Rēzeknes tiesa

2015.gadā Rēzeknes tiesā saņemto lietu, pieteikumu un sūdzību sadales kārtība

            Rēzeknes tiesā saņemtās lietas, pieteikumi un sūdzības tiek reģistrēti un sadalīti elektroniski, ņemot vērā tiesnešu specializāciju.

Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā izskatāmās lietas un materiālus, kā arī materiālus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem un tiesai piekritīgos administratīvo pārkāpumu materiālus un sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu skata tiesneši Andris Zutis, Ivars Dzindzuks, Aija Jermacāne un Pēteris Novičenoks.

 

Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā izskatāmos pieteikumus skata tiesneši Tatjana Maļinovska, Sanita Rūtena-Laizāne, Dimitrijs Zamjatins un Andris Jonikāns.

 

Izmeklēšanas tiesneša pienākumus pilda tiesnese Gaļina Aleksejeva.

Izmeklēšanas tiesneses atvaļinājuma laikā viņas pienākumus, pamatojoties uz tiesas priekšsēdētājas rīkojumu, pilda tiesneši Tatjana Maļinovska, Sanita Rūtena-Laizāne,  Dimitrijs Zamjatins un Andris Jonikāns.

            Tiesā saņemtās Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā izskatāmās lietas un materiāli, materiāli par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem,  administratīvo pārkāpumu materiāli, sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu un Civilprocesa likuma kārtībā izskatāmie pieteikumi tiek reģistrēti Tiesu informācijas sistēmā to ienākšanas secībā.

            Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā izskatāmās lietas un materiālus, materiālus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem un tiesai piekritīgos administratīvo pārkāpumu materiālus reģistrē krimināllietu kancelejas vadītāja V.Guda, sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu reģistrē civillietu kancelejas vadītāja R.Rebezova un datorizēti sadala tiesnešiem  A.Zutim, I.Dzindzukam, P.Novičenokam un A.Jermacānei.

            Civilprocesa kārtībā izskatāmos pieteikumus reģistrē civillietu kancelejas vadītāja R.Rebezova un datorizēti sadala tiesnešiem T.Maļinovskai, S.Rūtenai-Laizānei, D.Zamjatinam un A.Jonikānam.

            Tiesnešiem A.Zutim. I.Dzindzukam, P.Novičenokam un A.Jermacānei slodze veidojas sekojoši:

- A.Zutim: 5 %-administratīvo pārkāpumu materiāli, 5% sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu, 90% - krimināllietas;

- I.Dzindzukam : 5%- administratīvo pārkāpumu materiāli, 5% sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu, 90% - krimināllietas;

- P.Novičenokam: 5 % administratīvo pārkāpumu materiāli, 5% sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu, 90% - krimināllietas;

- A.Jermacānei : 5% - administratīvo pārkāpumu materiāli, 5%- sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu, 50% - krimināllietas. Bez tam tiesas priekšsēdētāja izlemj tiesā saņemtās sūdzības par tiesnešu un tiesas darbinieku rīcību un izmeklēšanas tiesneša lēmumiem.

            Ja nepieciešama lietu apvienošana, tiesnesis ir sevi atstatījis no lietas izskatīšanas, pieņēmis noraidījumu vai citos īpašos gadījumos, iespējamas atkāpes no iepriekš norādītās lietu sadales kārtības. Šādos gadījumos lietas sadala tiesas priekšsēdētāja.

 Lietu sadales kārtība tiek mainīta, ja mainās tiesneši, tiesneša atvaļinājuma vai ilgstošas slimības laikā, kā arī ņemot vērā tiesneša noslogojumu vai prombūtni. Šādos gadījumos, lai nodrošinātu lietu ātrāku izskatīšanu, lietas sadala tiesas priekšsēdētāja.

           

Tiesas priekšsēdētāja                                                  A.Jermacāne