Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas

LIETU SADALES PLĀNS

2019.gadam

Izdots saskaņā ar likuma

„Par tiesu varu” 28.1 pantu

 

1.Vispārīgie noteikumi.

1.1.Plāns nosaka lietu sadales kārtību.

1.2.Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ienākošās krimināllietas, civillietas, administratīvo pārkāpumu lietas, sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās tiek sadalītas elektroniski, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) specializēto programmu.

1.3.Citus tiesā ienākošos materiālus, pieteikumus un iesniegumus, kas netiek reģistrēti TIS, ienākšanas secībā un pēc izskatīšanas piederības sadala tiesas priekšsēdētājs.

1.4.Elektronisko lietu sadali programmā veic tiesas priekšsēdētājs vai tiesas priekšsēdētāja norīkoti darbinieki. Tiesas priekšsēdētājam ir tiesības veikt lietu pārdali atsevišķos gadījumos.

2.Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnešu specializāciju veidi.

Tiesnese A.Moļņika izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; darba tiesību strīdus; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnese K.Maike izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; administratīvo pārkāpumu lietas; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās. 

Tiesnese A.Zute izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; darba tiesību strīdus; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās; krimināllietas.

Tiesnese Z.Studente izskata: civillietas –  autortiesību, blakustiesību, patenttiesību un preču zīmju aizsardzība; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; darba tiesību strīdus; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnese I.Rūķe izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; adopcijas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; darba tiesību strīdus; autortiesību, blakustiesību, patenttiesību un preču zīmju aizsardzība; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas.

Tiesnese I.Krigena-Jurkāne izskata: civillietas – autortiesību, blakustiesību, patenttiesību un preču zīmju aizsardzība; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; darba tiesību strīdus; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas.

Tiesnese D.Bambere izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnese I.Krēvica izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas.

Tiesnese A.Ignatjeva izskata: civillietas – prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; mantojuma tiesības; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās.

Tiesnese A.Dmitrenoka izskata: civillietas – adopcijas lietas; autortiesību, blakustiesību, patenttiesību un preču zīmju aizsardzība; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnese I.Sniķere izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnese I.Strode izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; adopcijas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnesis S.Lorencs izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnese K.Zdanovska izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; mantojuma tiesības; autortiesību, blakustiesību, patenttiesību un preču zīmju aizsardzība; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

Tiesnesis Z.Dundurs izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnese D.Bondare izskata: civillietas – darba tiesību strīdus; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnese I.Millere izskata: administratīvo pārkāpumu lietas; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās; veic izmeklēšanas tieneša pienākumus.

Tiesnese A.Feldmane izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; darba tiesību strīdus; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās.

Tiesnese S.Dolniece izskata: civillietas – prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; mantojuma tiesības; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnese I.Casno izskata: civillietas – adopcijas lietas; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; mantojuma tiesības; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnesis A.Celms izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnesis R.Silakalns izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnese S.Meliņa izskata: civillietas – prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnesis I.Dzenis izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnese U.Melameda izskata: civillietas – prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnese K.Kraveca izskata: prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; administratīvo pārkāpumu lietas; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās; veic izmeklēšanas tieneša pienākumus.

Tiesnese B.Horuna izskata: administratīvo pārkāpumu lietas; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās; veic izmeklēšanas tieneša pienākumus.

Tiesnese I.Pujate izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnese I.Baiko izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnese I.Andžāne izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

Tiesnese A.Pasjuga izskata: civillietas – prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; veic izmeklēšanas tieneša pienākumus.

Tiesnesis A.Vasiļevskis izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; mantojuma tiesības; prasības, kas izriet no jūras tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas; administratīvo pārkāpumu lietas; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

Tiesnese I.Meldere izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no jūras tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

Tiesnesis V.Prudņikovs izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; mantojuma tiesības; prasības, kas izriet no jūras tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

Tiesnese D.Kantsone izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; mantojuma tiesības; prasības, kas izriet no jūras tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

Tiesnese I.Apse izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas; administratīvo pārkāpumu lietas; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

Tiesnesis V.Gaidukēvičs izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas; administratīvo pārkāpumu lietas; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

Tiesnese L.Dīzenberga izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas; administratīvo pārkāpumu lietas; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

Tiesnese S.Strakše izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; mantojuma tiesības; darba tiesību strīdus; prasības, kas izriet no jūras tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

Tiesnese D.Suipe izskata: civillietas – prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; veic izmeklēšanas tieneša pienākumus.

Tiesnese A.Mihailova izskata: civillietas – prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; veic izmeklēšanas tieneša pienākumus.

Tiesnese B.Ozoliņa izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; mantojuma tiesības, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

Tiesnese K.Kazārova izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

3.Īpašie noteikumi.

3.1.Lietu slodzes Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā noteiktas saskaņā ar katrā lietu veidā noteikto slodzes punktu skaitu.

3.2.Ierosinājumus par procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanu kriminālprocesā brīvdienās un svētku dienās izskata Rīgas apgabala tiesu izmeklēšanas tiesneši, saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja rīkojumu.

3.3.Lietas, kurās atcelti tiesas nolēmumi, tiek sadalītas vispārējā kārtībā, izņemot gadījumus, kad tiesnesim jāturpina lietas izskatīšana.

3.4.Krimināllietas neatliekamības kārtībā izskata tiesneši saskaņā ar dežūru grafiku, kas tiek sastādīts katra kalendārā gada sākumā.

3.5.Tiesneša slimības, komandējuma, atvaļinājuma, atstatīšanās, pieņemta noraidījuma, nesamērīgas noslogotības dēļ, ievērojama un neprognozēta vienas kategorijas vai viena veida lietu skaita saņemšanas un šiem pielīdzināmos gadījumos, tiesas darba optimizācijas nolūkā un citu analoģisku apstākļu dēļ, tiesas priekšsēdētājam ir tiesības veikt lietu pārdali, atkāpjoties no sadales plāna, ievērojot tiesneša specializāciju un slodzi.

3.6.Lietu pārdale pieļaujama, ja sadale notikusi pārkāpjot specializāciju, lieta nav iedalīta nevienam tiesnesim vai citos programmā neparedzētos gadījumos.

3.7.Tiesas priekšsēdētājam ir tiesības veikt lietu sadali, ja TIS programma pilnībā nenodrošina lietu sadali vai pastāv objektīvi apstākļi, kas liedz izmantot datorizēto lietu sadali.

3.7.Lietu sadales plāna grozījumi pieļaujami likuma „Par tiesu varu” 28.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos.

 

Tiesas priekšsēdētāja                                                                     I.Krēvica

   

Rīga 2019.gada 2.janvāris