Darba piedāvājumi

Tiek izsludināsts atklāts konkurss

uz Zemgales rajona tiesas (Jelgavā)

Tiesneša palīga amata vietu

 

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināsts atklāts konkurss

uz konsultanta amata vietu

zemesgramatu lietās 

Rīgas rajona tiesā (Jūrmalā)

Sludinājums pieejams šeit.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa

Rīgā, Abrenes ielā 8

Tiesas arhivāra amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi:

•             pieņemt pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamos tiesas lietas materiālus un dokumentus;

•             pārbaudīt vai pieņemto lietu noformējums atbilst procesuālajām tiesību normām, arhīva un lietvedības prasībām;

•             sagatavot pieņemtās lietas un dokumentāciju atbilstoši, likumam „Par arhīviem” un tiesu lietu paraugnomenklatūras un glabāšanas termiņu sarakstiem;

•             organizēt lietu, kurām beidzies glabāšanas termiņš, atlasi iznīcināšanai;

•             sagatavot zonālajam arhīvam nododamo lietu aprakstu, lietas un statistikas uzskaites kartiņas;

•             pēc pieprasījuma izsniegt no tiesas arhīva lietas, nolēmumus un reģistrēt izsniegto lietu uzskaites žurnālā;

•             sagatavot iznīcināšanai paredzētās lietas un dokumentus, saglabājot informācijas konfidencialitāti;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot Tiesu informatīvo sistēmu;

Prasības pretendentiem/ -ēm:

•             vidējā izglītība;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas komunikācijas spējas;

•             labas prasmes MS Office ( MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

•             vēlama darba pieredze arhivāra amatā.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā un draudzīgā kolektīvā;

•             labus darba apstākļus;

•             atbildīgu un interesantu darbu;

•             sociālās garantijas - lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts);

•             mēnešalgu no 568,- EUR (pirms nodokļu nomaksas).

 Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2019.gada 10. jūlijam lūdzam sūtīt uz e-pastu rigas.vidzeme@tiesas.lv.   Tālrunis uzziņām 67077202.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Informējam, ka kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku tiks uzglabāti tiesas iestādes lietvedībā!

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

(Reģistrācijas Nr.90001672316)

izsludina atklātu konkursu uz

Finanšu un administratīvā departamenta

Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļas

referenta amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             nogādāt un saņemt sūtījumus adresātiem, t.sk., korespondenci, lietas u.c. dokumentus;

•             risināt standarta apgādes problēmas materiāltehnisko jautājumu nodrošināšanai;

•             piegādāt noliktavā esošās preces, materiālus un juridisko literatūru administrācijas struktūrvienībām, tiesām un zemesgrāmatu nodaļām;

•             izkraut, iekraut un novietot preces;

•             veikt autotransporta ikdienas tehnisko apkopi un ziņot par autotransporta tehnisko stāvokli.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             B kategorijas automašīnas vadītāja apliecība un vismaz 2 gadu pieredze automobiļa vadīšanā;

•             vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;

•             iemaņas darbā ar datoru (MS Office);

•             labas komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam:

•             atalgojumu sākot no 662,- EUR,

•             darbu profesionālā kolektīvā,

•             labus darba apstākļus,

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV pēc Europass formas) iesniegt Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Personālvadības nodaļā (Antonijas ielā 6, 203.kabinetā, Rīgā, LV-1010) vai nosūtīt uz e-pastu atlase@ta.gov.lv līdz 2019.gada 25.jūnijam. Tālrunis uzziņām 26325641.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Informējam, ka kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku tiks uzglabāti Tiesu administrācijas lietvedībā!

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz amatu

KONSULTANTS ZEMESGRĀMATU LIETĀS (uz nenoteiktu laiku)

Rīgas rajona tiesā (Jūrmalā)

Darba apraksts:

•             pieņemt nostiprinājuma lūgumus;

•             nodrošināt informācijas pieprasījumu apriti no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas;

•             sagatavot nostiprinājuma lēmuma projektus un citus dokumentu projektus;

•             veikt datu reģistrēšanu Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei;

•             pieņemt maksājumu kartes, iekasējot valsts un kancelejas nodevu samaksu;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             augstākā izglītība tiesību vai sociālajās zinātnēs;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             labus darba apstākļus;

•             mēnešalgu no 597 EUR (pirms nodokļu nomaksas atkarībā no kategorijas).

Papildu informācija

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2019.gada 20.jūnijam lūdzam sūtīt uz e-pastu irina.germova@tiesas, tālrunis uzziņām 67029945.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku (ieskaitot pārsūdzēšanas termiņu) tiks uzglabāti tiesas lietvedībā!

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA/-ES amatu

(2 vakances uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot un noformēt lietu;

•             informēt procesa dalībniekus par tiesas sēdi, veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm, pārliecināties par uzaicināto personu ierašanos uz tiesas sēdi;

•             piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, noformēt tiesas sēdes protokolu;

•             nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;

•             reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība, vēlams tiesību zinātņu nepilna laika klātienes vai neklātienes students;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             mēnešalgu no 598,- līdz 747,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2019.gada 19.jūnijam lūdzam sūtīt uz e-pastu jelgava.administrativa@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 63012516.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Informējam, ka kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku tiks uzglabāti tiesas lietvedībā! Pēc konkursa noslēgšanās tiks dzēsti vai iznīcināti.