Kā kļūt par tiesnesi?

Tiesnesim izvirzāmās prasības

Rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas un Augstākās tiesas tiesnesim izvirzāmās prasības, iecelšanas un apstiprināšanas kārtību, ierobežojumus, pilnvaru termiņu reglamentē likums Par tiesu varu (51.-63.pants).

Ar Tieslietu padomes 2021. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 39 apstiprināta Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtība.

Goda tiesnesis

Tieslietu padome var piešķirt Goda tiesneša nosaukumu tiesnesim, kurš godprātīgi strādājis un izbeidzis tiesneša darbību.

Satversmes tiesas tiesnesis

Satversmes tiesas tiesnesim izvirzāmās prasības, apstiprināšanas kārtību, ierobežojumus, pilnvaru termiņu reglamentē Satversmes tiesas likums.

Tiesnešu darbības pamatus tāpat vispārīgi regulē Latvijas Republikas Satversme (VI nodaļa).

TIESNEŠU ATLASES PROCESS

Informācija atjaunota 01.10.2021.