Darba piedāvājumi

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Rīgas rajona tiesas (Jūrmalā)

Tiesneša palīga amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas

Tiesas sēžu sekretāra amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Administratīvās rajona tiesas (Rīgas tiesu nams)

Tiesas tulka amata vietu 

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Rīgas rajonas tiesas

Tiesas sēžu sekretāra amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.