Zolitūdes traģēdijas krimināllietas 2018.gada 24.janvāra tiesas sēdes laiks tiek grozīts uz 2018.gada 30.janvāri plkst.10.00

2018.gada 24.janvārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā apsūdzētās darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts uz 2018.gada 30.janvāri plkst.10.00.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2018.gada 24. un 25.janvārī.

 

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2018.gada 30.janvārī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa), Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

 

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687