Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu namam 20 gadi

2016.gada 2.decembrī Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu namā norisinājās reģionālais seminārs „Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nama 20 darbības gadi”.

Semināra laikā ar uzrunām uzstājās Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja Inguna Preisa, Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks V.Sprudzāns, bijusī Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece, patreizējā Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatore Ināra Garda, kā arī Tiesu administrācijas Personālvadības nodaļas vadītāja Inese Sila.

 

Seminārā tika gūts ieskats par Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nama vēsturi, tā izveidošanu (1996.gadā) un tā attīstību. Tiesas priekšsēdētāja vietnieks V.Sprudzāns sniedza atskaiti par tiesu nama pēdējo piecu gadu darbību, kas iekļāva arī statistiku par izskatīto lietu skaitu.

 

Semināra noslēgumā tika pasniegti apbalvojumi:

 

Tiesu administrācijas Goda rakstu par nozīmīgu ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tiesu sistēmas attīstībā, un par amata pienākumu pašaizliedzīgu izpildi saņēma tiesneša palīdze Ineta Vītoliņa.

 

Tiesu administrācijas Pateicības rakstu par būtisku ieguldījumu tiesas attīstībā un amata pienākumu priekšzīmīgu izpildi saņēma tiesas tulce Ina Reķe un kancelejas vadītāja vietniece Edīte Zvirgzda

 

Tiesu administrācijas Atzinības rakstu par augstu atbildības sajūtu, lojalitāti, atsaucību, apzinīgu un radošu amata pienākumu pildīšanu saņēma tiesneša palīdze Inese Visocka un tehniskā darbiniece Svetlana Zagoruiko.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ineta Vītoliņa

Zemgales apgabaltiesas tiesneša palīdze

T.65120352

E-pasts: ineta.vitolina@tiesas.lv

www.tiesas.lv