Administratīvā apgabaltiesa


Tiesu apgabals: Administratīvās tiesas

Adrese: Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007

Tālr.: 67077901, 67359867

Fakss: 67077920

e-pasts: administrativa.apgabals@tiesas.lv

E-adrese: _DEFAULT@50900016161

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Līga Tumova, tālr.: 67359801

Informācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un tiesas sēžu klausītājiem

Nodrošinot epidemioloģisko prasību ievērošanu, tiesas sēžu zālēs šobrīd vienlaicīgi var atrasties ierobežots personu skaits.

Lai varētu prognozēt tiesas sēdē klātesošo personu skaitu, klausītājiem iepriekš jāsaskaņo savs apmeklējums, rakstot uz elektroniskā pasta adresi administrativa.apgabals@tiesas.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu un precīzu tiesas sēdes apmeklējuma datumu, laiku un lietas numuru.

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00

Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja pieņemšanas laiks
katra mēneša pirmajā pirmdienā no 15.00 līdz 18.00 pēc iepriekšējā pieraksta (tālr. 67359801)