Ogres rajona tiesa

Ināra Zāģere,

tiesas priekšsēdētāja palīdze

tālrunis 65024451    

 

Inese Rokola,

tiesneša A.Nagļa palīdze

tālrunis 65021651

 

Jūlija Polegoško

tiesneses Z. Kusiņas palīdze

tālrunis 65021685 

 

Inese Staņislavska,

tiesneses Z. Kupces palīdze

tālrunis 65021673

 

Dace Skuja,

Tiesneses I. Puntes palīdze

tālrunis 65021430

 

Dita Lūsīte,

tiesneses Ž. Gaigales - Prudņikovas palīdze

tālrunis 65021362 

 

Dace Dreimane,

tiesneša D. Plauža palīdze

tālrunis 65021690

 

Solvita Vilciņa,

tiesneša D. Melbārža palīdze

tālrunis 65024267 

 

Alise Grieze-Šmite,

kancelejas vadītāja

tālrunis 65024456