šobrīd netiek īpaši uzskaitīts un statistikā uzrādās kopējā klātienes tiesas sēžu skaitā.

Šobrīd visbiežāk videokonference tiek izmantotas krimināllietās, kur vērojams arī vislielākais videokonferenču skaita pieaugums – 50% salīdzinot ar laiku pirms ierobežojumiem.

Tiesu administrācija turpina attīstīt videokonferenču sistēmas uzlabošanu, veidojot vienotu platformu, kas nākotnē padarīs ērtāku un drošāku videokonferenču norisi gan tiesām, gan videokonferences dalībniekiem.