Zemgales rajona tiesas tiesnesis noliedz sadarbību ar Valsts Drošības komiteju

Zemgales rajona tiesas tiesnesim Arnim Naglim informācija par atrašanos VDK kartotēkā un kartītes esamība uz viņa vārda bija liels, nepatīkams pārsteigums. Tiesnesis apgalvo, ka nekad un nekādā formā nav sadarbojies ar šo iestādi. Bez tam, sākot pildīt tiesneša pienākumus, biogrāfija un dati tika pārbaudīti un viņš nevarētu ieņemt šo amatu, ja tiktu konstatēti kaut kādi ierobežojumi. No kartītē redzamās informācijas, tiesnesis secina, ka to ir sastādījusi persona, kurai bija pieejamas kaut kādas ziņas par viņu, piemēram, Iekšlietu daļas pasu nodaļas.

“Adrese ir norādīta pareizā, bet ieņemamais amats nav pareizs, jo es nekad neesmu bijis tiesu izpildītājs. Vēl ir zīmīgs arī kartītē norādītais vervēšanas datums - 1990.gada 2.marts. Tas bija laiks, kad sākot no 1990.gada 20.februāra līdz pat 1990.gada 20.maijam biju darba nespējā, jo biju lauzis kāju, kura bija ieģipsēta un es nevarēju brīvi, bez kruķu palīdzības, pārvietoties pat pa istabu, kur nu vēl būt kaut kur ārpus mājas. Šo laiku es precīzi atceros tāpēc, ka šādas nopietnas traumas kā lūzumi un operācijas bieži neatgadās un paliek atmiņā un tā gada 18.martā bija Augstākās Padomes vēlēšanas, kad pie manis uz dzīvokli ar “vēlēšanu urnu” atbrauca vēlēšanu komisijas pārstāvji, jo es uz vēlēšanām aiziet nevarēju un pieteicu nobalsošanu mājās,” skaidro tiesnesis Arnis Naglis.

 

Papildu informācija:

Tālrunis: 29299565

e-pasts: inara.makarova@ta.gov.lv

Adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010

www.ta.gov.lv; www.tiesas.lv