Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nams


Tiesu apgabals: Vidzemes tiesu apgabals

Adrese: Saules iela 17, Madona, LV-4801
Tālr.: 64823759
e-pasts: vidzeme.madona.apgabals@tiesas.lv 

E-adrese: _VIATMADONA@40900016136

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Tija Skrapste, tālr.: 64232919

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Vide ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

- ir piemērota ieeja (uzbrauktuve pie ēkas) 

- ir pieejams lifts

- ēkas 2. stāvā ir WC telpa, kas aprīkota ar speciālu palīgaprīkojumu

Kontakttālrunis saziņai: 64823759

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00