Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa

1.tiesas sastāvs- tiesnesis A.Vasiļevskis

Palīgs 67502625

Sekretārs 67502638

2.tiesas sastāvs-tiesnese I.Meldere

Palīgs 67502639

Sekretārs 67502655

3.tiesas sastāvs-tiesnesis V.Prudņikovs

Palīgs 67502615

Sekretārs 67502616

4.tiesas sastāvs- tiesnese Dace Kantsone

Palīgs 67502628

Sekretārs 67502629

5.tiesas sastāvs-tiesnese I.Apse

6.tiesas sastāvs-tiesnese K.Kazārova

Palīgs 67502622

Sekretārs 67502626

7.tiesas sastāvs-tiesnesis V.Gaidukēvičs

Palīgs 67502635

Sekretārs 67502636

8.tiesas sastāvs-tiesnese A. Āva

Palīgs 67502665

Sekretārs 67502664

9.tiesas sastāvs-tiesnese S.Strakše

Palīgs 67502657

Sekretārs 67502658

10.tiesas sastāvs-tiesnese D.Suipe

Palīgs 67502632

Sekretārs 67502633

11.tiesas sastāvs-tiesnesis Dz. Melbārdis

Palīgs 67502648

Sekretārs 67502649

13.tiesas sastāvs-tiesnese Maira Griķe

Palīgs 67077412

Sekretārs 67077336