Vidzemes apgabaltiesa

Tiesu apgabals: Vidzemes tiesu apgabals

Adrese: Tērbatas iela 13, Valmiera, LV-4201

Tālr.: 64233706

e-pasts: vidzeme.apgabals@tiesas.lv

E-adrese: _default@40900016136

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Tija Skrapste, tālr.: 64232919

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Vide ir daļēji piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

- ir piemērota ieeja (pacēlājs)

- ir pieejams ēkas 1. stāvs

Ierodoties tiesā, jāzvana uz kontakttālruni 64233706

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00

 N.Kozuliņa foto