Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu namā tehnisku iemeslu dēļ ierobežots darba laiks

Tehnisku iemeslu dēļ (ūdensvada avārija) Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nams 2020.gada 16.martā strādās līdz plkst. 15.30.