Darba piedāvājumi

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

konkursa kārtībā aicina darbā

KONSULTANTU (-I)

Administratīvo lietu departamentā

Būtiskākie amata pienākumi:

   -  sagatavot atbildes projektus uz iesniegumiem;

   -  sagatavot statistikas pārskatus;

   -  sagatavot tiesas nolēmumu projektus;

   -  darbs ar Tiesu informācijas sistēmu (TIS).

Prasības amata kandidātiem:

   - augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

   - teicamas latviešu valodas zināšanas;

   -  teicamas datorprasmes (MS Office, MS Internet Explorer);

   -  radoša pieeja un analītiskā darba prasmes;

   -  saskarsmes un sadarbības prasmes;

   -  darba organizēšanas un plānošanas prasmes.

   - iepriekšēja pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;

Ieguvumi:

   -  profesionālo zināšanu pilnveidošanas iespējas;

   -  profesionāls un draudzīgs kolektīvs;

   -  darbs vēsturiskajā Latvijas Tiesu pils ēkā Rīgas centrā;

   -  sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

   -  mēnešalga 1150 euro (bruto).

 Motivētu pieteikumu, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV)

 adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam,

lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 4.augustam

uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu,

- pa e-pastu vakance@at.gov.lv   ar norādi – ALD KONSULTANTA amatam

 

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Personālvadības un juridiskā departamenta

Juridiskās nodaļas juriskonsulta - iepirkumu speciālista amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

   -  sagatavot publisko iepirkumu procedūru dokumentu projektus, kā arī atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām vai jautājumiem saistībā ar publisko iepirkumu procedūru norisi; veikt publisko iepirkumu procedūru uzskaiti, nodrošināt dokumentu glabāšanu un informācijas par publiskajiem iepirkumiem publicēšanu;

   -  piedalīties publisko iepirkumu procedūru norisē, iepirkuma komisijā, darba grupā, kā arī pildīt iepirkuma komisijas sekretāra pienākumus; pārbaudīt dokumentu projektu atbilstību publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām;

   -  sagatavot publiskos piegādes, pakalpojumu, būvdarbu līgumu projektus un citus nodaļas kompetencē esošo līgumu projektus, izvērtēt to atbilstību publisko iepirkumu jomu regulējošajiem un citiem normatīvajiem aktiem;

   -  pilnvarojuma ietvaros pārstāvēt Tiesu administrāciju; izstrādāt un izvērtēt tiesību aktus nodaļas kompetences jomās; sniegt konsultācijas juridiskajos un publisko iepirkumu jautājumos.

Prasības pretendentiem/- ēm:

   -  pirmā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē;

   -  teicamas latviešu valodas zināšanas;

    -  teicamas iemaņas rakstu darbos, kā arī juridisku dokumentu projektu izstrādē;

   -  vismaz viena gada darba pieredze publisko iepirkumu jomā valsts pārvaldē un publisko iepirkumu līgumu sagatavošanā;

   -  izpratne un labas zināšanas par valsts pārvaldes un tiesu sistēmu;

   -  valsts pārvaldes darbības jomu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana un, it īpaši, publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;

   -  labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības izjūta un precizitāte;

   -  teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office).

Mēs piedāvājam:

   -  darbu profesionālā kolektīvā;

   -  profesionālās izaugsmes iespējas;

   -  teicamus darba apstākļus;

   -  interesantu un atbildīgu darbu;

   -  mēnešalgu no 921,- EUR (bruto)

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV pēc Europass formas) iesniegt Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Personālvadības nodaļā (Antonijas ielā 6, 203.kabinetā, Rīgā, LV-1010) vai nosūtīt uz e-pastu atlase@ta.gov.lv līdz 2017.gada 28.jūlijam. Tālrunis uzziņām 67063854, 67063884.