Darba piedāvājumi

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā 

tiesas sēžu sekretāra amata vietu


Sludinājums pieejams šeit

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Administratīvās rajona tiesas 

tiesneša palīga amata vietu


Sludinājums pieejams šeit

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

izsludina atklātu konkursu uz Civillietu departamenta senatora amata vietām ( divas amata vietas)

 

Prasības senatora amata kandidātiem/-ēm:

atbilstība likuma "Par tiesu varu" 54. panta prasībām;

atbilstība likuma "Par tiesu varu" 55. panta prasībām;

nevainojama reputācija

Senatora amata kandidātiem/-ēm  jāiesniedz šādi dokumenti:

motivēta pieteikuma vēstule, norādot atbilstību likuma "Par tiesu varu" 54. un 55. pantam;

CV (atbilstoši Europass CV standartam);

izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

Ja kandidāts nav tiesnesis, papildus jāiesniedz darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas un atsauksmes no iepriekšējām darbavietām

Konkursā senatora amata kandidātus/-es vērtēs saskaņā ar Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību (apstiprināta ar Tieslietu padomes 2018.gada 25. jūnija lēmumu Nr.332).

Pieteikuma dokumentus jānosūta Augstākās tiesas priekšsēdētājam līdz 2020.gada 4.martam uz adresi: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV- 1511 vai elektroniski uz e-pasta adresi vakance@at.gov.lv  ar norādi – CLD senators

(Elektroniski nosūtāmajiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs)

Tālrunis uzziņām 67020394

Informējam, ka Augstākā tiesa apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

izsludina atklātu konkursu uz Administratīvo lietu departamenta senatora amata vietu

 

Prasības senatora amata kandidātiem/-ēm:

atbilstība likuma "Par tiesu varu" 54. panta prasībām;

atbilstība likuma "Par tiesu varu" 55. panta prasībām;

nevainojama reputācija

Senatora amata kandidātiem/-ēm  jāiesniedz šādi dokumenti:

motivēta pieteikuma vēstule, norādot atbilstību likuma "Par tiesu varu" 54. un 55. pantam;

CV (atbilstoši Europass CV standartam);

izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

Ja kandidāts nav tiesnesis, papildus jāiesniedz darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas un atsauksmes no iepriekšējām darbavietām

Konkursā senatora amata kandidātus/-es vērtēs saskaņā ar Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību (apstiprināta ar Tieslietu padomes 2018.gada 25. jūnija lēmumu Nr.332).

Pieteikuma dokumentus jānosūta Augstākās tiesas priekšsēdētājam līdz 2020.gada 4.martam uz adresi: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV- 1511 vai elektroniski uz e-pasta adresi vakance@at.gov.lv  ar norādi – ALD senators

(Elektroniski nosūtāmajiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs)

Tālrunis uzziņām 67020394

Informējam, ka Augstākā tiesa apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama

tiesas sēžu sekretāra amata vietu


Sludinājums pieejams šeit

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Tiesu administrācijas 

Personālvadības nodaļas vadītāja amata vietu


Sludinājums pieejams šeit

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas

konsultanta zemesgrāmatu lietās amata vietu


Sludinājums pieejams šeit

Esejas temats Rēzeknes tiesas tiesneša amata kandidātu atlasei 

“Mantas īpašās konfiskācijas piemērošanas problēmas kriminālprocesā”

__________________________________________________________

Tiek izsludināts atklāts konkurss

uz Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīga

pētnieciski analītiskajos jautājumos amata vietu


Sludinājums pieejams šeit