Kurzemes rajona tiesa (Kuldīgā)


Tiesu apgabals: Kurzemes tiesu apgabals

Adrese: Kalna iela 25, Kuldīga, LV-3301
Tālr.: 63322403
e-pasts: kurzeme@tiesas.lv

E-adrese: default@50900015791 

Tiesas konsultants un persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Anita Olejarčika, tālr.: 63322318.

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Vide ir daļēji piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

- ir piemērota ieeja (uzbrauktuve)

- ir pieejams ēkas 1. stāvs

Ierodoties tiesā, jāzvana uz kontakttālruni 63322403

 

Darba laiks:
Pirmdienās plkst. 8.30 – 18.00
Otrdienās plkst. 8.30 – 17.00
Trešdienās plkst. 8.30 – 17.00
Ceturtdienās plkst. 8.30 – 17.00
Piektdienās plkst. 8.30 – 16.00


   A. Cukura foto