Kurzemes rajona tiesa (Liepājā)


Tiesu apgabals: Kurzemes tiesu apgabals

Adrese: Republikas iela 14/Tiesu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālr.: 63401800, 63401752
e-pasts: kurzeme@tiesas.lv

E-adrese: default@50900015791 

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Velga Lūka, tālr.: 63401754

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

(Republikas ielā 14)

Vide ir daļēji piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

- ir piemērota ieeja (vienā līmenī ar ielu)

- ir pieejams ēkas 1. stāvs

Ierodoties tiesā, jāzvana uz kontakttālruni 63401800 vai 63410752

(Tiesu ielā 5)

Vide nav pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Ierodoties tiesā, jāzvana uz kontakttālruni 63401800 vai 63410752

Darba laiks:
Pirmdienās plkst. 8.30 – 18.00
Otrdienās plkst. 8.30 – 17.00
Trešdienās plkst. 8.30 – 17.00
Ceturtdienās plkst. 8.30 – 17.00
Piektdienās plkst. 8.30 – 16.00

Zemesgrāmata:

E-adrese: KRTZEMESGRAMATA@50900015791