Komisijas sastāvs

Tiesnešu ētikas komisijas sastāvs

(ievēlēts 2016.gada 20. un 23.maijā)

Komisijas priekšsēdētāja:

Dzintra Amerika – Augstākās tiesas tiesnese

Komisijas priekšsēdētājas vietniece:

Dace Skrauple – Zemgales apgabaltiesas tiesnese

Komisijas locekļi:

Normunds Salenieks – Augstākās tiesas tiesnesis

Madara Ābele – Rīgas apgabaltiesas tiesnese

Agnese Skulme – Zemgales rajona tiesas tiesnese

Adrija Kasakovska – Zemgales rajona tiesas tiesnese (ievēlēta 2018.gada 11.septembrī)

Iveta Andžāne – Zemgales rajona tiesas tiesnese (ievēlēta 2018.gada 29.novembrī)

Ināra Jaunzeme – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese

Baiba Lielpētere – Vidzemes rajona tiesas tiesnese

Tiesnešu ētikas komisijas sastāvs 2012-2016

Tiesnešu ētikas komisijas sastāvs 2008-2012