Tiesnešu saraksts

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar Latvijā strādājošo tiesnešu sarakstu.
Sarakstu ir iespējams grupēt alfabēta secībā pēc „Vārda”, „Uzvārda”, „Tiesas” vai „Specializācijas”.
Vārds Uzvārds Tiesa Specializācija
Ģirts Aizsils Daugavpils tiesa Tiesnesis
Inga Akmeņlauka Zemgales apgabaltiesa Tiesnese
Didzis Aktumanis Kurzemes apgabaltiesa Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis
Gaļina Aleksejeva Rēzeknes tiesa Tiesnese
Daina Alksne Kurzemes rajona tiesa (Kuldīgā) Tiesnese
Dzintra Amerika Augstākā tiesa Tiesnese
Sandra Amola Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Ingūna Amoliņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Ilze Amona Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Lolita Andersone Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ilze Andruškina Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ieva Andžāne Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Iveta Andžāne Zemgales rajona tiesa (Bauskā) Tiesnese
Dzintra Apine Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nams Tiesnese
Evija Apīne Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ilze Apse Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Uldis Apsītis Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Lala Apšeniece Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams Tiesnese
Līga Ašmane Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesas priekšsēdētāja
Sandija Audzere Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Irina Augustāne Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Dace Ābele Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Madara Ābele Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Baiba Ābele Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Ivonna Ādamsone - Struža Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Aija Āva Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Ina Baiko Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Sandra Bakmane Vidzemes apgabaltiesa Tiesnese
Dzintra Balta Augstākā tiesa Tiesnese
Daina Baltā Zemgales apgabaltiesa Tiesnese
Līga Baltmane - Zepa Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnese
Doloresa Bambere Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesas priekšsēdētājas vietniece
Jūlija Baufale Daugavpils tiesa Daugavpils tiesas priekšsēdētāja vietnieka p.i.
Ieva Bāliņa Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Lilita Bārbale Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnese
Marika Bebriša Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Jolanta Bebriša Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) Tiesnese
Irina Beitāne Daugavpils tiesa Preiļos Tiesnese
Inese Belicka Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nams Tiesnese
Svetlana Beļajeva Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Kaspars Berķis Administratīvā apgabaltiesa Tiesnesis
Santa Bernharde Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Dagnija Bērziņa Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Inese Bērziņa Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Anita Bērziņa Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesnese
Ivars Bičkovičs Augstākā tiesa Tiesas priekšsēdētājs
Līga Biksiniece-Martinova Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Mārtiņš Birkmanis Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams Tiesu nama priekšsēdētājs
Māris Birzgalis Administratīvā apgabaltiesa Tiesnesis
Intars Bisters Augstākā tiesa Tiesnesis
Ingrīda Bite Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Maruta Bite Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Inese Biteniece Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Stella Blūma Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams Tiesnese
Olita Blūmfelde Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Līga Blūmiņa Rīgas apgabaltiesa Civillietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja
Maija Bogdane Vidzemes rajona tiesa (Gulbenē) Tiesnese
Irina Bogdanova Zemgales rajona tiesa (Bauskā) Tiesnese
Dina Bondare Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Aija Branta Augstākā tiesa Tiesnese
Anda Briede Augstākā tiesa Tiesnese
Iveta Brimerberga Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Anda Brīze Kurzemes rajona tiesa (Kuldīgā) Tiesnese
Tamāra Broda Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Kristīne Brokane Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama priekšsēdētāja p.i
Rita Bruce Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesnese
Skaidrīte Buivide Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Agris Bukavs Vidzemes apgabaltiesa Tiesnesis
Adrija Buliņa Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesas priekšsēdētāja
Raimonds Buls Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnesis
Jānis Bumbieris Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnesis
Brigita Būmeistere Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Inguna Casno Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Ilze Celmiņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Andis Celms Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Zaiga Cera Vidzemes apgabaltiesa Tiesnese
Solvita Cīrule Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Vanda Cīrule Augstākā tiesa Tiesnese
Gunta Čepule Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Anita Čerņavska Augstākā tiesa Tiesnese
Voldemārs Čiževskis Augstākā tiesa Tiesnesis
Ieva Čudina Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Aiva Daidere Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Ieva Dambe Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Uldis Danga Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Daiga Danšina Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Sarmīte Daukšte Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) Tiesnese
Jānis Dimpers Latgales apgabaltiesa Tiesnesis
Linda Dīzenberga Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Agita Dmitrenoka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Sigita Dolniece Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Vilis Donāns Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nams Tiesnesis
Romāns Dončenko Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnesis
Sandra Dreija Vidzemes rajona tiesa (Valkā) Tiesnese
Maija Dreimane Rīgas rajona tiesa (Siguldā) Tiesnese
Agris Dreimanis Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesas priekšsēdētāja vietnieka p.i.
Elfa Driba Vidzemes apgabaltiesa Tiesnese
Diāna Dumbre Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Zigmunds Dundurs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Arnis Dundurs Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Pēteris Dzalbe Augstākā tiesa Tiesnesis (Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs)
Imants Dzenis Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Inita Dzerkale Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Anita Dzērve Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Diāna Dzērviniece Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Ivars Dzindzuks Rēzeknes tiesa Tiesnesis
Anita Eglija Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Sandra Eglīte Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Erlens Ernstsons Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnesis
Kristīne Evertovska Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Agnese Feldmane Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Ainars Feldmanis Kurzemes rajona tiesa (Talsos) Tiesnesis
Ilze Fišere Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Laila Fogele Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Laura France Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Artūrs Freibergs Augstākā tiesa Tiesnesis
Ilze Freimane Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesas priekšsēdētāja
Irina Freimane Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Aiga Freimane Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Gunta Freimane Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Vivita Freimane Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Ilze Freimane Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Juris Freimanis Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Viesturs Gaidukēvičs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Žanna Gaigale-Prudņikova Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Inguna Gaile Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Velga Gailīte Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Ināra Galeja Daugavpils tiesa Krāslavā Tiesnese
Gunita Galiņa Kurzemes rajona tiesa (Saldū) Tiesnese
Ināra Garda Augstākā tiesa Tiesnese
Ligita Gavare Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Boriss Geimans Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Sandra Gintere Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Daina Glinka Vidzemes rajona tiesa (Limbažos) Tiesnese
Smaida Gļazere Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Simona Gmireka Rēzeknes tiesa Balvos Tiesnese
Dace Grabovska Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ramiro Grandāns Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnesis
Lelde Grauda Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Inese Grauda Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Anita Grāvīte Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Valija Grebežniece Rīgas rajona tiesa (Siguldā) Tiesnese
Iļja Grigorjevs Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnesis
Maira Griķe Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Anita Grīnberga Vidzemes rajona tiesa (Limbažos) Tiesnese
Signe Grīnberga Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa priekšsēdētāja vietniece
Jānis Grīnbergs Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesas priekšsēdētājs
Sandra Groza Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Laila Gulbe Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Andris Guļāns Augstākā tiesa Tiesnesis
Līga Hāzenfuse Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Biruta Horuna Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Skaidrīte Hrebtova Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Aelita Ignatjeva Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Aija Ilstere Rīgas rajona tiesa (Siguldā) Tiesnese
Vladimirs Isajevs Daugavpils tiesa Tiesnesis
Baiba Jakobsone Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Kristīne Jandava Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ināra Janēviča Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Irīna Jansone Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Maija Jansone Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Dace Jansone Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Liena Jansone Kurzemes rajona tiesa (Kuldīgā) Tiesnese
Kārlis Jansons Vidzemes rajona tiesa (Limbažos) Tiesnesis
Ilgvars Jaunģelže Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesas priekšsēdētājs
Tatjana Jefremova Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Aija Jermacāne Rēzeknes tiesa Tiesas priekšsēdētāja p.i.
Alvis Jēkabsons Kurzemes rajona tiesa (Talsos) Tiesnesis
Andris Jonikāns Rēzeknes tiesa Tiesnesis
Valerijans Jonikāns Augstākā tiesa Tiesnesis
Inga Juhņeviča-Knoka Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Ingrīda Junghāne Kurzemes apgabaltiesa Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja
Renars Jūrmalis Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnesis
Inga Kadeģe Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Vēsma Kakste Augstākā tiesa Tiesnese
Signe Kalniņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Daiga Kalniņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Inta Kalniņa Kurzemes rajona tiesa (Saldū) Tiesnese
Kristīne Kalvāne Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Irina Kaļiņina Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Jūlija Kamiševa Rēzeknes tiesa Balvos Tiesnese
Sanita Kanenberga Administratīvā apgabaltiesa Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka p.i.
Dace Kantsone Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Līga Karlsone Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesnese
Adrija Kasakovska Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Karīna Kazārova Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Aivars Keišs Augstākā tiesa Tiesnesis
Astra Klaiše Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Igors Kligačs Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnesis
Edīte Knēgere Vidzemes apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētāja
Iveta Kniploka Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Juris Kokins Daugavpils tiesa Tiesnesis
Kristīne Konderko Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Laura Konošonoka Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Lilita Kosoja Zemgales rajona tiesa (Bauskā) Tiesnese
Anita Kovaļevska Augstākā tiesa Tiesnese
Iluta Kovaļova Zemgales rajona tiesa (Dobelē) Tiesnese
Renāte Krasovska Zemgales rajona tiesa (Dobelē) Tiesnese
Irēna Krastiņa Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Karina Krastiņa Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Anda Kraukle Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Laima Kraule Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Karīna Kraveca Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Rita Krēsliņa Daugavpils tiesa Preiļos Tiesnese
Iveta Krēvica Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesas priekšsēdētāja
Guna Krieviņa Vidzemes apgabaltiesa Tiesnese
Inga Krigena-Jurkāne Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Iveta Kromāne Daugavpils tiesa Tiesnese
Sandra Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Veronika Krūmiņa Augstākā tiesa Tiesnese (Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja)
Ginta Gita Kukaine Vidzemes apgabaltiesa Tiesnese
Ieva Kulagina Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Zeltīte Kusiņa Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnese
Gunta Kusiņa Daugavpils tiesa Krāslavā Tiesnese
Ļubova Kušnire Augstākā tiesa Tiesnese
Ligita Kuzmane Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Guntars Kveska Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Dace Ķeire Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Ivars Ķiploks Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnesis
Zinaīda Lagzdiņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Selga Lapejeva Kurzemes rajona tiesa (Saldū) Tiesnese
Gundega Lapiņa Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Arnis Lapiņš Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnesis
Modris Lapiņš Vidzemes apgabaltiesa Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs
Inta Lauka Augstākā tiesa Tiesnesis
Lolita Laure Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Ilze Lazdiņa Vidzemes rajona tiesa (Madonā) Tiesnese
Dailis Lazdiņš Vidzemes apgabaltiesa Tiesnesis
Vita Lāčplēse Daugavpils tiesa Tiesnese
Elīna Leitāne Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Lana Leja Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Elmārs Lenšs Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nams Tiesnesis
Ingrīda Liepa Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesnese
Rinalda Liepiņa Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nams Tiesu nama priekšsēdētāja
Diāna Liepiņa Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Santa Liniņa Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Staņislavs Linkevičs Administratīvā rajona tiesa Rēzeknes tiesu nams Tiesu nama priekšsēdētājs
Inga Lipska Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Inna Lipša Vidzemes rajona tiesa (Valkā) Tiesnese
Krists Līcis Kurzemes apgabaltiesa Tiesnesis
Didzis Līdacis Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesnesis
Irēna Logina Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Valentīna Lohova Latgales apgabaltiesa Tiesnese
Svens Lorencs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Daiga Lubāne Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Sarmīte Lucava Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Ieva Lūciņa-Linka Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Olga Macpane Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Kristīne Maike Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Diāna Makarova Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Valerijans Maksimovs Augstākā tiesa Tiesnesis
Viktors Makucevičs Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnesis
Tatjana Maļinovska Rēzeknes tiesa Tiesnese
Agnese Maļinovska Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Māris Markovs Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnesis
Inta Marnauza Rēzeknes tiesa Ludzā Tiesnese
Svetlana Maršāne Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nams Tiesnese
Judīte Mauliņa Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Vineta Mazure Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Rasma Medne Vidzemes rajona tiesa (Gulbenē) Tiesnese
Una Melameda Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Dzintars Melbārdis Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnesis
Alvis Melbergs Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesnesis
Iveta Meldere Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Indra Meldere Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Sandra Meliņa Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Sandra Mertena Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Ludmila Mežale Latgales apgabaltiesa Tiesnese
Aiga Mieriņa Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Rudīte Migla Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Una Mihailova Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Anna Mihailova Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Liene Mikulāne Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Aija Miķelsone Vidzemes rajona tiesa (Limbažos) Tiesnese
Marita Miķelsone Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Irēna Millere Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Maija Miltiņa Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Anita Misiuna Zemgales apgabaltiesa Tiesnese
Dace Mita Augstākā tiesa Tiesnese
Anita Moļņika Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Inese Mudele Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesnese
Valdis Muižnieks Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnesis
Arnis Naglis Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnesis
Inta Naruška Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnese
Aina Nicmane Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Pēteris Novičenoks Rēzeknes tiesa Tiesnesis
Anita Nusberga Augstākā tiesa Tiesnese
Pēteris Opincāns Augstākā tiesa Tiesnesis
Margarita Osmane Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Ilze Ošiņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Arvīds Ozerskis Daugavpils tiesa Tiesnesis
Sigita Ozola Kurzemes rajona tiesa (Saldū) Tiesnese
Sanita Ozola Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams Tiesnese
Ineta Ozola Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Gunta Ozoliņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Ilona Ozoliņa-Kļaviņa Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Roze Paegle Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Lauma Paegļkalna Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Regīna Paipale Daugavpils tiesa Tiesnese
Nora Pakule Zemgales rajona tiesa (Dobelē) Tiesnese
Nellija Paņkiva Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Agita Papule Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesnese
Anastasija Pasjuga Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Agnese Patmalniece Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Vineta Pavlovska Kurzemes rajona tiesa (Talsos) Tiesnese
Aija Pāvele Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Jana Peinberga Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Indra Pelnēna Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Ilona Petrovska Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Zane Pētersone Augstākā tiesa Tiesnese
Inguna Pinne Vidzemes apgabaltiesa Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja
Dainis Plaudis Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnesis
Lidija Pliča Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Guntars Ploriņš Administratīvā rajona tiesa Valmieras tiesu nams Tiesu nama priekšsēdētājs
Kornēlija Poča Vidzemes rajona tiesa (Madonā) Tiesnese
Laila Podoļska Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Valters Poķis Administratīvā apgabaltiesa Tiesnesis
Ludmila Poļakova Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Anita Poļakova Augstākā tiesa Tiesnese
Aija Pomerance Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Solveiga Pone Administratīvā rajona tiesa Valmieras tiesu nams Tiesnese
Inguna Preisa Zemgales apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētāja
Ojārs Priedītis Administratīvā apgabaltiesa Tiesnesis
Viktors Prudņikovs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Inga Pujate Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Solvita Pujāte Administratīvā rajona tiesa Rēzeknes tiesu nams Tiesnese
Inese Punte Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnese
Iveta Puriņa Vidzemes rajona tiesa (Alūksnē) Tiesnese
Vita Puškundze Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Aiga Putniņa Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Inga Putra Zemgales rajona tiesa (Dobelē) Tiesnese
Inta Pūce Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Agnese Pūcīte Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Igors Raciņš Latgales apgabaltiesa Tiesnesis
Inguna Radzeviča Augstākā tiesa Tiesnese
Ilze Ramane Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Silva Reinholde Kurzemes apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētāja
Aija Reitupe Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Gunta Rezgoriņa Vidzemes rajona tiesa (Madonā) Tiesnese
Marina Ribina Zemgales rajona tiesa (Bauskā) Tiesnese
Ineta Riekstiņa Rīgas rajona tiesa (Siguldā) Tiesnese
Kaspars Rinčs Daugavpils tiesa Tiesnesis
Raimonds Rinčs Zemgales apgabaltiesa Tiesnesis
Normunds Riņķis Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Iveta Risberga Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Daina Ročāne Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesas priekšsēdētāja vietnieka p.i.
Marina Romanova Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ināra Rozīte Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Gerda Rozīte-Pupkeviča Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Inese Rubina Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Ilona Rudzīte Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Dace Ruško Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Ilona Rūķe Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Vita Rūsiņa Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Sanita Rūtena Laizāne Rēzeknes tiesa Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Sanita Rūtenberga Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Iveta Salaka Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka p.i.
Silvija Saleniece Rēzeknes tiesa Ludzā Tiesnese
Normunds Salenieks Augstākā tiesa Tiesnesis
Ita Seisuma Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesnese
Marika Senkāne Augstākā tiesa Tiesnese
Solvita Sērdiene Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams Tiesnese
Rinalds Silakalns Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Inese Siliņeviča Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesas priekšsēdētāja
Juris Siliņš Zemgales apgabaltiesa Tiesnesis
Geļena Simoņuka Daugavpils tiesa Tiesnese
Anita Simsone Kurzemes rajona tiesa (Kuldīgā) Tiesnese
Agrita Sīmane Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesnese
Dace Skrauple Zemgales apgabaltiesa Tiesnese
Dagmāra Skudra Latgales apgabaltiesa Tiesnese
Inese Skudra Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nams Tiesnese
Agnese Skulme Zemgales rajona tiesa (Bauskā) Tiesnese
Līvija Slica Augstākā tiesa Tiesnese
Elīna Slišāne Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Aigars Sniedzītis Zemgales apgabaltiesa Tiesnesis
Inese Sniķere Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Valentīna Sokolova Latgales apgabaltiesa Tiesnese
Gunta Sokolova Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja vietnieka p.i.
Santa Sondare Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Ligita Sprigule Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesnese
Visvaldis Sprudzāns Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nams Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs
Elita Stelte - Auziņa Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Aldis Stienis Vidzemes rajona tiesa (Madonā) Tiesas priekšsēdētāja vietnieks
Anita Stikāne Daugavpils tiesa Preiļos Tiesnese
Inga Stivriņa Daugavpils tiesa Krāslavā Tiesnese
Elita Stivriņa Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Ilmārs Stivriņš Latgales apgabaltiesa Tiesnesis
Sanita Strakše Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Andris Strauts Latgales apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētājs
Inese Strelča Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Sandra Strence Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesas priekšsēdētāja p.i.
Inese Strode Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Gunārs Strucinskis Rēzeknes tiesa Ludzā Tiesnesis
Aigars Strupišs Augstākā tiesa Tiesnesis
Antra Strupule Vidzemes rajona tiesa (Alūksnē) Tiesnese
Iveta Stuberovska Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Zita Studente Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Juris Stukāns Rīgas apgabaltiesa Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs
Guntars Stūris Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Jānis Stūrmanis Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnesis
Elga Sudāre Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nams Tiesnese
Dina Suipe Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Agnese Sviķe Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Mārtiņš Sviķis Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Marita Šalta Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Jānis Šauša Daugavpils tiesa Tiesas priekšsēdētājs
Alla Šilova Latgales apgabaltiesa Civillietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja
Gunta Širaka Vidzemes rajona tiesa (Gulbenē) Tiesnese
Andris Škutāns Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnesis
Mairita Šķendere Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Māris Šļakota Administratīvā rajona tiesa Rēzeknes tiesu nams Tiesnesis
Lauris Šņepsts Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesnesis
Anita Šteinberga Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Inta Šteine Daugavpils tiesa Tiesnese
Lauma Šteinerte Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Ingūna Tabore Latgales apgabaltiesa Tiesnese
Marianna Terjuhana Zemgales apgabaltiesa Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja
Indra Tikuma Zemgales rajona tiesa (Bauskā) Tiesnese
Jānis Tiltiņš Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Daina Treija Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Viktors Trušels Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnesis
Inese Tumanova Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnese
Mārtiņš Tupureins Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Ārija Ulaseviča Zemgales rajona tiesa (Dobelē) Tiesnese
Aivars Uminskis Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Gvido Ungurs Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Inese Ušakova Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Vineta Vaiteika Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Ilona Vaivode Daugavpils tiesa Tiesnese
Ilze Valbaka Kurzemes rajona tiesa (Talsos) Tiesnese
Sarmīte Vamža Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Kristīne Vanaga Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesnese
Ilze Vanaga Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Aelita Vancāne Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesnese
Silvija Vasiļevska Latgales apgabaltiesa Tiesnese
Andris Vasiļevskis Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnesis
Jurijs Vasiļkovskis Latgales apgabaltiesa Tiesnesis
Ludmila Vazdiķe Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Valdis Vazdiķis Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Agnese Veita Rīgas apgabaltiesa priekšsēdētāja vietnieka p.i.
Edīte Vernuša Augstākā tiesa Tiesnese (Civillietu departamenta priekšsēdētāja)
Linda Vēbere Kurzemes apgabaltiesa Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja
Žaneta Vēvere Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Sallija Vikentjeva Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) Tiesnese
Sanita Vilciņa Vidzemes rajona tiesa (Alūksnē) Tiesnese
Andris Vilmanis Latgales apgabaltiesa Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs
Daiga Vilsone Rīgas apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētāja p.i.
Gunta Viļumsone Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Kristīne Vinte-Korme Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Ieva Višķere Augstākā tiesa Tiesnese
Rudīte Vīduša Augstākā tiesa Tiesnese
Iveta Vīgante Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Māris Vīgants Administratīvā apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētājs
Ligita Vīksna Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Aldis Vīksne Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams Tiesnesis
Linda Vīnkalna Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Anda Vītola Augstākā tiesa Tiesnese
Rita Vīva Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Vita Vjatere Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Lauma Volberga Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Zaiga Zaiceva Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Ilga Zalužinska Latgales apgabaltiesa Tiesnese
Inta Zaļā Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Dimitrijs Zamjatins Rēzeknes tiesa Tiesnesis
Arlita Zariņa Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Jolanta Zaškina Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Kristīne Zaura Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Natālija Zavadska Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnese
Mārīte Zāģere Augstākā tiesa Tiesnese
Inga Zālīte Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Kristīne Zdanovska Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Milda Zelmene Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Ilona Zelmene Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Dzintra Zemitāne Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Tiesnese
Inese Laura Zemīte Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Agnese Zemmere Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Jana Zīle Daugavpils tiesa Tiesnese
Valda Zommere Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Antra Zute Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Tiesnese
Andris Zutis Rēzeknes tiesa Tiesnesis
Dzintra Zvaigznekalna - Žagare Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Ārija Ždanova Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Žanete Žimante Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Olga Žuka Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese