Darba piedāvājumi

Amats

Darba vieta

Pieteikšanās

Datums

Saite

Tiesas sekretārs /-e

Abrenes ielā 8 Rīgā,

rigas.vidzeme@tiesas.lv

Līdz 2023. gada 10. februārim

Pilns sludinājums

Krimināllietu departamenta senators /-e

AT Brīvības bulvāris 36, Rīga

vakance@at.gov.lv

Līdz 2023. gada 16. februārim

Pilns sludinājums

Vecākais referents/-e

Antonijas ielā 6, Rīga

Dace.Kalnina@ta.gov.lv

Līdz 2023. gada 10. februārim

Pilns sludinājums

Tiesneša palīgs/-dze

Baldones ielā 1A, Rīgā

Agita.Keisa@tiesas.lv

Līdz 2023. gada 6. februārim

Pilns sludinājums

Tiesneša palīgs/-dze

Mazā Nometņu iela 39, Rīga

indra.pumpure@tiesas.lv

Līdz 2023. gada 17. februārim

Pilns sludinajums

Tiesas sēžu sekretārs /-e

Aiviekstes iela 6, Rīgā

gunta.zelve@tiesas.lv  

Līdz 2023. gada 7. februārim

Pilns sludinājums

Tiesas sekretārs /-e

Mazā Nometņu iela 39, Rīga

indra.pumpure@tiesas.lv

Līdz 2023. gada 3. februārim

Pilns sludinājums

Tiesneša palīgs/-dze

Baldones iela 1A,Rīga

administrativa.apgabals@tiesas.lv

Līdz 2023. gada 2. februārim

Pilns sludinājums

Tiesneša palīgs/-dze

Baldones iela 1A,Rīga

administrativa.apgabals@tiesas.lv

Līdz 2023. gada 2. februārim

Pilns sludinājums

Tiesas sēžu sekretārs /-e

Baldones iela 1A,Rīga

administrativa.apgabals@tiesas.lv

Līdz 2023. gada 2. februārim

Pilns sludinājums

Tiesneša palīgs/-dze

Abrenes ielā 8,Rīga

Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv

Līdz 2023. gada 12. februārim

Pilns sludinājums

Tiesneša palīgs/-dze

Brīvības bulvārī 34, Rīga

Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv

Līdz 2023. gada 12. februārim

Pilns sludinājums

Tiesas arhivārs /-e

Brīvības bulvārī 34, Rīga

Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv 

Līdz 2023. gada 12. februārim

Pilns sludinājums

Tiesas sēžu sekretārs /-e

Brīvības bulvārī 34, Rīga

Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv 

Līdz 2023. gada 12. februārim

Pilns sludinājums

Tiesas sēžu sekretārs /-e

Abrenes ielā 8,Rīga

Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv 

Līdz 2023. gada 12. februārim

Pilns sludinājums

Zinātniski analītiskais padomnieks /-ce

AT Brīvības bulvāris 36, Rīga

vakance@at.gov.lv

Līdz 2023. gada 10. februārim

Pilns sludinājums

 

Vispārējās jurisdikcijas rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata pretendentiem

 

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases trešās kārtas mutiskās daļas jautājumi tiesneša amata pretendentiem.

 

Jāņem vērā, ka atbildēm jābūt:

 1. par attiecīgo procesuālo jautājuma būtību un nozīmi;
 2. par problēmjautājumiem;
 3. par judikatūru (Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas), ja tāda ir saistībā ar attiecīgo jautājumu;
 4. jautājums aplūkojams ne tikai nacionālo, bet arī Eiropas Savienības tiesību tvērumā, ja tās ir attiecināmas.

 

Pirms atbilžu sniegšanas tiks dots sagatavošanās laiks, kurā tiks atļauts izmantot attiecīgos procesuālos likumus drukātā veidā un sagatavot piezīmes.

Jautājumi Civilprocess

Jautājumi Kriminālprocess

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases ceturtās kārtas jautājumi tiesneša amata pretendentiem.

 

Atlases ceturtajā kārtā pretendenti iesniedz izvērstas rakstveida atbildes uz četriem komisijas noteiktajiem jautājumiem, kas saistīti ar pretendenta pieredzi un prasmēm, kā arī redzējumu par tiesu sistēmas un tiesneša lomu:

 1. aprakstīt vienu svarīgu personīgu panākumu darbā pēdējo piecu gadu laikā, kur raksturota situācija, pretendenta loma un rīcība, rezultāti, sniegti secinājumi par iegūto pieredzi un tālāko izmantojumu;
 2. norādīt savas īpašības un prasmes, kas liecina par piemērotību tiesneša amatam, kā arī mērķiem, kurus šajā amatā vēlas piepildīt;
 3. norādīt savu redzējumu par tiesu sistēmas un tiesneša lomu valsts attīstībā;
 4. norādīt savu redzējumu par Latvijas Republikas Satversmes lomu tiesneša ikdienas darbā.

 

Pretendents noformē atbildes datorrakstā tā, lai to apjoms nepārsniedz četras lapaspuses A4 formātā. Burtu lielums ir 12 punkti, ieteicamais fonts – Times New Roman, rindstarpa – 1,25. Jāievēro atkāpes no lapas malām: 30 mm – no kreisās puses, 20 mm – no labās puses un 20 mm– no augšas un apakšas.

 

 

Vispārējās jurisdikcijas apgabaltiesas tiesneša amata pretendentiem

 

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases trešās kārtas mutiskās daļas jautājumi apgabaltiesas tiesneša amata pretendentiem (Civillietu un Krimināllietu tiesu kolēģijās)

 

Jāņem vērā, ka atbildēm jābūt:

 1. par attiecīgo procesuālo jautājuma būtību un nozīmi;
 2. par problēmjautājumiem;
 3. par judikatūru (Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas), ja tāda ir saistībā ar attiecīgo jautājumu;
 4. jautājums aplūkojams ne tikai nacionālo, bet arī Eiropas Savienības tiesību tvērumā, ja tās ir attiecināmas.

 

Pirms atbilžu sniegšanas tiks dots sagatavošanās laiks, kurā tiks atļauts izmantot attiecīgos procesuālos likumus drukātā veidā un sagatavot piezīmes.

Jautājumi Civilprocess

Jautājumi Kriminālprocess

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases ceturtās kārtas jautājumi apgabaltiesas tiesneša amata pretendentiem (Civillietu un Krimināllietu tiesu kolēģijās).

 

Atlases ceturtajā kārtā pretendenti iesniedz izvērstas rakstveida atbildes uz četriem komisijas noteiktajiem jautājumiem, kas saistīti ar pretendenta pieredzi un prasmēm, kā arī redzējumu par tiesu sistēmas un tiesneša lomu:

 1. aprakstīt vienu svarīgu personīgu panākumu darbā pēdējo piecu gadu laikā, kur raksturota situācija, pretendenta loma un rīcība, rezultāti, sniegti secinājumi par iegūto pieredzi un tālāko izmantojumu;
 2. norādīt savas īpašības un prasmes, kas liecina par piemērotību apelācijas instances tiesneša amatam, kā arī mērķiem, kurus šajā amatā vēlas piepildīt;
 3. norādīt savu redzējumu par tiesu sistēmas un tiesneša lomu valsts attīstībā;
 4. norādīt savu redzējumu par Latvijas Republikas Satversmes lomu tiesneša ikdienas darbā.

 

Pretendents noformē atbildes datorrakstā tā, lai to apjoms nepārsniedz četras lapaspuses A4 formātā. Burtu lielums ir 12 punkti, ieteicamais fonts – Times New Roman, rindstarpa – 1,25. Jāievēro atkāpes no lapas malām: 30 mm – no kreisās puses, 20 mm – no labās puses un 20 mm– no augšas un apakšas.

 

 

INFORMĀCIJA PAR TIESNEŠU ATLASI

TIESNEŠU ATLASES PROCESS