Rēzeknes tiesa Balvos

Tiesu apgabals: Latgales tiesu apgabals

Adrese: Bērzpils iela 7a, Balvi, LV-4501
Tālr.: 64520947
Fakss: 64521111
e-pasts: balvi@tiesas.lv 

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Kristīne Grīne, tālr.: 64520953

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8:30 – 18:00
Otrdienās no plkst. 8.30 – 17:00
Trešdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Piektdienās no plkst. 8:30 – 16:00