Rīgas rajona tiesa (Rīgā)

 

 

1.sastāvs -tiesnese  Elita Stivriņa (Rīgā)

palīgs - 67812258

sekretārs – 67812272

 

2.sastāvstiesnese Santa Bernharde

 

3.sastāvs- tiesnese Ieva Čudina (Rīgā)

palīgs -67077444

sekretārs -67077445

 

4.sastāvstiesnese Ivonna Ādamsone-Struža (Rīgā)

palīgs - 67812266

sekretārs - 67077401

 

5.sastāvs- tiesnese Natālija Zavadska (Rīgā)

palīgs-67812273

sekretārs-67077405

 

6.sastāvs tiesnese Kristīne Evertovska (Rīgā)

palīgs-67812267

sekretārs-67077404

 

7.sastāvs tiesnese Ieva Bāliņa (Rīgā)

palīgs -67812248

sekretārs -67812249

 

8.sastāvstiesnese Svetlana Beļajeva (pagaidu prombūtne) (Rīgā)

 

9.sastāvs –tiesnese Inta Naruška (Rīgā)

palīgs -  67812276

sekretārs - 67812264

 

10.sastāvs tiesnese Inese Siliņeviča (tiesas priekšsēdētāja) (Rīgā)

palīgs - 67812277

sekretārs – 67077439

 

11.sastāvstiesnese Ilona Ozoliņa-Kļaviņa (Rīgā)

palīgs – 67077442

sekretārs – 67812252

 

12.sastāvstiesnese Elīna Slišāne (Rīgā)

palīgs -67812268

sekretārs -67812270

 

13.sastāvstiesnese Vita Puškundze (tiesas priekšsēdētāja vietnieka p.i.) (Rīgā)

palīgs -67077441

sekretārs – 67812278

 

14.sastāvstiesnese Inese Bitenieces (pagaidu prombūtne) (Rīgā)

 

15.sastāvstiesnese Inga Lipska (Rīgā)

palīgs -67812085

sekretārs-67077403

 

16.sastāvs- neeksistē

 

17.sastāvstiesnese Maija Dreimane (Siguldā)

palīgs -67973802

sekretārs-67974081

 

18.sastāvs – tiesnese Vineta Mazure (Siguldā)

palīgs -67974082

sekretārs - 67974082

 

19.sastāvstiesnese Ineta Riekstiņa (Siguldā)

palīgs-67973215

sekretārs -67971742

 

20.sastāvs – tiesnese Aija Ilstere (Siguldā)

palīgs-67973241

sekretārs-67973241

 

21.sastāvstiesnese Valija Grebežniece (Siguldā)

palīgs-67973224

sekretārs -67973240

 

22.sastāvs – tiesnese Ingrīda Bite (Jūrmalā)

palīgs – 67760465

sekretārs – 67760397

 

23.sastāvs – tiesnese Inguna Gaile (Jūrmalā)

palīgs – 67760443

sekretārs – 67760376

 

24.sastāvs – tiesnese Ilze Freimane (Jūrmalā)

palīgs – 67760501

sekretārs – 67760395

 

25.sastāvs – tiesnesis Raimonds Buls (Jūrmalā)

palīgs – 67760352

sekretārs – 67760485

 

26.sastāvs – tiesnese Gundega Lapiņa (Jūrmalā)

palīgs – 67760453

sekretārs – 67760281

 

27.sastāvs – tiesnese Gunta Viļumsone (Jūrmalā)

palīgs – 67760515

sekretārs – 67764186

 

28.sastāvs – tiesnese Baiba Jakobsone (Jūrmalā)

palīgs – 67764189

sekretārs - 67764187

 

29.sastāvs – tiesnese Olga Žuka (Jūrmalā)

palīgs – 67764181

sekretārs – 67751959

 

30.sastāvs – tiesnese Diāna Liepiņa (Jūrmalā)

palīgs – 67764180

sekretārs – 67764184