Rīgas apgabaltiesa

Tiesu apgabals: Rīgas tiesu apgabals

Adrese: Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1886

Tālr.: 67088211, 67088262

Fakss: 67088270 

e-pasts: riga.apgabals@tiesas.lv

Civillietu tiesu kolēģijas kanceleja:

Adrese: Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1886

Tālr.: 67088242, 67088204, 67088286, 67088210

Fakss: 67088280

e-pasts: riga.apgabals.cl@tiesas.lv

Krimināllietu tiesu kolēģijas kanceleja:

Adrese: Abrenes iela3, Rīga, LV-1050

Tālr.: 67077274, 67077284, 67077227, 67077225

Fakss: 67077275

e-pasts: riga.apgabals.kl@tiesas.lv

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem Raimonds Ločmelis, tālrunis: 67088261, 25713271

Rīgas apgabaltiesā esošās informācijas izsniegšanas kārtība - RAT.doc

Tiesas konsultanti:  Ārija Kalniņa, tālr.: 67088223 (Civillietu tiesu kolēģija)

                                    Linda Viļumsone, tālr.: 67036798 (Civillietu tiesu kolēģija)

                                    Inga Kaula, tālr.: 67077225 (Krimināllietu tiesu kolēģija)    

Darba laiks: 
Pimdienās no plkst.8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst.8.30 līdz 17.00
Trešdienās no plkst.8.30 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 17.00
Piektdienās no plkst.8.30 līdz 16.00

Dokumentu iesniegšana 223.kab. (Brīvības bulvāris 34).


Apmeklētāju pieņemšana katra mēneša otrajā pirmdienā:

Brīvības bulvāris 34
Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Līga Blūmiņa, 204.kab. no plkst. 16:00 -17:00.

Brīvības bulvāris 34

Tiesas kancelejas vadītāja Aija Bērziņa, 328.kab., tālr.: 67088211

Abrenes iela 3
Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs Juris Stukāns, 109.kab. no plkst. 16:00 – 17:00.