E-Pakalpojumi

Elektroniskās e-veidlapas ir pieejamas jaunajā e-lietas portālā www.elieta.lv. E-veidlapas ir iespējams aizpildīt un iesniegt tiešsaistes režīmā.

Lai piekļūtu e-veidlapām, lūdzu izmantot šo saiti https://www.elieta.lv/web/#/pakalpojumi/eveidlapas/tiesai


E-veidlapu aizpildīšanai un iesniegšanai tiešssaistē, e-lietas portālā nepieciešams autorizēties (poga "Pieslēgties").