Darba piedāvājumi

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

aicina darbā

Vecāko speciālistu (-i)

Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļā

 

Galvenās prasības amata kandidātiem:

   -  pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai pēdējā kursa students (-e);

   -  augsta atbildības izjūta un precizitāte;

   -  digitālās prasmes informācijas apstrādē, komunikācijā un drošībā augstākajā līmenī, satura veidošanā un problēmu risināšanā – vidējā līmenī;

   -  darba pieredze publiskajā pārvaldē;

   -  labas analītiskās, komunikācijas un stratēģiskās domāšanas prasmes;

   -  atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām prasībām, lai pirms darba uzsākšanas saņemtu pielaidi darbam ar valsts noslēpumu.

Citas prasības amata kandidātiem:

-  vēlama pieredze darbā ar informācijas sistēmu ieviešanu un testēšanu;

-   vēlamas zināšanas par dokumentu pārvaldību, tajā skaitā elektronisko pārvaldību, ierobežotas pieejamības un valsts noslēpumu saturošas informācijas tiesisko regulējumu

Galvenie amata pienākumi:

-   veikt dokumentu elektronisko apstrādi un nodrošināt elektroniski uzkrāto datu apriti;

-    analizēt un apkopot elektroniski uzkrātos datus;

-   sadarboties ar tiesas amatpersonām, darbiniekiem un sadarbības iestādēm, organizācijām;

-   sagatavot dokumentu un pārskatu projektus.

Mēs piedāvājam:

-   labus darba apstākļus;

-   interesantu, atbildīgu un nozīmīgu darbu profesionālā kolektīvā;

-   kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;

-   sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

-   Bruto darba algu 1093 euro (8.mēnešalgu grupa).

Motivētu pieteikumu un CV (Europass formā), nenorādot sensitīva rakstura informāciju, adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam, lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 30.jūlijam, ieskaitot, uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu, - pa e-pastu vakance@at.gov.lv ar norādi – SRNN VECĀKĀ SPECIĀLISTA amatam

Informējam, ka Augstākā tiesa apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Tiek izsludināsts atklāts konkurss

uz Administratīvās rajona tiesas (Rīgā)

Tiesas sēžu sekretāra/es amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu

uz tiesneša amatu Zemgales rajona tiesā

Prasības tiesneša amata kandidātiem/-ēm:

- atbilstība likuma "Par tiesu varu" 51. panta pirmās daļas prasībām

- atbilstība likuma "Par tiesu varu" 52. panta 1. un 3.punkta prasībām

- atbilstība likuma "Par tiesu varu" 55. panta prasībām

Tiesneša amata kandidātiem/-ēm jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti:

- motivēts pieteikums

- dzīves un darba apraksts Europass CV formātā (Europass CV veidlapa atrodama http://europass.cedefop.europa.eu/lv)

- izglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas

- darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošus dokumentus vai to apliecinātas kopijas.

Pieteikuma dokumenti līdz 2019.gada 23.augustam jāiesniedz Tiesu administrācijā personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010, ar norādi "Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskajam departamentam" vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@ta.gov.lv (dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs).

Tālrunis uzziņām 67063853, 67063844.

Iesniegtos pieteikuma dokumentus un tiesneša amata kandidātus/-es vērtē saskaņā ar Tieslietu padomes 2018.gada 25.jūnija lēmumu Nr.333 apstiprināto "Tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību".

Tiesu administrācija apstrādās jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Tiek izsludināsts atklāts konkurss

uz Rīgas rajona tiesas 

Tiesneša palīga amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināsts atklāts konkurss

uz Rīgas rajona tiesas 

Tiesas sēžu sekretāra/es amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināsts atklāts konkurss

uz Rīgas rajona tiesas (Jūrmalā)

Arhivāra amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināsts atklāts konkurss

uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas

Tiesas sēžu sekretāra/es amata vietu

 

Sludinājums pieejams šeit.

Tiek izsludināsts atklāts konkurss

uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas

Tiesneša palīga amata vietu

Sludinājums pieejams šeit.