Zemgales rajona tiesas delegācija iepazīstas ar kolēģu darbu Dānijā

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Tiesneša palīga un sekretāra loma tiesā – iesaistes, motivācijas un karjeras aspekti” ietvaros Latvijas delegācija no 2018.gada 5. līdz 7.novembrim viesojas pieredzes apmaiņas vizītē Kopenhāgenā, Dānijā.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā Latvijas delegācija apmeklē Kopenhāgenas rajona tiesu.

Projekta mērķis ir iepazīties ar Dānijas tiesu darba organizāciju, galveno lomu piešķirot jautājumiem, kas saistīti ar tiesu personālu, to iesaisti, kompetences apjomu, karjeras jautājumiem, motivēšanas metodēm. Vizītes otrajā dienā Zemgales rajona tiesas delegācija apmeklēs tiesas sēdi un pēc tās iepazīsies klātienē ar tiesas administratīvo sistēmu, digitalizētajām darba metodēm un  Kopenhāgenas rajona tiesas pieredzi darbā ar plašsaziņas līdzekļiem.

Vizītē uz Dāniju devās Laura France, Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tiesnese, Iveta Salaka, Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) priekšsēdētājas vietniece, Diāna Kalniņa, Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tiesas sēžu sekretāre, Diāna Protizāne, Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tiesas sēžu sekretāre, Evita Anģēna, Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tiesneses palīdze, Elīne Eihentāle, Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tiesas sēžu sekretāre.

 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programma atbalsta mācību vizītes, prakses iespējas un kontaktu dibināšanu un uzturēšanu starp valsts sektora darbiniekiem. Atbalstu piešķir projektiem, kuros iesaistītas vismaz trīs valstis no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona (Dānija, Igaunija, Īslande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija). Programma sedz līdz pat 60% no ceļa un uzturēšanās izmaksām.