Kurzemes rajona tiesa (Talsos)

Tiesu apgabals: Kurzemes tiesu apgabals

Adrese: K.Mīlenbaha iela 2, Talsi, LV-3201
Tālr.: 63222702
e-pasts: kurzeme@tiesas.lv

E-adrese: default@50900015791 


Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Dita Smaiže, tālr.: 63222702

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Vide nav pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Ierodoties tiesā, jāzvana uz kontakttālruni 63222702

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00