Administratīvā rajona tiesa Valmieras tiesu nams

 Administratīvās rajona tiesas 2024.gada lietu sadales plāns

 

1. Lietu sadales plāns nosaka lietu sadales kārtību Administratīvajā rajona tiesā.

2. Administratīvajā rajona tiesā saņemtās lietas un pieteikumus (turpmāk – lietas) sadala datorizēti Tiesu informācijas sistēmā (turpmāk – TIS).

3. Saņemot un reģistrējot administratīvo lietu, Administratīvās rajona tiesas attiecīgā tiesu nama kancelejas darbinieks reģistrē lietu TIS, kā arī norāda par lietu šādus datus:

3.1. Administratīvās rajona tiesas tiesu namu, kurā lieta ir saņemta;

3.2. procesa specializāciju;

3.3. slodzes koeficientu (noteikšanas kārtība pielikumā);

3.4. ja nepieciešams, atzīmē tiesnešus, kuri nepiedalās lietas sadalē, norādot attiecīgu pamatojumu.

 

4. Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā datorizēto lietu sadali TIS uzrauga tiesas priekšsēdētājs, tiesas priekšsēdētāja vietnieks (tiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā) vai cita norīkota persona tiesas priekšsēdētāja un tiesas priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā. Pārējos tiesu namos persona, kas uzrauga lietu sadali, ir attiecīgā tiesu nama priekšsēdētājs vai cita tiesu nama priekšsēdētāja norīkota persona (tiesu nama priekšsēdētāja prombūtnes laikā).

 

5. Administratīvajā rajona tiesā ir šādi tiesas sastāvi, kam iedala lietas:

5.1. Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā:

2.sastāvs

Ilze Andruškina

3.sastāvs

4.sastāvs

Marita Miķelsone

Līga Biksiniece-Martinova

5.sastāvs

Aija Tauriņa

6.sastāvs

Evija Apīne

7.sastāvs

Dace Ābele

8.sastāvs

Dace Grabovska

9.sastāvs

10.sastāvs

11.sastāvs

12.sastāvs

13.sastāvs

Lolita Andersone

Ieva Dambe

Kristīne Jandava

Līga Cielava

Silvija Kuškina

14.sastāvs

15.sastāvs

Līga Hāzenfuse

Agnese Patmalniece

16.sastāvs

Daiga Lubāne

18.sastāvs

Arlita Zariņa

19.sastāvs

Aiga Putniņa

20.sastāvs

Marina Romanova

21.sastāvs

22.sastāvs

Ilona Petrovska

Sandija Audzere

23.sastāvs

24.sastāvs

Rudīte Migla

Edgars Biezais

25.sastāvs

Māris Markovs

26.sastāvs

Romāns Dončenko

27.sastāvs

Agnese Karnīte

28.sastāvs

29.sastāvs

Kristīne Kalvāne

Lāsma Lipkina

 

5.2. Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā:

34.sastāvs

Lala Apšeniece

35.sastāvs

Mārtiņš Birkmanis

36.sastāvs

Sanita Ozola

37.sastāvs

Aldis Vīksne

 

5.3. Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā:

38.sastāvs

Stella Blūma

39.sastāvs

Kristīne Brokane

40.sastāvs

Solvita Sērdiene

 

5.4. Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā:

42.sastāvs

Māris Šļakota

43.sastāvs

Staņislavs Linkevičs

44.sastāvs

Solvita Pujāte

 

5.5. Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā:

45.sastāvs

Guntars Ploriņš

46.sastāvs

Solveiga Pone

 

6. Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam piekritīgas lietas, ievērojot šajā plānā noteiktos lietu sadales pamatprincipus, ir tiesīgi izskatīt arī citu tiesu namu tiesneši.

7. Administratīvās rajona tiesas tiesneši Rīgas tiesu namā specializējas turpmāk minētajās lietu kategorijās:

7.1. lietas, kas saistītas ar publiskajiem iepirkumiem un Eiropas struktūrfondu sadali (Lauku atbalsta dienesta, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras lēmumu pārsūdzēšana), izskata:

·                Ilze Andruškina (2.sastāvs);

·                Silvija Kuškina (13.sastāvs);

·                Agnese Patmalniece (15.sastāvs);

·                Daiga Lubāne (16.sastāvs);

·                Arlita Zariņa (18.sastāvs);

·                Aiga Putniņa (19.sastāvs);

·                Marina Romanova (20.sastāvs);

·                Sandija Audzere (22.sastāvs);

·                Edgars Biezais (24.sastāvs);

·                Romāns Dončenko (26.sastāvs).

 

7.2. lietas, kas saistītas ar medicīnas tiesību jautājumiem, izskata:

·                Marita Miķelsone (3.sastāvs);

·                Līga Biksiniece-Martinova (4.sastāvs);

·                Aija Tauriņa (5.sastāvs);

·                Dace Ābele (7.sastāvs);

·                Kristīne Jandava (11.sastāvs);

·                Līga Cielava (12.sastāvs);

·                Līga Hāzenfuse (14.sastāvs);

·                Daiga Lubāne (16.sastāvs);

·                Sandija Audzere (22.sastāvs);

·                Edgars Biezais (24.sastāvs);

·                Romāns Dončenko (26.sastāvs).

 

7.3. lietas, kas saistītas ar būvniecību, teritorijas plānojumu un vides tiesībām, izskata:

·                Ilze Andruškina (2.sastāvs);

·                Evija Apīne (6.sastāvs);

·                Ieva Dambe (10.sastāvs);

·                Līga Cielava (12.sastāvs);

·                Silvija Kuškina (13.sastāvs);

·                Agnese Patmalniece (15.sastāvs);

·                Daiga Lubāne (16.sastāvs);

·                Aiga Putniņa (19.sastāvs);

·                Marina Romanova (20.sastāvs);

·                Māris Markovs (25.sastāvs);

·                Romāns Dončenko (26.sastāvs);

·                Kristīne Kalvāne (28.sastāvs).

 

7.4. lietas, kas saistītas ar Valsts darba inspekcijas lēmumu un faktiskās rīcības pārsūdzēšanu, izskata:

·                Marita Miķelsone (3.sastāvs);

·                Līga Biksiniece-Martinova (4.sastāvs);

·                Aija Tauriņa (5.sastāvs);

·                Evija Apīne (6.sastāvs);

·                Lolita Andersone (9.sastāvs);

·                Māris Markovs (25.sastāvs).

 

7.5. lietas, kas saistītas ar patērētāju tiesību aizsardzību, izskata:

·                Marita Miķelsone (3.sastāvs);

·                Kristīne Jandava (11.sastāvs);

·                Līga Hāzenfuse (14.sastāvs);

·                Arlita Zariņa (18.sastāvs);

·                Ilona Petrovska (21.sastāvs);

·                Sandija Audzere (22.sastāvs);

·                Edgars Biezais (24.sastāvs);

·                Māris Markovs (25.sastāvs);

·                Agnese Karnīte (27.sastāvs).

 

7.6. lietas, kas saistītas ar muitas tiesībām, izskata:

·                Aija Tauriņa (5.sastāvs);

·                Agnese Patmalniece (15.sastāvs);

·                Daiga Lubāne (16.sastāvs);

·                Arlita Zariņa (18.sastāvs);

·                Marina Romanova (20.sastāvs);

·                Rudīte Migla (23.sastāvs);

·                Māris Markovs (25.sastāvs);

·                Kristīne Kalvāne (28.sastāvs).

 

7.7. lietas, kas saistītas ar personu pilsonības un migrācijas jautājumiem, izskata:

·                Līga Biksiniece-Martinova (4.sastāvs);

·                Dace Ābele (7.sastāvs);

·                Līga Hāzenfuse (14.sastāvs);

·                Agnese Patmalniece (15.sastāvs);

·                Arlita Zariņa (18.sastāvs);

·                Marina Romanova (20.sastāvs);

·                Ilona Petrovska (21.sastāvs);

·                Sandija Audzere (22.sastāvs);

·                Romāns Dončenko (26.sastāvs);

·                Kristīne Kalvāne (28.sastāvs);

·                Lāsma Lipkina (29.sastāvs).

 

7.8. lietas, kas saistītas ar patvēruma jautājumiem, izskata:

·                Līga Biksiniece-Martinova (4.sastāvs);

·                Dace Ābele (7.sastāvs);

·                Līga Cielava (12.sastāvs);

·                Silvija Kuškina (13.sastāvs);

·                Līga Hāzenfuse (14.sastāvs);

·                Agnese Patmalniece (15.sastāvs);

·                Arlita Zariņa (18.sastāvs);

·                Marina Romanova (20.sastāvs);

·                Ilona Petrovska (21.sastāvs);

·                Romāns Dončenko (26.sastāvs);

·                Lāsma Lipkina (29.sastāvs).

 

7.9. lietas, kas saistītas ar sociālās palīdzības, sociālās apdrošināšanas un nodarbinātības jautājumiem, izskata:

·                Ilze Andruškina (2.sastāvs);

·                Līga Biksiniece-Martinova (4.sastāvs);

·                Aija Tauriņa (5.sastāvs);

·                Dace Grabovska (8.sastāvs);

·                Lolita Andersone (9.sastāvs);

·                Ieva Dambe (10.sastāvs);

·                Līga Cielava (12.sastāvs);

·                Līga Hāzenfuse (14.sastāvs);

·                Agnese Patmalniece (15.sastāvs)

·                Rudīte Migla (23.sastāvs);

·                Romāns Dončenko (26.sastāvs);

·                Agnese Karnīte (27.sastāvs);

·                Kristīne Kalvāne (28.sastāvs);

·                Lāsma Lipkina (29.sastāvs).

 

7.10. lietas par bāriņtiesu lēmumu un faktiskās rīcības pārsūdzēšanu, izskata:

·                Marita Miķelsone (3.sastāvs);

·                Līga Biksiniece-Martinova (4.sastāvs);

·                Aija Tauriņa (5.sastāvs);

·                Dace Grabovska (8.sastāvs);

·                Ilona Petrovska (21.sastāvs);

·                Sandija Audzere (22.sastāvs);

·                Rudīte Migla (23.sastāvs);

·                Agnese Karnīte (27.sastāvs);

·                Kristīne Kalvāne (28.sastāvs);

·                Lāsma Lipkina (29.sastāvs).

 

7.11. lietas, kas saistītas ar valsts civildienesta jautājumiem, izskata:

·                Ilze Andruškina (2.sastāvs);

·                Marita Miķelsone (3.sastāvs);

·                Līga Biksiniece-Martinova (4.sastāvs);

·                Dace Grabovska (8.sastāvs);

·                Ieva Dambe (10.sastāvs);

·                Aiga Putniņa (19.sastāvs);

·                Edgars Biezais (24.sastāvs);

·                Māris Markovs (25.sastāvs).

 

7.12. lietas par Uzņēmumu reģistra lēmumu un faktiskās rīcības pārsūdzēšanu, izskata:

·                Ilze Andruškina (2.sastāvs);

·                Evija Apīne (6.sastāvs);

·                Lolita Andersone (9.sastāvs);

·                Kristīne Jandava (11.sastāvs);

·                Daiga Lubāne (16.sastāvs);

·                Marina Romanova (20.sastāvs);

·                Ilona Petrovska (21.sastāvs);

·                Māris Markovs (25.sastāvs);

·                Lāsma Lipkina (29.sastāvs).

 

7.13. lietas, kas saistītas ar palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, izskata:

·                Marita Miķelsone (3.sastāvs);

·                Aija Tauriņa (5.sastāvs);

·                Dace Ābele (7.sastāvs);

·                Dace Grabovska (8.sastāvs);

·                Ieva Dambe (10.sastāvs);

·                Kristīne Jandava (11.sastāvs);

·                Līga Hāzenfuse (14.sastāvs);

·                Agnese Patmalniece (15.sastāvs);

·                Agnese Karnīte (27.sastāvs);

·                Kristīne Kalvāne (28.sastāvs).

 

7.14. lietas, kas saistītas ar ieslodzīto personu prasījumiem par uzturēšanās apstākļiem ieslodzījuma vietā un piemērotajiem disciplinārsodiem, izskata:

·                Lala Apšeniece (34.sastāvs);

·                Mārtiņš Birkmanis (35.sastāvs);

·                Sanita Ozola (36.sastāvs);

·                Aldis Vīksne (37.sastāvs);

·                Stella Blūma (38.sastāvs);

·                Kristīne Brokane (39.sastāvs);

·                Solvita Sērdiene (40.sastāvs);

·                Māris Šļakota (42.sastāvs);

·                Staņislavs Linkevičs (43.sastāvs);

·                Solvita Pujāte (44.sastāvs);

·                Guntars Ploriņš (45.sastāvs);

·                Solveiga Pone (46.sastāvs).

 

8. Lietu, kas saistītas ar publiskajiem iepirkumiem un kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem izskatāmas triju tiesnešu sastāvā, izskatīšanai Rīgas tiesu namā tiek izveidotas šādas tiesnešu kolēģijas:

·                Sandija Audzere, Aiga Putniņa, Arlita Zariņa;

·                Ilze Andruškina, Marina Romanova un Agnese Patmalniece;

·                Edgars Biezais, Silvija Kuškina un Daiga Lubāne.

 

9. Ja tehnisku iemeslu dēļ ilgāk par vienu darba dienu nav iespējams veikt lietu sadali TIS, lietas atbilstoši to saņemšanas secībai, ievērojot Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmajā daļā noteikto lietu piekritību un šajā plānā noteiktās tiesnešu specializācijas un lietu sadales pamatprincipus, sadala manuāli 5.punktā minētajā secībā.

 

10. Lietu sadalē netiek iekļauti tiesneši:

10.1. kuri atrodas prombūtnē (atvaļinājums, komandējums, darbnespēja u.c.), kā arī noteiktu laiku pirms kārtējā atvaļinājuma atbilstoši tiesnešu sapulcē nolemtajam;

10.2. kuri atbilstoši Administratīvā procesa likuma 116.pantam nevar piedalīties lietas atkārtotā izskatīšanā;

10.3. kuri sevi atstatījuši no lietas izskatīšanas vai pieņemts noraidījums;

10.4. kuri atbilstoši tiesas priekšsēdētāja vai tiesu nama priekšsēdētāja noteiktajam objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, liela noslodze, tiesneša tiesvedībā ir apjomīga vai īpaši sarežģīta lieta, tiesnesis ir uz laiku norīkots darbam citā institūcijā un ir nepieciešama esošo lietu pabeigšana) uz laiku ir izslēgti no lietu sadales.

 

11. Procesuālos dokumentus, kas iesniegti jau esošā lietā, nodod izskatīšanai tiesas sastāvam, kura tiesvedībā ir vai ir bijusi attiecīgā lieta. Ja attiecīgā sastāva tiesnesis atrodas prombūtnē un procesuālā jautājuma izlemšana ir steidzama vai arī tiesnesis ir beidzis pildīt tiesneša amata pienākumus, minētos procesuālos dokumentus ar tiesas priekšsēdētāja, tiesas priekšsēdētāja vietnieka (tiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā) vai tiesu nama priekšsēdētāja rezolūciju nodod izskatīšanai citam tiesas sastāvam, pēc iespējas ievērojot 5.punktā minēto secību.

 

12. Lietu pārdale pieļaujama šādos gadījumos:

12.1. ir konstatējams pamats lietu apvienošanai (apvienotā lieta tiek nodota izskatīšanai tiesnesim, kura tiesvedībā atrodas pirmā Administratīvās rajona tiesas lietvedībā reģistrētā lieta, izņemot gadījumus, kad jaunākajā lietā tiek risināts apjomīgākais strīdus jautājums vai tiesneši savstarpēji ir vienojušies citādi);

12.2. nepieciešams izlīdzināt tiesnešu slodzi;

12.3. tiesas darba optimizācijas nolūkā (ja slimības, komandējuma vai citu iemeslu dēļ tiesnesis atradies ilgstošā prombūtnē un ir uzkrājušās šim tiesnesim iedalītās lietas, tiesas priekšsēdētājs var pārdalīt uzkrājušās lietas citiem tiesnešiem, lai nodrošinātu lietu savlaicīgu izskatīšanu);

12.4. ja sadale notikusi, pārkāpjot specializāciju, vai lieta nav iedalīta nevienam tiesnesim;

12.5. sakarā ar tiesnešu maiņu vai izmaiņām tiesnešu skaitā;

12.6. citos īpašos gadījumos, kad lietu pārdale ir objektīvi nepieciešama un lietderīga.

 

13. Atkārtotu lietu sadali veic, izmantojot datorizēto lietu sadali TIS, vai manuāli, ievērojot šajā plānā noteiktos lietu sadales pamatprincipus.

 

14. Administratīvā rajona tiesa nodrošina šādu lietu ātrāku izskatīšanu:

14.1. lietas, kuru izskatīšanai normatīvajos aktos noteikts saīsināts termiņš;

14.2. lietas, kuras attiecas uz bērnu tiesību nodrošināšanu;

14.3. administratīvā procesa kārtībā skatāmās lietas par personu atbrīvošanu no ieņemamā amata;

14.3. lietas, kurās augstākas instances tiesa ir atcēlusi pirmās instances tiesas spriedumu un lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai;

14.4. citas lietas, ja tam ir pamatoti iemesli.

 

15. Ja tehnisku iemeslu dēļ ilgāk par vienu stundu nav iespējams sadalīt šī plāna 14.punktā norādītās lietas, izmantojot datorizēto lietu sadali TIS, lietas var sadalīt 9.punktā minētajā kārtībā.

 

16. Tiesas priekšsēdētājam, tiesas priekšsēdētāja vietniekam un tiesu nama priekšsēdētājam lietas iedala atkarībā no administratīvā darba slodzes. Tiesas vai tiesu nama priekšsēdētājs var samazināt tiesneša slodzi, ja tam ir objektīvs iemesls, piemēram, tiesnesis uzsācis darbu tiesā pēc iecelšanas amatā, pilda pienākumus tiesnešu pašpārvaldes institūcijās, tiesneša tiesvedībā ir apjomīga vai īpaši sarežģīta lieta.

 

17. Atkāpšanās no iepriekš minētajiem sadales principiem, tostarp tiesnešu specializācijas, ir pieļaujama gadījumos, kad vairāki tiesneši vienlaicīgi atrodas prombūtnē, ievērojama un neprognozēta vienas kategorijas vai viena veida lietu skaita saņemšanas gadījumos, kā arī citu objektīvu apstākļu dēļ.

 

18. Lietu kategorijas, kurās notiek Administratīvās rajona tiesas tiesnešu specializācija, kā arī to, kurās lietu kategorijās tiesnesis specializējas, pārskata ne retāk kā vienu reizi gadā.

 

 

Tiesas priekšsēdētāja                                          A.Putniņa