Darba piedāvājumi

Amats

Darba vieta

Pieteikšanās

Datums

Saite

Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis (-e) vispārējās jurisdikcijas tiesās

Visa Latvijas teritorija

atlase@ta.gov.lv

Līdz 2023. gada  11. oktobrim

Pilns sludinājums

Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis (-e) un rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis (-e) vispārējās jurisdikcijas tiesās

Baldones iela 1A, Rīga; visa Latvijas teritorija

atlase@ta.gov.lv

Līdz 2023. gada  5. oktobrim

Pilns paziņojums

Tiesneša palīgs (-dze) uz noteiktu laiku

Akadēmijas iela 9, Jelgava

zemgale.apgabals@tiesas.lv

Līdz 2023. gada  4. oktobrim

Pilns sludinājums

Tiesas tulks (-ce) uz nenoteiktu laiku

Baldones iela 1A, Rīga

ieva.urmane@tiesas.lv

Līdz 2023. gada  25. septembrim

Pilns sludinājums

Tiesas sēžu sekretārs (-e) uz nenoteiktu laiku

Baldones iela 1A, Rīga

karina.hauga@tiesas.lv

Līdz 2023. gada  21. septembrim

Pilns sludinājums

Tiesas sēžu sekretārs (-e) uz noteiktu laiku

Daugavgrīvas iela 58, Rīga

jelena.tretjakova@tiesas.lv

Līdz 2023. gada  22. septembrim

Pilns sludinājums

Tiesas sēžu sekretārs (-e) uz noteiktu laiku

Abrenes iela 8, Rīga

oksana.hvostova@tiesas.lv

Līdz 2023. gada 22. septembrim

Pilns sludinājums

Tiesas sēžu sekretārs (-e) uz nenoteiktu laiku

Aiviekstes iela 6, Rīga

elina.vindule@tiesas.lv

Līdz 2023. gada  25. septembrim

Pilns sludinājums

 

Vispārējās jurisdikcijas rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata pretendentiem

 

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases trešās kārtas mutiskās daļas jautājumi tiesneša amata pretendentiem.

 

Jāņem vērā, ka atbildēm jābūt:

 1. par attiecīgo procesuālo jautājuma būtību un nozīmi;
 2. par problēmjautājumiem;
 3. par judikatūru (Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas), ja tāda ir saistībā ar attiecīgo jautājumu;
 4. jautājums aplūkojams ne tikai nacionālo, bet arī Eiropas Savienības tiesību tvērumā, ja tās ir attiecināmas.

 

Pirms atbilžu sniegšanas tiks dots sagatavošanās laiks, kurā tiks atļauts izmantot attiecīgos procesuālos likumus drukātā veidā un sagatavot piezīmes.

Jautājumi Civilprocess

Jautājumi Kriminālprocess

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases ceturtās kārtas jautājumi tiesneša amata pretendentiem.

 

Atlases ceturtajā kārtā pretendenti iesniedz izvērstas rakstveida atbildes uz četriem komisijas noteiktajiem jautājumiem, kas saistīti ar pretendenta pieredzi un prasmēm, kā arī redzējumu par tiesu sistēmas un tiesneša lomu:

 1. aprakstīt vienu svarīgu personīgu panākumu darbā pēdējo piecu gadu laikā, kur raksturota situācija, pretendenta loma un rīcība, rezultāti, sniegti secinājumi par iegūto pieredzi un tālāko izmantojumu;
 2. norādīt savas īpašības un prasmes, kas liecina par piemērotību tiesneša amatam, kā arī mērķiem, kurus šajā amatā vēlas piepildīt;
 3. norādīt savu redzējumu par tiesu sistēmas un tiesneša lomu valsts attīstībā;
 4. norādīt savu redzējumu par Latvijas Republikas Satversmes lomu tiesneša ikdienas darbā.

 

Pretendents noformē atbildes datorrakstā tā, lai to apjoms nepārsniedz četras lapaspuses A4 formātā. Burtu lielums ir 12 punkti, ieteicamais fonts – Times New Roman, rindstarpa – 1,25. Jāievēro atkāpes no lapas malām: 30 mm – no kreisās puses, 20 mm – no labās puses un 20 mm– no augšas un apakšas.

 

 

Vispārējās jurisdikcijas apgabaltiesas tiesneša amata pretendentiem

 

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases trešās kārtas mutiskās daļas jautājumi apgabaltiesas tiesneša amata pretendentiem (Civillietu un Krimināllietu tiesu kolēģijās)

 

Jāņem vērā, ka atbildēm jābūt:

 1. par attiecīgo procesuālo jautājuma būtību un nozīmi;
 2. par problēmjautājumiem;
 3. par judikatūru (Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas), ja tāda ir saistībā ar attiecīgo jautājumu;
 4. jautājums aplūkojams ne tikai nacionālo, bet arī Eiropas Savienības tiesību tvērumā, ja tās ir attiecināmas.

 

Pirms atbilžu sniegšanas tiks dots sagatavošanās laiks, kurā tiks atļauts izmantot attiecīgos procesuālos likumus drukātā veidā un sagatavot piezīmes.

Jautājumi Civilprocess

Jautājumi Kriminālprocess

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases ceturtās kārtas jautājumi apgabaltiesas tiesneša amata pretendentiem (Civillietu un Krimināllietu tiesu kolēģijās).

 

Atlases ceturtajā kārtā pretendenti iesniedz izvērstas rakstveida atbildes uz četriem komisijas noteiktajiem jautājumiem, kas saistīti ar pretendenta pieredzi un prasmēm, kā arī redzējumu par tiesu sistēmas un tiesneša lomu:

 1. aprakstīt vienu svarīgu personīgu panākumu darbā pēdējo piecu gadu laikā, kur raksturota situācija, pretendenta loma un rīcība, rezultāti, sniegti secinājumi par iegūto pieredzi un tālāko izmantojumu;
 2. norādīt savas īpašības un prasmes, kas liecina par piemērotību apelācijas instances tiesneša amatam, kā arī mērķiem, kurus šajā amatā vēlas piepildīt;
 3. norādīt savu redzējumu par tiesu sistēmas un tiesneša lomu valsts attīstībā;
 4. norādīt savu redzējumu par Latvijas Republikas Satversmes lomu tiesneša ikdienas darbā.

 

Pretendents noformē atbildes datorrakstā tā, lai to apjoms nepārsniedz četras lapaspuses A4 formātā. Burtu lielums ir 12 punkti, ieteicamais fonts – Times New Roman, rindstarpa – 1,25. Jāievēro atkāpes no lapas malām: 30 mm – no kreisās puses, 20 mm – no labās puses un 20 mm– no augšas un apakšas.

 

 

TIESNEŠU ATLASES PROCESS