Komisijas sastāvs

TIESNEŠU ĒTIKAS KOMISIJAS SASTĀVS

(ievēlēts 26.05.2020. un 02.06.2020.)

Komisijas priekšsēdētāja:

• Dace Skrauple – Zemgales apgabaltiesas tiesnese (ievēlēta 2020.gada 26.maijā)

Komisijas priekšsēdētājas vietniece:

• Adrija Kasakovska – Zemgales rajona tiesas tiesnese (ievēlēta 2018.gada 11.septembrī)

 

Komisijas locekļi:

• Madara Ābele – Rīgas apgabaltiesas tiesnese (ievēlēta 2020.gada 26.maijā)

• Iveta Andžāne – Zemgales rajona tiesas tiesnese (ievēlēta 2018.gada 29.novembrī)

• Baiba Lielpētere – Vidzemes rajona tiesas tiesnese (ievēlēta 2020.gada 26.maijā)

• Aija Jermacāne – Rēzeknes tiesas tiesnese (ievēlēta 2020.gada 26.maijā)

• Anda Kraukle – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese (ievēlēta 2020.gada 2.jūnijā)

• Lauma Paegļkalna – Augstākās tiesas senatores p.i. (ievēlēta 2020.gada 26.maijā)

• Inese Laura Zemīte – Augstākās tiesas senatore (ievēlēta 2020.gada 26.maijā)

Tiesnešu ētikas komisijas sastāvs 2016-2020

Tiesnešu ētikas komisijas sastāvs 2012-2016

Tiesnešu ētikas komisijas sastāvs 2008-2012