Zolitūdes traģēdijas krimināllietas 2016.gada 5.aprīļa tiesas sēdes laiks tiek grozīts uz 2016.gada 13.aprīli plkst.10.00

2016.gada 5.aprīlī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneša Erlena Ernstsona darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts uz 2016.gada 13.aprīli plkst.10.00.

Ievērojot minēto, lūdzu lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas nozīmētas 2016.gada 5.aprīlī un 2016.gada 7.aprīlī.

Nākamā tiesas sēde nozīmēta 2016.gada 13.aprīlī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē. Lietas dalībniekiem par tiesas sēdi tiks paziņots Kriminālprocesa likuma 22.nodaļas kārtībā - ar tiesas pavēsti.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

 

Papildus informācijai:

Anete Miķelsone

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas

Tiesas sēžu sekretāre

E-pasts: Anete.Mikelsone@tiesas.lv

Tālr.: 67611687.