Vidzemes rajona tiesa (Alūksnē)


Tiesu apgabals: Vidzemes tiesu apgabals

Adrese: Rūpniecības iela 8, Alūksne, LV-4301

Tālr.: 64324347, 64323787


e-pasts: vidzeme@tiesas.lv

E-adrese: VRTALUKSNE@40900015925

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Sintija Ādamsone, tālr.: 64250783, e-pasts: sintija.adamsone@tiesas.lv 

Kontaktpersona jautājumos par videokonferenču organizēšanu: : Vēsma Savkova, e-pasts: Vesma.Savkova@tiesas.lv, tālr. 64320107

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Vide ir daļēji piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

- ir piemērota ieeja (uzbrauktuve)

- ir pieejams ēkas 1. stāvs

Ierodoties tiesā, jāzvana uz kontakttālruni 64324347

Darba laiks:

Pirmdienās plkst. 8.30 – 18.00
Otrdienās plkst. 8.30 – 17.00
Trešdienās plkst. 8.30 – 17.00
Ceturtdienās plkst. 8.30 – 17.00
Piektdienās plkst. 8.30 – 16.00