Saites

Latvijas Valsts institūcijas

Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
www.president.lv

Latvijas Republikas Saeima
www.saeima.lv

Latvijas Republikas Satversmes tiesa
www.satv.tiesa.gov.lv

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
www.at.gov.lv

Zemesgrāmatas
www.zemesgramata.lv

Latvijas Republikas Ministru kabinets
www.mk.gov.lv

Latvijas Republikas Valsts kontrole
www.lrvk.gov.lv

Latvijas Banka
www.bank.lv

Centrālā vēlēšanu komisija
www.cvk.lv

Finanšu un kapitāla tirgus komisija
www.fktk.lv

Valsts administrācijas skola
www.vas.lv

Valsts aģentūra „Tulkošanas un terminoloģijas centrs”
www.ttc.lv

Ministru prezidenta pakļautībā esošās iestādes

Valsts civildienesta pārvalde
www.vcp.gov.lv

Ministru prezidenta pārraudzībā esošās iestādes

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
www.knab.gov.lv

Latvijas Republikas ministrijas un atsevišķas to padotībā esošās institūcijas

Tieslietu ministrija
www.tm.gov.lv

Satversmes aizsardzības birojs
www.sab.gov.lv

Naturalizācijas pārvalde
www.np.gov.lv

Uzņēmumu reģistrs
www.ur.gov.lv

Valsts zemes dienests
www.vzd.gov.lv

Datu valsts inspekcija
www.dvi.gov.lv

Valsts probācijas dienests
www.probacija.lv

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija”
www.mna.gov.lv

„Latvijas Vēstnesis”
www.vestnesis.lv

Juridiskās palīdzības administrācija
www.jpa.gov.lv

Aizsardzības ministrija
www.mod.gov.lv

Ārlietu ministrija
www.am.gov.lv

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
www.ugf.gov.lv

Ekonomikas ministrija
www.em.gov.lv

Centrālā statistikas pārvalde
www.csb.lv

Konkurences padome
www.competition.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
www.ptac.lv

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
www.sprk.gov.lv

Finanšu ministrija
www.fm.gov.lv

Valsts ieņēmumu dienests
www.vid.gov.lv

Iepirkumu uzraudzības birojs
www.iub.gov.lv

Iekšlietu ministrija
www.iem.gov.lv

Latvijas Valsts policija
www.vp.gov.lv