Administratīvā rajona tiesa Rēzeknes tiesu nams


Tiesu apgabals: Administratīvās tiesas

Adrese: Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601

Tālr.: 64607711, 64607725

e-pasts: rezekne.administrativa@tiesas.lv

E-adrese: ADRTREZEKNE@40900015982

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Kristīne Seņko - tālrunis 64607725

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8:30 – 18:00
Otrdienās no plkst. 8.30 – 17:00
Trešdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Piektdienās no plkst. 8:30 – 16:00