Dobeles rajona tiesa

Tiesu apgabals: Zemgales tiesu apgabals

Adrese: Muldavas iela 16, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Tālr.: 63722573, 27844264

Fakss: 63725171

e-pasts: dobele@tiesas.lv

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Dzidra Pričina, tālr.: 63707324

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00