Administratīvā rajona tiesa Valmieras tiesu nams

Apstiprināts ar Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājas I.Freimanes

2021.gada 4.janvāra rīkojumu Nr.1-23/1

 

Administratīvās rajona tiesas 2021.gada lietu sadales plāns

 

1. Administratīvajā rajona tiesā saņemtās lietas un pieteikumus (turpmāk – lietas) sadala datorizēti, izmantojot datorizēto lietu sadali Tiesu informācijas sistēmā (turpmāk – TIS).

 

2. Saņemot un reģistrējot administratīvo lietu, Administratīvās rajona tiesas attiecīgā tiesu nama kancelejas darbinieks reģistrē lietu TIS, kā arī norāda par lietu šādus datus:

         2.1. Administratīvās rajona tiesas tiesu namu, kurā lieta ir saņemta;

         2.2. procesa specializāciju;

         2.3. ja nepieciešams, atzīmē tiesnešus, kuri nepiedalās lietas sadalē.

 

3. Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā datorizēto lietu sadali TIS uzrauga tiesas priekšsēdētājs, tiesas priekšsēdētāja vietnieks (tiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā) vai cita norīkota persona tiesas priekšsēdētāja un tiesas priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā (turpmāk – persona, kas uzrauga lietu sadali). Administratīvās rajona tiesas Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes un Valmieras tiesu namos persona, kas uzrauga lietu sadali, ir attiecīgā tiesu nama priekšsēdētājs vai cita tiesu nama priekšsēdētāja norīkota persona (tiesu nama priekšsēdētāja prombūtnes laikā).

 

4. Administratīvajā rajona tiesā ir šādi tiesas sastāvi:

4.1. Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā:

1.sastāvs

2.sastāvs

Ilze Freimane

Ilze Andruškina

3.sastāvs

4.sastāvs

Marita Miķelsone

Līga Biksiniece-Martinova

5.sastāvs

Aija Tauriņa

6.sastāvs

Evija Apīne

7.sastāvs

Dace Ābele

8.sastāvs

Dace Grabovska

9.sastāvs

10.sastāvs

11.sastāvs

12.sastāvs

13.sastāvs

Lolita Andersone

Ieva Dambe

Kristīne Jandava

Līga Cielava

Silvija Kuškina

14.sastāvs

15.sastāvs

Līga Hāzenfuse

Agnese Patmalniece

16.sastāvs

17.sastāvs

18.sastāvs

Daiga Lubāne

Agris Dreimanis

Arlita Zariņa

19.sastāvs

Aiga Putniņa

20.sastāvs

Marina Romanova

21.sastāvs

22.sastāvs

Ilona Petrovska

Sandija Audzere

23.sastāvs

24.sastāvs

Rudīte Migla

Edgars Biezais

25.sastāvs

Māris Markovs

26.sastāvs

Romāns Dončenko

27.sastāvs

Agnese Karnīte

 

 

4.2. Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā:

34.sastāvs

Lala Apšeniece

35.sastāvs

Mārtiņš Birkmanis

36.sastāvs

Sanita Ozola

37.sastāvs

Aldis Vīksne

 

4.3. Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā:

38.sastāvs

Stella Blūma

39.sastāvs

Kristīne Brokane

40.sastāvs

Solvita Sērdiene

 

4.4. Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā:

42.sastāvs

Māris Šļakota

43.sastāvs

Staņislavs Linkevičs

44.sastāvs

Solvita Pujāte

 

4.5. Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā:

45.sastāvs

Guntars Ploriņš

46.sastāvs

Solveiga Pone

 

 

5. Administratīvās rajona tiesas tiesneši Rīgas tiesu namā specializējas turpmāk minētajās lietu kategorijās:

5.1. lietas, kas saistītas ar publiskajiem iepirkumiem un Eiropas struktūrfondu sadali (Lauku atbalsta dienesta, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras lēmumu pārsūdzēšana), izskata:

·               Ilze Freimane (1.sastāvs);

·               Ilze Andruškina (2.sastāvs);

·               Silvija Kuškina (13.sastāvs);

·               Agnese Patmalniece (15.sastāvs);

·               Daiga Lubāne (16.sastāvs);

·               Agris Dreimanis (17.sastāvs);

·               Arlita Zariņa (18.sastāvs);

·               Aiga Putniņa (19.sastāvs);

·               Marina Romanova (20.sastāvs);

·               Edgars Biezais (24.sastāvs);

·               Romāns Dončenko (26.sastāvs).

 

5.2. lietas, kas saistītas ar medicīnas tiesību jautājumiem, izskata:

·               Ilze Freimane (1.sastāvs);

·               Marita Miķelsone (3.sastāvs);

·               Līga Biksiniece-Martinova (4.sastāvs);

·               Aija Tauriņa (5.sastāvs);

·               Dace Ābele (7.sastāvs);

·               Līga Cielava (12.sastāvs);

·               Silvija Kuškina (13.sastāvs);

·               Līga Hāzenfuse (14.sastāvs);

·               Daiga Lubāne (16.sastāvs);

·               Sandija Audzere (22.sastāvs);

·               Edgars Biezais (24.sastāvs);

·               Romāns Dončenko (26.sastāvs).

 

5.3. lietas, kas saistītas ar būvniecību, teritorijas plānojumu un vides tiesībām, izskata:

·               Ilze Andruškina (2.sastāvs);

·               Evija Apīne (6.sastāvs);

·               Ieva Dambe (10.sastāvs);

·               Līga Cielava (12.sastāvs);

·               Agnese Patmalniece (15.sastāvs);

·               Daiga Lubāne (16.sastāvs);

·               Agris Dreimanis (17.sastāvs);

·               Aiga Putniņa (19.sastāvs);

·               Marina Romanova (20.sastāvs);

·               Māris Markovs (25.sastāvs);

·               Romāns Dončenko (26.sastāvs).

 

5.4. lietas, kas saistītas ar Valsts darba inspekcijas lēmumu un faktiskās rīcības pārsūdzēšanu, izskata:

·               Ilze Freimane (1.sastāvs);

·               Marita Miķelsone (3.sastāvs);

·               Līga Biksiniece-Martinova (4.sastāvs);

·               Aija Tauriņa (5.sastāvs);

·               Evija Apīne (6.sastāvs);

·               Lolita Andersone (9.sastāvs);

·               Agris Dreimanis (17.sastāvs);

·               Māris Markovs (25.sastāvs).

 

5.5. lietas, kas saistītas ar patērētāju tiesību aizsardzību, izskata:

·               Marita Miķelsone (3.sastāvs);

·               Kristīne Jandava (11.sastāvs);

·               Līga Hāzenfuse (14.sastāvs);

·               Arlita Zariņa (18.sastāvs);

·               Ilona Petrovska (21.sastāvs);

·               Sandija Audzere (22.sastāvs);

·               Edgars Biezais (24.sastāvs);

·               Māris Markovs (25.sastāvs);

·               Agnese Karnīte (27.sastāvs).

 

5.6. lietas, kas saistītas ar muitas tiesībām, izskata:

·               Aija Tauriņa (5.sastāvs);

·               Līga Hāzenfuse (14.sastāvs);

·               Agnese Patmalniece (15.sastāvs);

·               Daiga Lubāne (16.sastāvs);

·               Arlita Zariņa (18.sastāvs);

·               Marina Romanova (20.sastāvs);

·               Sandija Audzere (22.sastāvs);

·               Rudīte Migla (23.sastāvs);

·               Māris Markovs (25.sastāvs).

 

5.7. lietas, kas saistītas ar personu pilsonības un migrācijas jautājumiem, izskata:

·               Līga Biksiniece-Martinova (4.sastāvs);

·               Dace Ābele (7.sastāvs);

·               Agnese Patmalniece (15.sastāvs)

·               Arlita Zariņa (18.sastāvs);

·               Marina Romanova (20.sastāvs);

·               Ilona Petrovska (21.sastāvs);

·               Sandija Audzere (22.sastāvs);

·               Romāns Dončenko (26.sastāvs).

 

5.8. lietas, kas saistītas ar patvēruma jautājumiem, izskata:

·               Līga Biksiniece-Martinova (4.sastāvs);

·               Dace Ābele (7.sastāvs);

·               Līga Cielava (12.sastāvs);

·               Silvija Kuškina (13.sastāvs);

·               Agnese Patmalniece (15.sastāvs);

·               Arlita Zariņa (18.sastāvs);

·               Marina Romanova (20.sastāvs);

·               Ilona Petrovska (21.sastāvs);

·               Romāns Dončenko (26.sastāvs).

 

5.9. lietas, kas saistītas ar sociālās palīdzības, sociālās apdrošināšanas un nodarbinātības jautājumiem, izskata:

·               Ilze Freimane (1.sastāvs);

·               Ilze Andruškina (2.sastāvs);

·               Līga Biksiniece-Martinova (4.sastāvs);

·               Aija Tauriņa (5.sastāvs);

·               Dace Grabovska (8.sastāvs);

·               Lolita Andersone (9.sastāvs);

·               Ieva Dambe (10.sastāvs);

·               Līga Cielava (12.sastāvs);

·               Līga Hāzenfuse (14.sastāvs);

·               Agnese Patmalniece (15.sastāvs)

·               Aiga Putniņa (19.sastāvs);

·               Rudīte Migla (23.sastāvs);

·               Romāns Dončenko (26.sastāvs);

·               Agnese Karnīte (27.sastāvs).

 

5.10. lietas par bāriņtiesu lēmumu un faktiskās rīcības pārsūdzēšanu, izskata:

·               Ilze Freimane (1.sastāvs);

·               Marita Miķelsone (3.sastāvs);

·               Līga Biksiniece-Martinova (4.sastāvs);

·               Aija Tauriņa (5.sastāvs);

·               Dace Grabovska (8.sastāvs);

·               Silvija Kuškina (13.sastāvs);

·               Ilona Petrovska (21.sastāvs);

·               Agnese Karnīte (27.sastāvs).

 

5.11. lietas, kas saistītas ar valsts civildienesta jautājumiem, izskata:

·               Ilze Freimane (1.sastāvs);

·               Ilze Andruškina (2.sastāvs);

·               Marita Miķelsone (3.sastāvs);

·               Līga Biksiniece-Martinova (4.sastāvs);

·               Dace Grabovska (8.sastāvs);

·               Ieva Dambe (10.sastāvs);

·               Agris Dreimanis (17.sastāvs);

·               Aiga Putniņa (19.sastāvs);

·               Edgars Biezais (24.sastāvs);

·               Māris Markovs (25.sastāvs).

·                

5.12. lietas par Uzņēmumu reģistra lēmumu un faktiskās rīcības pārsūdzēšanu, izskata:

·               Ilze Andruškina (2.sastāvs);

·               Evija Apīne (6.sastāvs);

·               Lolita Andersone (9.sastāvs);

·               Kristīne Jandava (11.sastāvs);

·               Daiga Lubāne (16.sastāvs);

·               Marina Romanova (20.sastāvs);

·               Ilona Petrovska (21.sastāvs);

·               Māris Markovs (25.sastāvs).

 

5.13. lietas, kas saistītas ar palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, izskata:

·               Ilze Freimane (1.sastāvs);

·               Marita Miķelsone (3.sastāvs);

·               Līga Biksiniece-Martinova (4.sastāvs);

·               Aija Tauriņa (5.sastāvs);

·               Dace Ābele (7.sastāvs);

·               Dace Grabovska (8.sastāvs);

·               Ieva Dambe (10.sastāvs);

·               Kristīne Jandava (11.sastāvs);

·               Līga Hāzenfuse (14.sastāvs);

·               Agnese Patmalniece (15.sastāvs);

·               Agnese Karnīte (27.sastāvs).

 

5.14. lietas, kas saistītas ar ieslodzīto personu prasījumiem par uzturēšanās apstākļiem ieslodzījuma vietā un piemērotajiem disciplinārsodiem, izskata:

·               Ilze Andruškina (2.sastāvs);

·               Marita Miķelsone (3.sastāvs);

·               Līga Biksiniece-Martinova (4.sastāvs);

·               Aija Tauriņa (5.sastāvs);

·               Evija Apīne (6.sastāvs);

·               Dace Ābele (7.sastāvs);

·               Dace Grabovska (8.sastāvs);

·               Lolita Andersone (9.sastāvs)

·               Ieva Dambe (10.sastāvs);

·               Kristīne Jandava (11.sastāvs);

·               Līga Cielava (12.sastāvs);

·               Silvija Kuškina (13.sastāvs);

·               Līga Hāzenfuse (14.sastāvs);

·               Agnese Patmalniece (15.sastāvs);

·               Daiga Lubāne (16.sastāvs);

·               Agris Dreimanis (17.sastāvs);

·               Arlita Zariņa (18.sastāvs);

·               Aiga Putniņa (19.sastāvs);

·               Marina Romanova (20.sastāvs);

·               Ilona Petrovska (21.sastāvs);

·               Sandija Audzere (22.sastāvs);

·               Rudīte Migla (23.sastāvs);

·               Edgars Biezais (24.sastāvs);

·               Māris Markovs (25.sastāvs);

·               Romāns Dončenko (26.sastāvs);

·               Agnese Karnīte (27.sastāvs);

·               Stella Blūma (38.sastāvs);

·               Kristīne Brokane (39.sastāvs);

·               Solvita Sērdiene (40.sastāvs);

·               Māris Šļakota (42.sastāvs);

·               Staņislavs Linkevičs (43.sastāvs);

·               Solvita Pujāte (44.sastāvs);

·               Guntars Ploriņš (45.sastāvs);

·               Solveiga Pone (46.sastāvs).

 

6. Lietu, kas saistītas ar publiskajiem iepirkumiem un kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem izskatāmas triju tiesnešu sastāvā, izskatīšanai Rīgas tiesu namā tiek izveidotas šādas tiesnešu kolēģijas:

·               Agris Dreimanis, Edgars Biezais un Aiga Putniņa;

·               Arlita Zariņa, Marina Romanova un Agnese Patmalniece;

·               Ilze Andruškina, Silvija Kuškina un Romāns Dončenko.

 

7. Lietu pārdale pieļaujama šādos gadījumos:

         7.1. pieņemts lēmums par lietu apvienošanu;

         7.2. nepieciešams izlīdzināt tiesnešu slodzi;

         7.3. tiesas darba optimizācijas nolūkā (ja slimības, komandējuma vai citu iemeslu dēļ tiesnesis atradies prombūtnē un ir uzkrājušās šim tiesnesim iedalītās lietas, tiesas priekšsēdētājs var pārdalīt uzkrājušās lietas citiem tiesnešiem, lai nodrošinātu lietu savlaicīgu izskatīšanu);

         7.4. citos īpašos gadījumos (tiesneša slimība, komandējums, mācības, atvaļinājums u.c.);

         7.5. ja sadale notikusi, pārkāpjot specializāciju, vai lieta nav iedalīta nevienam tiesnesim.

 

8. Nolikuma 7.punktā norādītajos gadījumos var atkārtoti izmantot datorizēto lietu sadali TIS.

 

9. Lietu kategorijas, kurās notiek Administratīvās rajona tiesas tiesnešu specializācija, kā arī tas, kurās lietu kategorijās tiesnesis specializējas, tiek pārskatīts ne retāk kā vienu reizi gadā.

10. Tiesneši lietu izskatīšanas pēc būtības laiku nosaka secīgi, ievērojot pieteikuma saņemšanas datumu tiesā.

11. Nodrošināma šādu lietu ātrāka izskatīšana:

11.1. lietas, kuru izskatīšanai normatīvajos aktos noteikts saīsināts termiņš;

11.2. lietas, kuras attiecas uz bērnu tiesību nodrošināšanu;

11.3. administratīvā procesa kārtībā skatāmās lietas par personu atbrīvošanu no ieņemamā amata;

11.4. citas lietas, ja tam ir pamatoti iemesli.

12. Ja tehnisku iemeslu dēļ ilgāk par vienu darba dienu nav iespējams veikt lietu sadali, izmantojot datorizēto lietu sadali TIS, saņemtās lietas sadala to saņemšanas secībā, ievērojot Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmajā daļā noteikto lietu piekritību un šajā nolikumā noteikto tiesnešu specializāciju, šādā kārtībā:

12.1. Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā:

1.lieta

- Ilzei Freimanei

(1.sastāvs),

2.lieta

-  Ilzei Andruškinai

(2.sastāvs),

3.lieta

- Maritai Miķelsonei

(3.sastāvs),

4.lieta

- Līgai Biksiniecei-Martinovai

(4.sastāvs),

5.lieta

- Aijai Tauriņai

(5.sastāvs)

6.lieta

- Evijai Apīnei

(6.sastāvs),

7.lieta

- Dacei Ābelei

(7.sastāvs),

8.lieta

- Dacei Grabovskai

(8.sastāvs),

9.lieta

- Lolitai Andersonei

(9.sastāvs),

10.lieta

- Ievai Dambei

(10.sastāvs),

11.lieta

- Kristīnei Jandavai

(11.sastāvs),

12.lieta

- Līgai Cielavai

(12.sastāvs),

13.lieta

- Silvijai Kuškinai

(13.sastāvs),

14.lieta

- Līgai Hāzenfusei

(14.sastāvs),

15.lieta

- Agnesei Patmalniecei

(15.sastāvs),

16.lieta

- Daigai Lubānei

(16.sastāvs),

17.lieta

- Agrim Dreimanim

(17.sastāvs),

18.lieta

- Arlitai Zariņai

(18.sastāvs),

19.lieta

- Aigai Putniņai

(19.sastāvs),

20.lieta

- Marinai Romanovai

(20.sastāvs),

21.lieta

- Ilonai Petrovskai

(21.sastāvs),

22.lieta

- Sandijai Audzerei

(22.sastāvs),

23.lieta

- Rudītei Miglai

(23.sastāvs),

24.lieta

- Edgaram Biezajam

(24.sastāvs),

25.lieta

- Mārim Markovam

(25.sastāvs),

26.lieta

- Romānam Dončenko

(26.sastāvs),

27.lieta

- Agnesei Karnītei

(27.sastāvs),

28.lieta

- Stellai Blūmai

(38.sastāvs)

29.lieta

- Kristīnei Brokanei

(39.sastāvs)

30.lieta

- Solvitai Sērdienei

(40.sastāvs)

31.lieta

- Mārim Šļakotam

(42.sastāvs),

32.lieta

- Staņislavam Linkevičam

(43.sastāvs),

33.lieta

- Solvitai Pujātei

(44.sastāvs),

34.lieta

- Guntaram Ploriņam

(45.sastāvs),

35.lieta

- Solveigai Ponei

(46.sastāvs).

 

12.2. Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā:

1.lieta          - Mārtiņam Birkmanim          (35.sastāvs),

2.lieta          - Sanitai Ozolai                      (36.sastāvs),

3.lieta          - Aldim Vīksnem                    (37.sastāvs),

4.lieta          - Lalai Apšeniecei                  (34.sastāvs).

 

12.3. Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā:

1.lieta          - Stellai Blūmai                      (38.sastāvs),

2.lieta          - Kristīnei Brokanei                (39.sastāvs),

3.lieta          - Solvitai Sērdienei                (40.sastāvs).

 

12.4. Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā:

1.lieta          - Mārim Šļakotam                 (42.sastāvs),

2.lieta          - Staņislavam Linkevičam      (43.sastāvs),

3.lieta          - Solvitai Pujātei                    (44.sastāvs).

 

 

12.5. Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā:

1.lieta          - Guntaram Ploriņam             (45.sastāvs),

2.lieta          - Solveigai Ponei                   (46.sastāvs),

turpinot nākamo saņemto lietu sadali norādītajā kārtībā attiecīgajiem sastāviem.

 

13. Ja tehnisku iemeslu dēļ ilgāk par vienu stundu nav iespējams veikt šī nolikuma 11.1.punktā norādīto lietu sadali, izmantojot datorizēto lietu sadali TIS, lietas var sadalīt 12.punktā minētajā kārtībā.

 

14. Persona, kas uzrauga lietu sadali, paziņo Tiesu administrācijai par datorizētās lietu sadales TIS tehnisko problēmu, ja lietas sadala 12. un 13.punktā minētajā kārtībā.

 

15. Ja tiesnesis ir prombūtnē un viņa tiesvedībā nodotajā lietā nepieciešams izlemt kādu procesuālu jautājumu, persona, kas uzrauga lietu sadali, nodod šo jautājumu izlemšanai citam tiesnesim šī nolikuma 12.punktā noteiktajā secībā.