Vidzemes rajona tiesa (Valkā)


Tiesu apgabals: Vidzemes tiesu apgabals

Adrese: Rīgas iela 2, Valka, LV-4701

Tālr.: 64722432

e-pasts: vidzeme@tiesas.lv

E-adrese: VRTVALKA@40900015925

Tālr. (arī zemesgrāmatas jautājumos): 64722432

e-pasts zemesgrāmatu jautājumos: vidzeme@zemesgramata.lv

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Nataļja Grehova, tālr.64720498,  e-pasts: natalja.grehova@tiesas.lv 

Kontaktpersona jautājumos par videokonferenču organizēšanu: Ērika Miķelsone, tālr.: 64720411

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Vide ir daļēji piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

- ir piemērota ieeja (uzbrauktuve)

- ir pieejams ēkas 1. stāvs

Ierodoties tiesā, jāzvana uz kontakttālruni 64722432

 

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8:30 – 18:00
Otrdienās no plkst. 8.30 – 17:00
Trešdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Piektdienās no plkst. 8:30 – 16:00

 A. Cukura foto