Darba piedāvājumi

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA/-ES amatu

(uz noteiktu laiku 2 vakances)

Darba apraksts:

•             sagatavot un noformēt lietu;

•             informēt procesa dalībniekus par tiesas sēdi, veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm, pārliecināties par uzaicināto personu ierašanos uz tiesas sēdi;

•             piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, noformēt tiesas sēdes protokolu;

•             nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;

•             reģistrēt datus tiesu informācijas sistēmā atbilstoši amata kompetencei;

•             noformēt lietas pēc to izskatīšanas;

•             nepieciešamības gadījumā, aizvietot citus tiesas sēžu sekretārus.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība, vēlams tiesību zinātņu nepilna laika klātienes vai neklātienes students vai absolvents;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

•             teicamas valsts valodas zināšanas;

•             labas komunikācijas prasmes;

•             spēja strādāt komandā un paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             vēlama praktiskā darba pieredze tiesu sistēmai piederīgās iestādēs;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             sociālās garantijas;

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             mēnešalgu 598,- EUR (pirms nodokļu nomaksas, 1. kategorija);

•             laba līmeņa veselības apdrošināšanu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV Europass formā (atrodams: http://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents/curriculum-vitae/templates-instructions) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi “Tiesas sēžu sekretārs” līdz 2018.gada 1.jūlijam lūdzam sūtīt uz e-pastu gunita.godlevska@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67365797. Pretendentu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku (ieskaitot pārsūdzēšanas termiņu) tiks uzglabāti tiesas iestādes lietvedībā.

 

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Civillietu tiesas kolēģijas

TIESNEŠA PALĪGA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot lietu izskatīšanai;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             sagatavot apelācijas instances nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

•             veikt datu reģistrēšanu Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei, kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

•             apmācīt tiesas sēžu sekretāru un kontrolēt viņa darbu;

•             nepieciešamības gadījumā pildīt tiesas sēžu sekretāra amata pienākumus;

•             sagatavot apkopojumus par tiesu prakses jautājumiem;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi;

•             pieņemt apmeklētājus.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             vismaz viena gada darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             latviešu valodas prasme augstākajā līmenī;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu 822,- EUR pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kategoriju);

•             sociālās garantijas;

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „CLK tiesneša palīgs” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2018.gada 25.jūnijam.

Tālrunis uzziņām 67088268.

Kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku (ieskaitot pārsūdzēšanas termiņu) tiks uzglabāti Rīgas apgabaltiesas lietvedībā!              

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās rajona tiesas

Rīgas tiesu nama

Tiesas sekretāra amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             nodrošināt videokonferenču norisi sadarbībā ar citiem tiesu namiem (sagatavot un pārliecināties par videokonferences iekārtu tehnisko stāvokli un spēju nodrošināt videokonferenci);

•             piedalīties tiesas sēdē un fiksēt tiesas sēdes gaitu, tostarp izmantojot tehniskos līdzekļus;

•             reģistrēt dokumentus un datus Tiesu informācijas sistēmas lietvedības modulī;

•             noformēt lietu;

•             veikt darbības, kas saistītas ar nolēmuma nodošanu izpildei;

•             pieņemt apmeklētāju iesniegumus un pieteikumus reģistrēšanai, sniegt apmeklētājiem nepieciešamo informāciju;

•             iepazīstināt personas ar tiesas kancelejā vai arhīvā esošajām lietām, nodrošināt to saglabāšanu;

•             sagatavot atbilžu projektus;

•             sagatavot tiesas korespondenci nosūtīšanai         ;

•             izsniegt dokumentus, nolēmumu norakstus;

•             nepieciešamības gadījumā aizvietot citus kancelejas darbiniekus.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība;

•             vēlama praktiskā darba pieredze lietvedībā;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel), interneta pārlūkprogrammu un biroja tehnikas lietošanā;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

•             labas komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             sociālās garantijas;

•             laba līmeņa veselības apdrošināšanu;

•             mēnešalgu no 568,- līdz 710,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV pēc Europass formas) līdz 2018.gada 22.jūnijam lūdzam sūtīt uz e-pastu Ilze.Piseva@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67077948.

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās rajona tiesas

Rīgas tiesu nama

TIESNEŠA PALĪGA/-DZES amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi:

•             sagatavot izskatīšanai lietu, nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             veikt datu reģistrēšanu tiesu informācijas sistēmā (TIS) un kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim.

Prasības pretendentam/ -ei:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             izpratne par administratīvajām tiesībām, valsts pārvaldes un tiesu sistēmu;

•             vēlama darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             teicamas latviešu valodas gramatikas zināšanas;

•             labas komunikācijas spējas;

•             labas prasmes darbā ar datoru.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             sociālās garantijas;

•             laba līmeņa veselības apdrošināšanu;

•             mēnešalgu no 757,- līdz 946,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV pēc Europass formas) līdz 2018.gada 26.jūnijam lūdzam sūtīt uz e-pastu Ilze.Piseva@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67077948.