Darba piedāvājumi

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Krimināllietu tiesas kolēģijas

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, tiesneša noteiktajā termiņā noformēt tiesas sēde protokolu;

•             pildīt tiesneša norādījumus un sagatavot lietu izskatīšanai;

•             reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei;

•             veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm;

•             savlaicīgi paziņot prokuroram un advokātam par lietu izskatīšanu;

•             pēc lietas izskatīšanas noformēt lietu atbilstoši ”Dokumentēšanas un dokumentu kārtošanas organizēšanas kārtība apgabaltiesās, rajonu (pilsētu) tiesās un administratīvajās tiesās” kārtībai;

•             pēc tiesneša norādījuma sagatavot un nosūtīt informatīvus paziņojumus un citu informāciju;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot Tiesu informācijas sistēmu, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi;

•             nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem, nodrošinot lietas materiālu saglabāšanu;

•             nepieciešamības gadījumā, aizvietot citu tiesas sēžu sekretāru.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība;

•             zināšanas un praktiskā darba pieredze lietvedībā, vēlams - valsts pārvaldē;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu sākot no 658,- EUR pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kategoriju);

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „KLK tiesas sēžu sekretārs” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2018.gada 10.maijam. Tālrunis uzziņām 67088268.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Civillietu tiesas kolēģijas

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, tiesneša noteiktajā termiņā noformēt tiesas sēde protokolu;

•             pildīt tiesneša norādījumus un sagatavot lietu izskatīšanai;

•             reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei;

•             veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm;

•             savlaicīgi paziņot prokuroram un advokātam par lietu izskatīšanu;

•             pēc lietas izskatīšanas noformēt lietu atbilstoši ”Dokumentēšanas un dokumentu kārtošanas organizēšanas kārtība apgabaltiesās, rajonu (pilsētu) tiesās un administratīvajās tiesās” kārtībai;

•             pēc tiesneša norādījuma sagatavot un nosūtīt informatīvus paziņojumus un citu informāciju;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot Tiesu informācijas sistēmu, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi;

•             nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem, nodrošinot lietas materiālu saglabāšanu;

•             nepieciešamības gadījumā, aizvietot citu tiesas sēžu sekretāru.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība;

•             zināšanas un praktiskā darba pieredze lietvedībā, vēlams - valsts pārvaldē;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu sākot no 658,- EUR pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kategoriju);

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „CLK tiesas sēžu sekretārs” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2018.gada 10.maijam. Tālrunis uzziņām 67088268.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Kurzemes rajona tiesas Kuldīgā

Tiesas sekretāra ar tulka pienākumiem amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             mutiski un rakstiski tulkot no latviešu valodas uz krievu valodu un no krievu valodas uz latviešu valodu;

•             piedalīties tiesas sēdēs un nodrošināt tiesā juridiski kvalitatīvu mutisku un rakstisku tulkojumu;

•             tulkot tiesas nolēmumus un citus tiesvedībā nepieciešamos dokumentus;

•             nepieciešamības gadījumā nodrošināt tulkojumu procesa dalībniekiem, iepazīstoties ar lietas materiāliem;

•             nepārtraukti papildināt amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās zināšanas.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             praktiskā darba pieredze lietvedībā, krievu–latviešu un latviešu–krievu valodas mutiskās un rakstiskās tulkošanas pieredze;

•             izpratne par tiesas darba organizāciju un procesuālajiem normatīvajiem aktiem; juridiskās terminoloģijas pārzināšana latviešu un krievu valodā;

•             latviešu valodas prasme augstākajā līmenī;

•             teicamas krievu valodas zināšanas;

•             komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt komandā;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu no EUR 594,00 (pirms nodokļu nomaksas ar 1.kvalifikācijas pakāpi);

•             sociālās garantijas;

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV pēc Europass formas) sūtīt līdz 2018.gada 29.aprīlim uz e-pastu kurzeme@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 63322403.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

konkursa kārtībā aicina darbā

TIESNEŠA PALĪGU (-DZI)

Civillietu departamentā

Būtiskākie amata pienākumi:

   -  sagatavot atbildes projektus uz iesniegumiem;

   -  sagatavot statistikas pārskatus;

   -  sagatavot tiesas nolēmumu projektus;

   -  darbs ar Tiesu informācijas sistēmu (TIS).

Prasības amata kandidātiem: 

   -  Studijas maģistrantūrā/maģistra grāds tiesību zinātnēs;

   -  iepriekšēja pieredze tiesneša palīga amatā (civillietās);

   -  spēja sagatavot nolēmumu projektu lietās, kas ir Civillietu departamenta kompetencē;

   -  teicamas latviešu, labas angļu/vācu/franču valodas zināšanas;

   -  teicamas datorprasmes (MS Office, MS Internet Explorer) kā arī pieredze darbā ar Tiesu informācijas sistēmu (TIS);

   -  radoša pieeja un analītiskā darba prasmes;

   -  saskarsmes un sadarbības prasmes;

   -  darba organizēšanas un plānošanas prasmes.

Ieguvumi:

   -  profesionālo zināšanu pilnveidošanas iespējas;

   -  profesionāls un draudzīgs kolektīvs;

   -  darbs vēsturiskajā Latvijas Tiesu pils ēkā Rīgas centrā;

   -  sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

   -  mēnešalga 1200 euro (bruto).

Motivētu pieteikumu, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam, lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 27.aprīlim uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu, - pa e-pastu vakance@at.gov.lv  ar norādi – CLD TIESNEŠA PALĪGA amatam

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Krimināllietu tiesas kolēģijas

TULKA

amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             mutiski un rakstiski tulkot no latviešu valodas uz krievu valodu un no krievu valodas uz latviešu valodu;

•             piedalīties tiesas sēdēs un nodrošināt tiesā juridiski kvalitatīvu mutisku un rakstisku tulkojumu;

•             tulkot tiesas nolēmumus un citus tiesvedībā nepieciešamos dokumentus;

•             nepieciešamības gadījumā nodrošināt tulkojumu procesa dalībniekiem, iepazīstoties ar lietas materiāliem;

•             nepieciešamības gadījumā Civillietu tiesas kolēģijas tulka prombūtnes laikā (atvaļinājums, darbnespēja) pildīt tiesas tulka amata pienākumus Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā (Rīgā, Brīvības bulvārī 34);

•             nepārtraukti papildināt amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās zināšanas.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             augstākā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs;

•             praktiskā darba pieredze lietvedībā, krievu–latviešu un latviešu–krievu valodas mutiskās un rakstiskās tulkošanas pieredze;

•             izpratne par tiesas darba organizāciju un procesuālajiem normatīvajiem aktiem; juridiskās terminoloģijas pārzināšana latviešu un krievu valodā;

•             latviešu valodas prasme augstākajā līmenī;

•             teicamas krievu valodas zināšanas;

•             komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt komandā;

•             spēja plānot un organizēt;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu 678,- EUR pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kategoriju);

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             labus darba apstākļus;

•             sociālās garantijas;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „tiesas tulks Krimināllietu tiesas kolēģijā” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2018.gada 6.maijam. Tālrunis uzziņām 67088268.