E-veidlapas

Projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros ir pilnveidota elektronisko dokumentu aprite, kā rezultātā vairāku tiesvedības dokumentu veidlapas ir pieejamas šajā sadaļā elektroniski.
  • Elektroniskās veidlapas ir iespējams izmantot civilprocesā, administratīvajā procesā un kriminālprocesā.
  • Elektroniskās veidlapas ir iespējams lejupielādēt, aizpildīt kā arī izdrukāt.