Process

Satversmes tiesas likums un Satversmes tiesas reglaments nosaka kārtību, kādā izskatāmas izsniegtās konstitucionālās sūdzības.

Konstitucionālo sūdzību iesniedz Satversmes tiesas kancelejā vai arī nosūta pa pastu. Par to, vai pēc šā pieteikuma ierosināma lieta, Satversmes tiesas likums un reglaments paredz divu līmeņu lēmumu pieņemšanas kārtību. Pirmajā līmenī lēmumu pieņem Satversmes tiesas priekšsēdētājs, bet otrajā – viena no četrām Satversmes tiesas kolēģijām, kurā katrā darbojas trīs tiesneši.