Administratīvā apgabaltiesa


Tiesu apgabals: Administratīvās tiesas

Adrese: Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007

Tālr.: 67077901, 67359867

Fakss: 67077920

e-pasts: administrativa.apgabals@tiesas.lv

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Līga Tumova, tālr.: 67359801

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00

Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja pieņemšanas laiks
katra mēneša pirmajā pirmdienā no 15.00 līdz 18.00 pēc iepriekšējā pieraksta (tālr. 67359801)