Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa


Tiesu apgabals: Rīgas tiesu apgabals

Adrese: Lomonosova iela 10 , Rīga, LV-1019 (ieeja no Lomonosova ielas puses), e-pasts: rigas.latgale@tiesas.lv.

Darba laiks:

Pirmdienās plkst. 8.30 – 18.00

Otrdienās plkst. 8.30 – 17.00

Trešdienās plkst. 8.30 – 17.00

Ceturtdienās plkst. 8.30 – 17.00

Piektdienās plkst. 8.30 – 16.00

Prasības pieteikumus pieņemt tiesas konsultanti - 100.kabinetā, bet pārējo korespondenci pieņem kancelejas darbinieki 105.kabinetā

Kontakttālruņi:

Jautājumi par civillietām: tālr. 67365757

Jautājumi par Krimināllietām: tālr. 67365760

Jautājumi par administratīvo pārkāpumu lietām: tālr.67077447

Priekšsēdētaja palīgs Natālija Kaufelde, tālr.: 67365763, e-pasts: natalija.kaufelde@tiesas.lv

Kancelejas vadītāja Ilvija Pentjuša, tālr.:67365756, e-pasts: ilvija.pentjusa@tiesas.lv

Tiesas arhīvs - 67365741.

Tiesas konsultanti - 67365785, 67365754

Atbildīgā persona par videokonferencēm ar citām Latvijas Republikas tiesām, tālr.: 67365742, e-pasts: sandra.raubo@tiesas.lv 

Tiesas konsultantu kompetencē neietilpst juridisko konsultāciju sniegšana un valsts nodevas aprēķināšana. Ar tiesvedības gaitu saistītos izdevumus iespējams aprēķinat sekojot saitei: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators

Personas sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem:

Priekšsēdētaja palīgs Natālija Kaufelde, tālr.: 67365763, e-pasts: natalija.kaufelde@tiesas.lv

Kancelejas vadītāja Ilvija Pentjuša, tālr.:67365756, e-pasts: ilvija.pentjusa@tiesas.lv

N.Kozuliņa foto