Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumi un lēmumi

Šeit lasāmi latviski tulkoti Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumi un lēmumi:

Vaščenkovs pret Latviju Nr.30795/12 - ECT spriedums 15.12.2016

Kiršteins pret Latviju Nr.36064/07 - ECT spriedums 20.10.2016

Jeronovičs pret Latviju Nr.44898/10 - ECT spriedums 05.07.2016

O.G. pret Latviju Nr.69747/13 - ECT spriedums 30.06.2016

Avotiņš pret Latviju Nr.17502/07 - ECT spriedums 23.05.2016

Čamans un Timofejeva pret Latviju Nr.42906/12 - ECT spriedums 28.04.2016

Balajevs pret Latviju Nr.8347/07 - ECT spriedums 28.04.2016

Sharma pret Latviju Nr.28026/05 - ECT spriedums 24.03.2016

Šantare un Labazņikovs pret Latviju Nr.34148/07 - ECT spriedums 31.03.2017

Dāvidsons pret Latviju Nr.17574/07 un 25235/07 - ECT spriedums 07.01.2016

Miķelsons pret Latviju Nr.46413/10 - ECT spriedums 03.11.2015.

Meimanis pret Latviju Nr.70597/11 - ECT spriedums 21.07.2015.

Nassr Allah pret Latviju Nr.66166/13 - ECT spriedums 21.07.2015.

Davidovs pret Latviju Nr.45559/06 - ECT spriedums 07.07.2015.

Rubins pret Latviju Nr.79040/12 - ECT spriedums 01.06.2015.

Elberte pret Latviju Nr.61243/08 - ECT spriedums 13.04.2015.

Taraneks pret Latviju Nr.3082/06 - ECT spriedums 02.03.2015.

Čalovskis pret Latviju Nr.22205/13 - ECT spriedums 24.07.2014.

Dmitrijevs pret Latviju Nr.49037/09 - ECT spriedums 16.12.2014.

Emars pret Latviju Nr.22412/08 - ECT spriedums 18.11.2014.

Liepiņš pret Latviju Nr.31855/03 - ECT spriedums 25.11.2014.

Urtāns pret Latviju Nr.16858/11 - ECT spriedums 28.10.2014.

Petrova pret Latviju Nr.4605/05 - ECT spriedums 24.06.2014. 

O.G. pret Latviju Nr.66095/09 - ECT spriedums 23.09.2014.

Sapožkovs pret Latviju Nr.8550/03 - ECT spriedums 11.02.2014.

Cēsnieks pret Latviju Nr.9278/06 - ECT spriedums 11.02.2014. 

Bērziņš pret Latviju Nr.25147/07 - ECT spriedums 25.02.2014.

A.K pret Latviju Nr.33011/08 - ECT spriedums 24.06.2014.

Djundiks pret Latviju Nr.14920/05 - ECT spriedums 15.04.2014.

Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju Nr.71243/01 - ECT spriedums (taisnīga atlīdzība) 25.03.2014.

Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju Nr.71243/01 - ECT sprieduma būtība 25.10.2012.

Ternovskis pret Latviju Nr.33637/02 - ECT spriedums 29.04.2014.

L.H. pret Latviju Nr. 52019/07 - ECT spriedums 29.07.2014.

VEISS pret Latviju Nr. 15152/12 - ECT spriedums 28.01.2014.

DF pret Latviju Nr. 11160/07 - ECT spriedums 29.10.2013.

ČISTJAKOVS pret Latviju Nr.67275/01 - ECT spriedums 08.05.2007.

BANNIKOV pret Latviju Nr.19279/03 - ECT spriedums 11.09.2013.

X pret Latviju Nr.27853/09 - ECT spriedums 26.11.2013.doc

HOLODENKO pret Latviju Nr. 17215/07 - ECT spriedums 04.11.2013.doc

GRIMAILOVS pret Latviju Nr. 6087/03 - ECT spriedums 25.06.2013.doc

RAUDEVS pret Latviju Nr. 24086/03 - ECT spriedums 17.12.2013.doc

SOROKINS un SOROKINA pret Latviju Nr. 45476/04 - ECT spriedums 28.08.2013.doc

SVIPSTA pret Latviju Nr. 66820/01 - ECT spriedums 09.06.2006.doc

TIMOFEJEVI pret Latviju Nr. 45393/04 - ECT spriedums 29.04.2013.doc

ČUPRAKOVS pret Latviju Nr. 8543/04 - ECT_spriedums 18.03.2013.doc

BALTIŅŠ pret Latviju Nr. 25282/07 - ECT spriedums 08.01.2013.doc

BEIERE pret Latviju Nr.30954/05 – ECT spriedums 29.11.2011.doc

DMITRIJEVS pret Latviju Nr. 37467/04 - ECT spriedums 02.01.2013.doc

MITKUS pret Latviju Nr. 7259/03 - ECT spriedums 02.01.2013.doc

PETRIKS pret Latviju Nr. 19619/03 - ECT spriedums 04.03.2013.doc

SAVIČS pret Latviju Nr. 17892/03 - ECT spriedums 27.02.2013.doc

VOVRUŠKO pret Latviju Nr. 11065/02 - ECT spriedums 11.03.2013.doc

MIHAILOVS pret Latviju Nr. 35939/10 - ECT spriedums 22.04.2013.doc

NAGLA pret Latviju Nr. 73469/10 - ECT spriedums 16.07.2013.doc

MIROĻUBOVS un citi pret Latviju Nr. 798/05 - ECT spriedums 15.12.2009.doc

Jeronovičs pret Latviju Nr. 547/02 - ECT spriedums 01.12.2009.doc

Pārējie ECT spriedumi un lēmumi pieejami LR Augstākās tiesas mājas lapā