Rīgas rajona tiesa

1.sastāvs -tiesneses I.Stivriņas (Rīgā)

palīgs - 67812258

sekretārs – 67812272

 

2.sastāvs –tiesneses S.Bernhardes (Rīgā)

palīgs - 67077443

sekretārs - 67812263

 

3.sastāvs- tiesneses I.Čudinas (Rīgā)

palīgs -67077444

sekretārs -67077445

 

4.sastāvs – tiesneses I.Ādamsones-Stružas (Rīgā)

palīgs - 67812266

sekretārs - 67077401

 

5.sastāvs- tiesneses N. Zavadskas (Rīgā)

palīgs-67812273

sekretārs-67077405

 

6.sastāvs – tiesneses D.Liepiņas (Rīgā)

palīgs – 67812268

sekretārs - 67812270

 

7.sastāvs – tiesneses I.Bāliņas (Rīgā)

palīgs -67812248

sekretārs -67812249

 

8.sastāvs –tiesnese M.Ābele (pagaidu prombūtne) (Rīgā)

 

9.sastāvs –tiesneses I.Naruškas (Rīgā)

palīgs -  67812276

sekretāre - 67812264

 

10.sastāvs – tiesneses I.Siliņevičas (Rīgā)

palīgs - 67812277

sekretārs – 67077439

 

11.sastāvs –tiesneses M.Bites (Rīgā)

palīgs – 67077442

sekretārs – 67812252

 

12.sastāvs – tiesnese O.Blūmfelde (pagaidu prombūtne) (Rīgā)

 

13.sastāvs – tiesneses V.Puškundzes (Rīgā)

palīgs -67077441

sekretārs – 67812278

 

14.sastāvs –tiesneses I.Bitenieces (Rīgā)

palīgs – 67077438

sekretārs – 67812086

 

15.sastāvs –tiesneses I.Lipskas (Rīgā)

palīgs -67812085

sekretārs-67077403

 

16.sastāvs- tiesnese S.Beļajeva (pagaidu prombūtnē) (Rīgā)

 

17.sastāvs –tiesneses M.Dreimanes (Siguldā)

palīgs -67973802

sekretāre-67971742

 

18.sastāvs – tiesneses V.Mazures (Siguldā)

palīgs -67974082

sekretārs - 67974082

 

19.sastāvs –tiesneses I.Riekstiņas (Siguldā)

palīgs-67973215

sekretārs -67971742

 

20.sastāvs – tiesneses A.Ilsteres (Siguldā)

palīgs-67973241

sekretārs-67973241

 

21.sastāvs – tiesneses V.Grebežnieces (Siguldā)

palīgs-67973224

sekretāre -67973240