VVDZ pakalpojuma “Mani dati” izmantošanas reižu skaits palielinājies turpat divkārt

Salīdzinot ar pagājušā gada pirmajiem trim mēnešiem Tiesu administrācijas izveidotā pakalpojuma “Mani dati valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā” izmantošanas reižu skaits palielinājies turpat divkārt – no 3600 reizēm 2015. gadā līdz 7050 šogad.

Tiesu administrācijas izveidotais e-pakalpojums “Mani dati VVDZ” ir fiziskām personām paredzēts elektroniskais pakalpojums, kuru piedāvā Tiesu administrācija vietnē www.zemesgramata.lv un tajā bez maksas ir iespējams elektroniski aplūkot informāciju par fiziskai personai piederošiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī iegūt ziņas par citām personām, kuras pieprasījušas ziņas par šiem īpašumiem.

 

Pašlaik zemesgrāmatu elektroniskajā arhīvā, kas ļauj iedzīvotājiem ar pakalpojuma “Mani dati VVDZ” starpniecību ieskatīties sev piederoša nekustamā īpašuma lietā esošajos dokumentos, atrodas jau vairāk, nekā 2,5 milj. dokumentu vienības.

 

Elektroniskā arhīva izmantošana atvieglos iedzīvotājiem saņemt informāciju attālināti, tādejādi taupot gan laiku, gan naudu.

 

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata, kuras turētājs ir Tiesu administrācija, ir vienīgā datorizētā zemesgrāmata, kas satur juridiski atzītu informāciju. Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata nodrošina zemesgrāmatu datu vieglāku pieejamību un satur informāciju par visu zemesgrāmatā ierakstīto nekustamo īpašumu tiesisko statusu valstī.