Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams


Tiesu apgabals: Administratīvās tiesas

Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007

Tālr.: 63012516

Fakss: 63012532

e-pasts: jelgava.administrativa@tiesas.lv

E-adrese: ADRTJELGAVA@40900015982

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Linda Lindere, tālr.: 63012516

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8:30 – 18:00
Otrdienās no plkst. 8.30 – 17:00
Trešdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Piektdienās no plkst. 8:30 – 16:00