Administratīvā rajona tiesa Valmieras tiesu nams


Tiesu apgabals: Administratīvās tiesas

Adrese: Voldemāra Baloža iela 13a, Valmiera, LV - 4201

Tālr.: 64250505, 64250500

Fakss: 64250515

e-pasts: valmiera.administrativa@tiesas.lv

E-adrese: ADRTVALMIERA@40900015982

Tiesas konsultants: Lana Zande, tālr.: 64250500

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Līva Kebbe, tālr.: 64250501

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustības traucējumiem:

- Tiesas ēkā nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem;

-Ēkā WC telpa 1. stāvā aprīkota ar speciālu palīgaprīkojumu;

Kontakttālrunis saziņai: 64250505

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8:30 – 18:00
Otrdienās no plkst. 8.30 – 17:00
Trešdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Piektdienās no plkst. 8:30 – 16:00