Vidzemes rajona tiesa (Limbažos)


Tiesu apgabals: Vidzemes tiesu apgabals

Adrese: Cēsu iela 18, Limbaži, LV-4001

Tālr.: 64070564, 64070219

e-pasts: vidzeme@tiesas.lv

E-adrese: VRTLIMBAZI@40900015925

e-pasts zemesgrāmatu jautājumos: vidzeme@zemesgramata.lv

Tālr. zemesgrāmatas jautājumos: 64070733, 64024903

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Nataļja Grehova tālr.: 64720498, e-pasts natalja.grehova@tiesas.lv

Kontaktpersona jautājumos par videkonferenču organizēšanu: Diāna Kokina, tālr.: 64070221

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Vide ir daļēji piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

- ir piemērota ieeja (uzbrauktuve)

- ir pieejams ēkas 1. stāvs

Ierodoties tiesā, jāzvana uz kontakttālruni 64070564

 

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8:30 – 18:00
Otrdienās no plkst. 8.30 – 17:00
Trešdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Piektdienās no plkst. 8:30 – 16:00