Rīgas pilsētas tiesa (Vidzemes priekšpilsētā)

 

 

Rīgas pilsētas tiesas

LIETU SADALES PLĀNS

2022.gadam

 

 

Izdots saskaņā ar likuma

„Par tiesu varu” 28.1 pantu

 

 

 

1.Vispārīgie noteikumi.

 

1.1.Plāns nosaka lietu sadales kārtību.

1.2.Rīgas pilsētas tiesā ienākošās krimināllietas, civillietas, sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās tiek sadalītas elektroniski, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) specializēto programmu.

1.3.Citus tiesā ienākošos materiālus, pieteikumus un iesniegumus, kas netiek reģistrēti TIS, ienākšanas secībā un pēc izskatīšanas piederības sadala tiesas priekšsēdētājs.

1.4.Elektronisko lietu sadali programmā veic tiesas priekšsēdētājs vai tiesas priekšsēdētāja norīkoti darbinieki. Tiesas priekšsēdētājam ir tiesības veikt lietu pārdali atsevišķos gadījumos.

 

 

2.Rīgas pilsētas tiesas tiesnešu specializāciju veidi.

 

1.Tiesnese A.Moļņika izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; darba tiesību strīdus; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

2.Tiesnese K.Maike izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās.

 

3.Tiesnese A.Zute izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; darba tiesību strīdus; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās.

 

4.Tiesnese Z.Studente izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

5.Tiesnese I.Rūķe izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; adopcijas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; darba tiesību strīdus; autortiesību, blakustiesību, patenttiesību un preču zīmju aizsardzība; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

6.Tiesnese I.Krigena-Jurkāne izskata: civillietas – autortiesību, blakustiesību, patenttiesību un preču zīmju aizsardzība; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; darba tiesību strīdus; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

7.Tiesnese D.Bambere izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

8.Tiesnese I.Krēvica izskata: civillietas – prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

9.Tiesnese A.Ignatjeva izskata: civillietas – prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; mantojuma tiesības; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās.

 

10.Tiesnese A.Dmitrenoka izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

11.Tiesnese A.Reitupe izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

12.Tiesnese I.Strode izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; adopcijas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

13.Tiesnesis D.Slišāns izskata: civillietas – prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām;  mantojuma tiesības, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

14.Tiesnese K.Zdanovska izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; mantojuma tiesības; autortiesību, blakustiesību, patenttiesību un preču zīmju aizsardzība; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

16.Tiesnese D.Bondare izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

17.Tiesnese I.Millere izskata: sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās; veic izmeklēšanas tieneša pienākumus.

 

18.Tiesnese A.Feldmane izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; darba tiesību strīdus; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās.

 

19.Tiesnese S.Dolniece izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

20.Tiesnese I.Casno izskata: civillietas – adopcijas lietas; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; mantojuma tiesības; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

21.Tiesnesis A.Celms izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

22.Tiesnesis R.Silakalns izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

23.Tiesnese S.Meliņa izskata: civillietas – prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

24.Tiesnesis I.Dzenis izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

25.Tiesnese G.Kuple izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

26.Tiesnese K.Kraveca izskata: prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās.

 

27.Tiesnese B.Horuna izskata: sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās; veic izmeklēšanas tieneša pienākumus.

 

28.Tiesnese I.Pujate izskata: civillietas – autortiesību, blakustiesību, patenttiesību un preču zīmju aizsardzība; maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

29.Tiesnese I.Baiko izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

30.Tiesnese I.Sladzevska izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

31.Tiesnese A.Pasjuga: veic izmeklēšanas tieneša pienākumus; izskata materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

32.Tiesnesis A.Vasiļevskis izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; prasības, kas izriet no jūras tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; krimināllietas; soda izpildes lietas; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

33.Tiesnese I.Meldere izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; prasības, kas izriet no jūras tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

34.Tiesnesis V.Prudņikovs izskata: civillietas – prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; prasības, kas izriet no jūras tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

35.Tiesnese L.Meldriņa izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

36.Tiesnese Z.Aldiņa izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

37.Tiesnesis V.Gaidukēvičs izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

38.Tiesnese L.Dīzenberga izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

39.Tiesnese S.Strakše izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; darba tiesību strīdus; prasības, kas izriet no jūras tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

40.Tiesnese D.Valdmane: veic izmeklēšanas tieneša pienākumus; izskata materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

41.Tiesnese A.Mihailova: veic izmeklēšanas tieneša pienākumus; izskata materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

42.Tiesnese B.Ozoliņa izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

44.Tiesnese J.Peinberga izskata: civillietas –  prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

45.Tiesnese Ž.Zujeva izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

 

46.Tiesnese I.Freimane izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

 

49.Tiesnese L.Grīnberga izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

 

50.Tiesnese L.Liepiņa izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

 

51.Tiesnese I.Zabarovska izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

 

52.Tiesnese I.Škutāne izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

 

53.Tiesnese I.Ieviņa izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

 

54.Tiesnese G.Lilo izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

 

55.Tiesnese I.Norkusa izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

 

56.Tiesnese M.Zadiņa izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

 

57.Tiesnese K.Hartmane izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

 

59.Tiesnese I.Helmane izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

 

60.Tiesnesis D.Locs izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

 

62.Tiesnese A.Rudziša izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

 

63.Tiesnese I.Jaunzeme izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

 

64.Tiesnese I.Kazjonova izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

 

65.Tiesnese S.Hrebtova izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

66.Tiesnese J.Zaškina izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

67.Tiesnese D.Ķeire izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

68.Tiesnesis V.Terentjevs izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

70.Tiesnese V.Rūsiņa izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

71.Tiesnese A.Cunska izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

72.Tiesnese A.Mieriņa izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

73.Tiesnese I.Krastiņa: veic izmeklēšanas tieneša pienākumus.

 

74.Tiesnese I.Bērziņa izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

75.Tiesnese A.Kraukle izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

76.Tiesnese I.Janēviča izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

77.Tiesnese D.Dzērviniece izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

78.Tiesnese A.Zemmere izskata: civillietas – adopcijas lietas; maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

79.Tiesnese G.Čepule izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

80.Tiesnese I.Rubina izskata: civillietas – adopcijas lietas; maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

81.Tiesnesis U.Apsītis izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

82.Tiesnese S.Rūtenberga izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

83.Tiesnese D.Bērziņa izskata: sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās.

 

84.Tiesnese L.Podoļska izskata: sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās.

 

85.Tiesnese G.Rozīte-Pupkeviča izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

86.Tiesnese I.Ušakova izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

87.Tiesnesis M.Tupureins izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

88.Tiesnese A.Sviķe izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

89.Tiesnese I.Lūciņa-Linka izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

90.Tiesnese K.Vinte-Korme izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

91.Tiesnese V.Freimane: veic izmeklēšanas tieneša pienākumus.

 

92.Tiesnese A.Dzērve izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

93.Tiesnese L.Mikulāne izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

95.Tiesnesis J.Stūrmanis izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

96.Tiesnesis E.Grīvnieks izskata: civillietas – prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

97.Tiesnese I.Zelmene izskata: civillietas – adopcijas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

98.Tiesnese M.Šalta izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

99.Tiesnese I.Risberga izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

100.Tiesnese I.Pētersone izskata: civillietas – adopcijas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

101.Tiesnese Ž.Gaigale-Prudņikova izskata: civillietas – adopcijas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

102.Tiesnese I.Augustāne izskata: civillietas – adopcijas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

103.Tiesnese L.Leja izskata: civillietas – adopcijas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

104.Tiesnesis V.Makucevičs izskata: civillietas – prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

105.Tiesnese S.Sondore izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

107.Tiesnese E.Stelte-Auziņa izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

108.Tiesnese S.Cīrule izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

109.Tiesnese M.Bite izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

110.Tiesnese L.Vazdiķe izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām; mantojuma tiesības, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

111.Tiesnese E.Turkopule izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

112.Tiesnese V.Vjatere izskata: civillietas – adopcijas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; veic izmeklēšanas tieneša pienākumus.

 

113.Tiesnese G.Sokolova izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

115.Tiesnesis E.Ernstsons izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās.

 

116.Tiesnese E.Leitāne izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

117.Tiesnese S.Groza: veic izmeklēšanas tieneša pienākumus; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās.

 

118.Tiesnese I.Vanaga izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

119.Tiesnese A.Freimane izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no lietu tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

121.Tiesnese A.Antone izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

122.Tiesnese D.Zemitāne izskata: krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

3.Īpašie noteikumi.

3.1.Lietu slodzes Rīgas pilsētas tiesā noteiktas saskaņā ar katrā lietu veidā noteikto slodzes punktu skaitu.

3.2.Ierosinājumus par procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanu kriminālprocesā brīvdienās un svētku dienās izskata Rīgas apgabala tiesu izmeklēšanas tiesneši, saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja rīkojumu.

3.4.Rīgas pilsētas tiesā izmeklēšanas tiesnešu pienākumus veic ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu norīkoti tiesneši.

3.5.Nepieciešamības gadījumā ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu izmeklēšanas tiesneša pienākumu izpilde var tikt uzdota citam tiesnesim

3.6.Lietas, kurās atcelti tiesas nolēmumi, tiek sadalītas vispārējā kārtībā, izņemot gadījumus, kad tiesnesim jāturpina lietas izskatīšana.

3.7.Krimināllietas neatliekamības kārtībā izskata tiesneši saskaņā ar dežūru grafiku, kas tiek sastādīts katra kalendārā gada sākumā.

3.8.Tiesneša slimības, komandējuma, atvaļinājuma, atstatīšanās, pieņemta noraidījuma, nesamērīgas noslogotības dēļ, ievērojama un neprognozēta vienas kategorijas vai viena veida lietu skaita saņemšanas un šiem pielīdzināmos gadījumos, tiesas darba optimizācijas nolūkā un citu analoģisku apstākļu dēļ, tiesas priekšsēdētājam ir tiesības veikt lietu pārdali, atkāpjoties no sadales plāna, ievērojot tiesneša specializāciju un slodzi.

3.9.Lietu pārdale pieļaujama, ja sadale notikusi pārkāpjot specializāciju, lieta nav iedalīta nevienam tiesnesim vai citos programmā neparedzētos gadījumos.

3.10.Tiesas priekšsēdētājam ir tiesības veikt lietu sadali, ja TIS programma pilnībā nenodrošina lietu sadali vai pastāv objektīvi apstākļi, kas liedz izmantot datorizēto lietu sadali.

3.11.Lietu sadales plāna grozījumi pieļaujami likuma „Par tiesu varu” 28.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos.

3.12.Prasības pieteikuma atdošana prasītājam nav šķērslis tā atkārtotai iesniegšanai tiesā, ievērojot Civilprocesa likumā noteikto vispārējo prasības pieteikumu iesniegšanas kārtību. Šādā gadījumā prasības pieteikumu jautājuma izlemšanai par tā pieņemšanu un civillietas ierosināšanu nodod tam pašam tiesnesim, kurš pieņēmis lēmumu par prasības pieteikuma atstāšanu bez virzības vai lēmumu par atteikšanos pieņemt prasības pieteikumu, izņemot gadījumus, kad tas objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams.

3.13.Sūdzības par kreditoru sapulces lēmumu, sūdzības par administratora lēmumu vai rīcību, sūdzības par Maksātnespējas kontroles dienesta lēmumu saistībā ar iepriekš ierosinātu maksātnespējas procesa lietu nodod tiesnesim, kura lietvedībā atrodas maksātnespējas procesa lieta, izņemot gadījumus, kad tas objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams.

 

 

Tiesas priekšsēdētāja                                                                                   A. Kraukle

   

Rīga 2022.gada 22.septembris

 

 

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu