Darba piedāvājumi

Amats

Darba vieta

Pieteikšanās

Datums

Saite

Tiesas sēžu sekretārs (-e)

Lielā iela 4, Liepāja

liepaja.administrativa@tiesas.lv 

Līdz 2024. gada 30. jūnijam

Pilns sludinājums

Tiesas sēžu sekretārs (-e) uz noteiktu laiku

Jēzusbaznīcas  iela 6, Rīga

una.ziraka@tiesas.lv

Līdz 2024. gada 21. jūnijam

Pilns sludinājums

Tiesas tulks (-ce)

Jēzusbaznīcas  iela 6, Rīga

una.ziraka@tiesas.lv

Līdz 2024. gada 21. jūnijam

Pilns sludinājums

Tiesas sekretārs (-e)

Brīvības bulvāris 34, Rīga

Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv

Līdz 2024. gada 4. jūlijam

Pilns sludinājums

Tiesas sēžu sekretārs (-e)

Abrenes iela 8, Rīga

Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv

Līdz 2024. gada 25. jūnijam

Pilns sludinājums

 

Vispārējās jurisdikcijas rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata pretendentiem

 

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases trešās kārtas mutiskās daļas jautājumi tiesneša amata pretendentiem.

 

Jāņem vērā, ka atbildēm jābūt:

 1. par attiecīgo procesuālo jautājuma būtību un nozīmi;
 2. par problēmjautājumiem;
 3. par judikatūru (Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas), ja tāda ir saistībā ar attiecīgo jautājumu;
 4. jautājums aplūkojams ne tikai nacionālo, bet arī Eiropas Savienības tiesību tvērumā, ja tās ir attiecināmas.

 

Pirms atbilžu sniegšanas tiks dots sagatavošanās laiks, kurā tiks atļauts izmantot attiecīgos procesuālos likumus drukātā veidā un sagatavot piezīmes.

Jautājumi Civilprocess

Jautājumi Kriminālprocess

 

Vispārējās jurisdikcijas apgabaltiesas tiesneša amata pretendentiem

 

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases trešās kārtas mutiskās daļas jautājumi apgabaltiesas tiesneša amata pretendentiem (Civillietu un Krimināllietu tiesu kolēģijās)

 

Jāņem vērā, ka atbildēm jābūt:

 1. par attiecīgo procesuālo jautājuma būtību un nozīmi;
 2. par problēmjautājumiem;
 3. par judikatūru (Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas), ja tāda ir saistībā ar attiecīgo jautājumu;
 4. jautājums aplūkojams ne tikai nacionālo, bet arī Eiropas Savienības tiesību tvērumā, ja tās ir attiecināmas.

 

Pirms atbilžu sniegšanas tiks dots sagatavošanās laiks, kurā tiks atļauts izmantot attiecīgos procesuālos likumus drukātā veidā un sagatavot piezīmes.

Jautājumi Civilprocess

Jautājumi Kriminālprocess

 

Administratīvās rajona tiesas un Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amata pretendentiem 

 

Administratīvās rajona tiesas un Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases trešās kārtas mutiskās daļas jautājumi tiesneša amata pretendentiem.

 

Jāņem vērā, ka atbildēm jābūt:

 1. par attiecīgo procesuālo jautājuma būtību un nozīmi;
 2. par problēmjautājumiem;
 3. par judikatūru (Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas), ja tāda ir saistībā ar attiecīgo jautājumu;
 4. jautājums aplūkojams ne tikai nacionālo, bet arī Eiropas Savienības tiesību tvērumā, ja tās ir attiecināmas.

 

Pirms atbilžu sniegšanas tiks dots sagatavošanās laiks, kurā tiks atļauts izmantot attiecīgos procesuālos likumus drukātā veidā un sagatavot piezīmes.

Administratīvā procesa jautājumi

 

TIESNEŠU ATLASES PROCESS