ZGRN tiesneši pārrunā aktualitātes un gaidāmās pārmaiņas zemesgrāmatu darbā

Šodien, 29. janvārī Tiesu administrācijā norisinājās rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieku un priekšnieku vietnieku sanāksme ar mērķi pārrunāt aktualitātes, kas saistītas ar zemesgrāmatu specialitāti, plānoto zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrāciju rajonu (pilsētu) tiesās, kā arī 2018. gadā plānotās tiesu reformas gaitu.

Sanāksmes laikā, tiesneši pārrunāja jautājums par nekustamā īpašuma ierakstīšanas procedūrām, aktualitātēm apbūves tiesību piemērošanā, kā arī plānoto zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrāciju, kas tiek ieviesta ar mērķi mazināt rajona (pilsētas) tiesas noslodzi.

Tāpat sanāksmes laikā tiesneši pārrunāja 2018. gadā plānotās tiesu reformas gaitu, lai savlaicīgi veiktu sagatavošanās darbus sekmīgai reorganizācijas īstenošanai.

Jau iepriekš ziņots, ka līdz 2018. gada beigām Latvijā plānots pabeigt tiesu reformu. Tās gaitā tiek apvienotas vairāku tiesu, t.sk. to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu, darbības teritorijas, juridiski izveidojot vienu lielāku tiesu. Savukārt šajā jaunajā teritorijā turpina darboties līdzšinējās tiesas kā jaunās apvienotās tiesas struktūras, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesniegt dokumentus jebkurā no tiesas un tās sastāvā esošās zemesgrāmatu nodaļas atrašanās vietām.

Reformas mērķis ir paaugstināt tiesu darbības efektivitāti un iespējami racionāli izmantot tiesu rīcībā esošos resursus, kā arī atvieglot tiesu pieejamību iedzīvotājiem, savukārt viens no būtiskākiem ieguvumiem ir vienmērīga tiesu noslodze, kas samazinās lietu izskatīšanas termiņus.

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 67063802; 26447901

E-pasts: Vjaceslavs Mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm