Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa


Tiesu apgabals: Rīgas tiesu apgabals

Adrese: Jēzusbaznīcas iela 6, Rīga, LV-1050 
Tālr.: 67502651, 67502652, 67502654
Fakss: 67502653
e-pasts: rigas.vidzeme@tiesas.lv 

Tiesas konsultants: tālr.: 67502640

Adrese: Abrenes iela 8, Rīga, LV-1356
Tālr.: 67077222, 67077370, 67077259
Fakss: 67077203
e-pasts: rigas.vidzeme@tiesas.lv 

Adrese: Ieriķu iela 5, Rīga, LV-1084 
(Skata zemesgrāmatu jautājumus)
Tālr.: 67225246
e-pasta adrese:  riga@zemesgramata.lv

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Una Zīrāka, tālr.: 67502646

Darba laiks:

Pirmdienās no plkst.8.30 līdz 18.00

Otrdienās no plkst.8.30 līdz 17.00

Trešdienās no plkst.8.30 līdz 17.00

Ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 17.00

Piektdienās no plkst.8.30 līdz 16.00

209.kabinetā pieņem apelācijas un blakus sūdzības, iesniegumus par: lietas izskatīšanas atlikšanu, izskatīšanu bez lietas dalībnieka klātbūtnes, papildus pierādījumu pieprasīšanu, tiesas nolēmumu izsniegšanu, iesniegumus par dokumentu izsniegšanu no tiesas arhīva, iesniegumus tiesas kancelejai, t.sk., par tiesas rīcībā esošās informācijas saņemšanu.

Svarīgi! Prasības pieteikumi, pieteikumi, kā arī krimināllietas pēc 2018.gada 15.janvāra iesniedzami Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas ēkā Abrenes ielā 8, Rīgā.

Kancelejas vadītājas vietniece Rudīte Voļatovska -tel.67502651                    

Tiesas priekšsēdētājas palīdze Una Zīrāka -tel.67502646

Tiesas arhīvs Jolanta Dunska – tel. 67502621

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darba organizēšana pēc 2019. gada 1. jūnija