Kurzemes rajona tiesa (Kuldīgā)

Tiesu apgabals: Kurzemes tiesu apgabals

Adrese: Kalna iela 25, Kuldīga, LV-3301
Tālr.: 63322403
e-pasts: kurzeme@tiesas.lv


Tiesas konsultants un persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Anita Olejarčika, tālr.: 63322318.

Darba laiks:
Pirmdienās plkst. 8.30 – 18.00
Otrdienās plkst. 8.30 – 17.00
Trešdienās plkst. 8.30 – 17.00
Ceturtdienās plkst. 8.30 – 17.00
Piektdienās plkst. 8.30 – 16.00


   A. Cukura foto