Tiesnešu saraksts

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar Latvijā strādājošo tiesnešu sarakstu.
Sarakstu ir iespējams grupēt alfabēta secībā pēc „Vārda”, „Uzvārda”, „Tiesas” vai „Specializācijas”.
Vārds Uzvārds Tiesa Specializācija
Agnese Adgere Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesnese
Ģirts Aizsils Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Inga Akmeņlauka Zemgales apgabaltiesa Tiesnese
Didzis Aktumanis Kurzemes apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētājs
Zane Aldiņa Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Daina Alksne Kurzemes rajona tiesa (Kuldīgā) Tiesnese
Dzintra Amerika Augstākā tiesa Tiesnese
Sandra Amola Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Ingūna Amoliņa Rīgas apgabaltiesa Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja
Ilze Amona Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Everita Ancāne Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Lolita Andersone Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ilze Andruškina Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Iveta Andžāne Zemgales rajona tiesa (Bauskā) Tiesnese
Alise Antone Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Dzintra Apine Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nams Tiesnese
Evija Apīne Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ilze Apse Kurzemes rajona tiesa (Saldū) Tiesnese
Uldis Apsītis Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Lala Apšeniece Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams Tiesnese
Natālija Asača Latgales rajona tiesa Ludzā Tiesnese
Līga Ašitoka Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesas priekšsēdētāja
Līga Ašmane Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Sandija Audzere Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Irina Augustāne Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Dace Ābele Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Madara Ābele Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Baiba Ābele Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesas priekšsēdētāja vietnieka p. i.
Jolanta Āboliņa Kurzemes rajona tiesa (Talsos) Tiesnese
Ivonna Ādamsone - Struža Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Aija Āva Kurzemes apgabaltiesa tiesnese
Sanita Babre Vidzemes rajona tiesa (Madonā) Tiesnese
Ina Baiko Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Sandra Bakmane Vidzemes apgabaltiesa Tiesnese
Māra Balode Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Kaspars Balodis Augstākā tiesa Tiesnesis
Dzintra Balta Augstākā tiesa Tiesnese
Daina Baltā Zemgales apgabaltiesa Tiesnese
Līga Baltmane-Zepa Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nams tiesnese
Doloresa Bambere Rīgas pilsētas tiesa Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja vietniece
Jūlija Baufale Latgales rajona tiesa (18. novembra ielā) Tiesnese
Ieva Bāliņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Lilita Bārbale Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnese
Marika Bebriša Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Jolanta Bebriša Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) Tiesnese
Irina Beitāne Latgales rajona tiesa Preiļos Tiesnese
Inese Belicka Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nams Tiesnese
Svetlana Beļajeva Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Kaspars Berķis Administratīvā apgabaltiesa Tiesnesis
Santa Bernharde Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Inese Bērziņa Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Anita Bērziņa Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesnese
Inese Bērzkalne Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Ivars Bičkovičs Augstākā tiesa Tiesnesis
Edgars Biezais Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnesis
Līga Biksiniece-Martinova Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ligita Birkhāne Zemgales rajona tiesa (Dobelē) Tiesnese
Mārtiņš Birkmanis Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams Tiesu nama priekšsēdētājs
Māris Birzgalis Administratīvā apgabaltiesa Tiesnesis
Aija Bisāne Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnese
Intars Bisters Augstākā tiesa Tiesnesis
Ingrīda Bite Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Maruta Bite Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Stella Blūma Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams Tiesnese
Olita Blūmfelde Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Līga Blūmiņa Rīgas apgabaltiesa Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja
Maija Bogdane Vidzemes rajona tiesa (Gulbenē) Tiesnese
Irina Bogdanova Zemgales rajona tiesa (Bauskā) Tiesnese
Aija Branta Augstākā tiesa Tiesnese
Sandra Breča Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Kristaps Bresis Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnesis
Aija Briede Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Iveta Brimerberga Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Anda Brīze Kurzemes rajona tiesa (Kuldīgā) Tiesnese
Kristīne Brokane Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams Tiesu nama priekšsēdētāja
Skaidrīte Buivide Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Agris Bukavs Vidzemes apgabaltiesa Tiesnesis
Adrija Buliņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Raimonds Buls Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnesis
Jānis Bumbieris Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesas priekšsēdētāja vietnieks
Antra Bušmane Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesnese
Brigita Būmeistere Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Inguna Casno Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Baiba Caunīte Vidzemes rajona tiesa (Madonā) Tiesnese
Ilze Celmiņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Andis Celms Rīgas pilsētas tiesa Tiesnesis
Zaiga Cera Vidzemes apgabaltiesa Tiesnese
Līga Cielava Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Solvita Cīrule Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Alise Cunska Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Gunta Čepule Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Miks Čevers Ekonomisko lietu tiesa Tiesnesis
Ieva Čudina Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesas priekšsēdētāja
Aiva Daidere Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Ieva Dambe Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Uldis Danga Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Daiga Danšina Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Ermīns Darapoļskis Augstākā tiesa Tiesnesis
Sarmīte Daukšte Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) Tiesnese
Dans Dibaņins Rīgas pilsētas tiesa Tiesnesis
Linda Dīzenberga Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Agita Dmitrenoka Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Sigita Dolniece Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Romāns Dončenko Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnesis
Sandra Dreija Vidzemes rajona tiesa (Valkā) Tiesnese
Maija Dreimane Rīgas rajona tiesa (Siguldā) Tiesnese
Agris Dreimanis Administratīvā apgabaltiesa Tiesnesis
Anželika Drekslere Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Elfa Driba Vidzemes apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētāja vietniece, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja;
Diāna Dumbre Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Arnis Dundurs Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Zigmunds Dundurs Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Imants Dzenis Rīgas pilsētas tiesa Tiesnesis
Inita Dzerkale Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Anita Dzērve Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Diāna Dzērviniece Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Ivars Dzindzuks Latgales rajona tiesa Rēzeknē Tiesas priekšsēdētāja vietnieks
Anita Eglija Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Sandra Eglīte Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Erlens Ernstsons Rīgas pilsētas tiesa Tiesnesis
Ligita Ertmane Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnese
Agnese Feldmane Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Ainars Feldmanis Kurzemes rajona tiesa (Talsos) Tiesnesis
Ilze Fišere Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Laila Fogele Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Laura France Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Artūrs Freibergs Augstākā tiesa Tiesnesis
Irina Freimane Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Gunta Freimane Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Vivita Freimane Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Aiga Freimane Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Ilze Freimane Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Ilze Freimane Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Ilze Freimane (Ieviņa) Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Viesturs Gaidukēvičs Rīgas pilsētas tiesa Tiesnesis
Žanna Gaigale-Prudņikova Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Inguna Gaile Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Aija Galauliņa Rīgas rajona tiesa (Siguldā) Tiesnese
Ināra Galeja Latgales rajona tiesa Krāslavā Tiesnese
Ināra Garda Augstākā tiesa Tiesnese
Ligita Gavare Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Sandra Gintere Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Simona Gmireka Latgales rajona tiesa Balvos Tiesnese
Dace Grabovska Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ramiro Grandāns Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnesis
Lelde Grauda Rīgas apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Inese Grauda Augstākā tiesa Tiesnese
Aija Grāve Vidzemes rajona tiesa (Valkā) Tiesnese
Anita Grāvīte Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Valija Grebežniece Rīgas rajona tiesa (Siguldā) Tiesnese
Iļja Grigorjevs Kurzemes apgabaltiesa Tiesnesis
Maira Griķe Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Anita Grīnberga Vidzemes rajona tiesa (Limbažos) Tiesnese
Līga Grīnberga Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Signe Grīnberga Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Jānis Grīnbergs Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesnesis
Edgars Grīvnieks Rīgas pilsētas tiesa Tiesnesis
Kristiāna Grosfogele Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Sandra Groza Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Elga Guitāne Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece
Laila Gulbe Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Kristīne Hartmane (Anuze) Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Līga Hāzenfuse Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Inguna Helmane Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Biruta Horuna Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Skaidrīte Hrebtova Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Līga Ieleja Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnese
Aelita Ignatjeva Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Vladimirs Isajevs Latgales rajona tiesa (18. novembra ielā) Tiesnesis
Tatjana Ivanova Latgales rajona tiesa (Ģimnāzijas ielā) Tiesnese
Baiba Jakobsone Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Kristīne Jandava Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ināra Janēviča Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Ieva Jankovska Ekonomisko lietu tiesa Tiesnese
Maija Jansone Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Irīna Jansone Augstākā tiesa Tiesnese
Liena Jansone Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Ināra Jaunzeme Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Inga Jaunzeme Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Aija Jermacāne Latgales rajona tiesa Rēzeknē Tiesnese
Alvis Jēkabsons Kurzemes rajona tiesa (Talsos) Tiesnesis
Andris Jonikāns Latgales rajona tiesa Rēzeknē Tiesnesis
Inga Juhņeviča-Knoka Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Renars Jūrmalis Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnesis
Inga Kadeģe Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Sandra Kaija Augstākā tiesa Tiesnese
Vēsma Kakste Augstākā tiesa Tiesnese
Signe Kalniņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Daiga Kalniņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Vija Kalniņa Ekonomisko lietu tiesa Tiesnese
Inta Kalniņa Kurzemes rajona tiesa (Saldū) Tiesnese
Erlens Kalniņš Augstākā tiesa Tiesnesis
Kristīne Kalvāne Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Irina Kaļiņina Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Jūlija Kamiševa Latgales rajona tiesa Balvos Tiesnese
Sanita Kanenberga Administratīvā apgabaltiesa Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece
Dace Kantsone Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Līga Karlsone Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesnese
Agnese Karnīte Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Adrija Kasakovska Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Evita Kaužēna Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesnese
Karīna Kazārova Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Inese Kazjonova Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Inese Kiršteine Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Evika Klēpe Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Igors Kligačs Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnesis
Iveta Kniploka Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Juris Kokins Latgales rajona tiesa (18. novembra ielā) Tiesnesis
Kristīne Konderko Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Laura Konošonoka Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Diāna Koroševska Latgales rajona tiesa Rēzeknē Tiesnese
Lilita Kosoja Zemgales rajona tiesa (Bauskā) Tiesnese
Ļubova Kovaļa Ekonomisko lietu tiesa Tiesnese
Anita Kovaļevska Augstākā tiesa Tiesnese
Iluta Kovaļova Zemgales rajona tiesa (Dobelē) Tiesnese
Renāte Krasovska Zemgales rajona tiesa (Dobelē) Tiesnese
Irēna Krastiņa Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Karina Krastiņa Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Anda Kraukle Rīgas pilsētas tiesa Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja
Karīna Kraveca Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Indra Kreicberga Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Guna Krieviņa Vidzemes apgabaltiesa Tiesnese
Inga Krigena-Jurkāne Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Iveta Kromāne Latgales rajona tiesa (18. novembra ielā) Tiesnese
Sandra Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Veronika Krūmiņa Augstākā tiesa Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja
Inga Krūtaine Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Jānis Kucenko Vidzemes rajona tiesa (Limbažos) Tiesnesis
Ginta Gita Kukaine Vidzemes apgabaltiesa Tiesnese
Ieva Kulagina Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Guntra Kuple Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Zeltīte Kusiņa Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnese
Gunta Kusiņa Latgales rajona tiesa Krāslavā Tiesnese
Silvija Kuškina Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ļubova Kušnire Augstākā tiesa Tiesnese
Ligita Kuzmane Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Ināra Kuzņecova (Zabarovska) Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Guntars Kveska Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Dace Ķeire Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Selga Lapejeva Kurzemes rajona tiesa (Saldū) Tiesnese
Gundega Lapiņa Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Arnis Lapiņš Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnesis
Modris Lapiņš Vidzemes apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētājs
Aivars Latkovskis Ekonomisko lietu tiesa Tiesnesis
Lolita Laure Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Guntis Lauskis Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnesis
Ilze Lazdiņa Vidzemes rajona tiesa (Madonā) Tiesnese
Liene Lāzare Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnese
Elīna Leitāne Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Lana Leja Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Elmārs Lenšs Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nams Tiesnesis
Baiba Lielpētere Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesnese
Rinalda Liepiņa Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nams Tiesu nama priekšsēdētāja
Diāna Liepiņa Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Liāna Liepiņa Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Gita Lilo Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Santa Liniņa Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Staņislavs Linkevičs Administratīvā rajona tiesa Rēzeknes tiesu nams Tiesu nama priekšsēdētājs
Lāsma Lipkina Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Inga Lipska Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Inna Lipša Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnese
Krists Līcis Kurzemes apgabaltiesa Tiesnesis
Didzis Līdacis Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesnesis
Jolanta Līvena Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Dainis Locs Rīgas pilsētas tiesa Tiesnesis
Valentīna Lohova Latgales apgabaltiesa Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece
Daiga Lubāne Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Sarmīte Lucava Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Ieva Lūciņa-Linka Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Olga Macpane Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Kristīne Maike Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Diāna Makarova Augstākā tiesa Tiesnese
Valerijans Maksimovs Augstākā tiesa Tiesnesis
Viktors Makucevičs Rīgas pilsētas tiesa Tiesnesis
Tatjana Maļinovska Latgales rajona tiesa Rēzeknē Tiesnese
Māris Markovs Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnesis
Inta Marnauza Latgales rajona tiesa Ludzā Tiesnese
Lolita Marovska Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesnese
Svetlana Maršāne Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nams Tiesnese
Judīte Mauliņa Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Vineta Mazure Rīgas rajona tiesa (Siguldā) Tiesnese
Rasma Medne Vidzemes rajona tiesa (Gulbenē) Tiesnese
Dzintars Melbārdis Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnesis
Alvis Melbergs Vidzemes apgabaltiesa tiesnesis
Iveta Meldere Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Indra Meldere Augstākā tiesa Tiesnese
Lienīte Meldriņa Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Sandra Meliņa Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Sandra Mertena Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Ludmila Mežale Latgales apgabaltiesa Tiesnese
Aiga Mieriņa Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Rudīte Migla Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Una Mihailova Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Anna Mihailova Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Liene Mikulāne Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Marita Miķelsone Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Irēna Millere Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Anita Misiuna Zemgales apgabaltiesa Tiesnese
Anita Moļņika Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Dagnija Muceniece Ekonomisko lietu tiesa Tiesnese
Inese Mudele Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesnese
Valdis Muižnieks Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnesis
Ligita Multiņa Latgales rajona tiesa (Ģimnāzijas ielā) Tiesnese
Inta Naruška Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnese
Aina Nicmane Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Anda Niedola Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Irina Norkusa Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Pēteris Novičenoks Latgales rajona tiesa Rēzeknē Latgales rajona tiesas priekšsēdētājs
Evija Ofkante Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Sanita Osipova Augstākā tiesa Tiesnese
Ilze Ošiņa Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Sanita Ozola Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams Tiesnese
Ineta Ozola Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Baiba Ozoliņa Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Ilona Ozoliņa-Kļaviņa Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Roze Paegle Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Regīna Paipale Latgales rajona tiesa (18. novembra ielā) Tiesnese
Nora Pakule Zemgales rajona tiesa (Dobelē) Tiesnese
Nellija Paņkiva Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Agita Papule Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesnese
Anastasija Pasjuga Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Agnese Patmalniece Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Jana Peinberga Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Indra Pelnēna Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Ilona Petrovska Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Zane Pētersone Augstākā tiesa Tiesnese
Inga Pētersone Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Inguna Pinne Vidzemes apgabaltiesa Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja; Tiesas priekšsēdētāja vietniece;
Dainis Plaudis Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnesis
Madars Plepis Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājs
Jānis Pleps Augstākā tiesa Tiesnesis
Lidija Pliča Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Guntars Ploriņš Administratīvā rajona tiesa Valmieras tiesu nams Tiesu nama priekšsēdētājs
Kornēlija Poča Vidzemes rajona tiesa (Madonā) Tiesnese
Laila Podoļska Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Valters Poķis Administratīvā apgabaltiesa Tiesnesis
Anita Poļakova Augstākā tiesa Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja
Aija Pomerance Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Solveiga Pone Administratīvā rajona tiesa Valmieras tiesu nams Tiesnese
Ojārs Priedītis Administratīvā apgabaltiesa Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs
Viktors Prudņikovs Rīgas pilsētas tiesa Tiesnesis
Inga Pujate Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Solvita Pujāte Administratīvā rajona tiesa Rēzeknes tiesu nams Tiesnese
Oksana Pulle-Čižova Ekonomisko lietu tiesa Tiesnese
Inese Punte Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnese
Iveta Puriņa Vidzemes rajona tiesa (Alūksnē) Tiesnese
Vita Puškundze Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Aiga Putniņa Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesas priekšsēdētāja
Inga Putra Zemgales apgabaltiesa Tiesnese
Inta Pūce Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Igors Raciņš Latgales apgabaltiesa Tiesnesis
Inguna Radzeviča Augstākā tiesa Tiesnese
Ilze Ramane Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Silva Reinholde Kurzemes apgabaltiesa Priekšsēdētāja vietniece, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja
Aija Reitupe Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Gunta Rezgoriņa Vidzemes rajona tiesa (Madonā) Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece
Marina Ribina Zemgales rajona tiesa (Bauskā) Tiesnese
Ineta Riekstiņa Rīgas rajona tiesa (Siguldā) Tiesnese
Dace Riekstiņa Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Kaspars Rinčs Latgales rajona tiesa (18. novembra ielā) Tiesnesis
Raimonds Rinčs Zemgales apgabaltiesa Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs
Normunds Riņķis Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Iveta Risberga Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Dina Rīna Kurzemes rajona tiesa (Kuldīgā) Tiesnese
Daina Ročāne Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Marina Romanova Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ināra Rozīte Kurzemes apgabaltiesa Tiesnese
Gerda Rozīte-Pupkeviča Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Inese Rubina Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Anita Rudziša Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Ilona Rudzīte Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Dace Ruško Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Ilona Rūķe Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Vita Rūsiņa Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Sanita Rūtena Laizāne Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Sanita Rūtenberga Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Iveta Salaka Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesas priekšsēdētāja
Silvija Saleniece -Linuža Latgales rajona tiesa Ludzā Tiesnese
Normunds Salenieks Augstākā tiesa Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs
Nataļja Saratova Latgales rajona tiesa (Ģimnāzijas ielā) Tiesnese
Dainida` Sarma Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Ita Seisuma Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesnese
Marika Senkāne Augstākā tiesa Tiesnese
Solvita Sērdiene Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams Tiesnese
Evita Sietniece Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) Tiesnese
Rinalds Silakalns Rīgas pilsētas tiesa Tiesnesis
Jānis Silickis Rīgas pilsētas tiesa Tiesnesis
Inese Siliņeviča Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Juris Siliņš Zemgales apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētājs
Gunārs Siliņš Latgales rajona tiesa Rēzeknē Tiesas priekšsēdētāja vietnieks
Geļena Simoņuka Latgales rajona tiesa (18. novembra ielā) Tiesnese
Anita Simsone Kurzemes rajona tiesa (Kuldīgā) Tiesnese
Agrita Sīmane Vidzemes rajona tiesa (Valmierā) Tiesnese
Dace Skrauple Zemgales apgabaltiesa Tiesnese
Dagmāra Skudra Latgales apgabaltiesa Tiesnese
Inese Skudra Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu nams Tiesnese
Ieva Sladzevska Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Līvija Slica Augstākā tiesa Tiesnese
Elīna Slišāne Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Dainis Slišāns Rīgas pilsētas tiesa Tiesnesis
Katarīna Sniedze Ekonomisko lietu tiesa Tiesnese
Aigars Sniedzītis Zemgales apgabaltiesa Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs
Valentīna Sokolova Latgales apgabaltiesa Tiesnese
Gunta Sokolova Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Santa Sondare Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Glorija Sorokina Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesnese
Ligita Sprigule Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesnese
Elita Stelte - Auziņa Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Anita Stikāne Latgales rajona tiesa Preiļos Tiesnese
Inga Stivriņa Latgales rajona tiesa Krāslavā Tiesnese
Elita Stivriņa Latgales rajona tiesa (18. novembra ielā) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Ilmārs Stivriņš Latgales apgabaltiesa Tiesnesis
Sanita Strakše Rīgas pilsētas tiesa Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Andris Strauts Latgales apgabaltiesa Tiesnesis
Inese Strelča Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Inese Strode Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Gunārs Strucinskis Latgales rajona tiesa Rēzeknē Tiesnesis
Aigars Strupišs Augstākā tiesa Tiesas priekšsēdētājs
Antra Strupule Vidzemes rajona tiesa (Alūksnē) Tiesnese
Iveta Stuberovska Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Zita Studente Zemgales rajona tiesa (Dobelē) Tiesnese
Guntars Stūris Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Jānis Stūrmanis Rīgas pilsētas tiesa Tiesnesis
Elga Sudāre Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nams Tiesnese
Līga Supe Vidzemes rajona tiesa (Alūksnē) Tiesnese
Agnese Sviķe Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Mārtiņš Sviķis Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Marita Šalta Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Jānis Šauša Latgales rajona tiesa (18. novembra ielā) Tiesnesis
Alla Šilova Latgales apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētāja
Ineta Škutāne Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Andris Škutāns Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnesis
Māris Šļakota Administratīvā rajona tiesa Rēzeknes tiesu nams Tiesnesis
Lauris Šņepsts Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesnesis
Anita Šteinberga Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Inta Šteine Latgales rajona tiesa (18. novembra ielā) Tiesnese
Lauma Šteinerte Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Madara Štorha Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Ingūna Tabore Latgales apgabaltiesa Tiesnese
Juris Taukuls Latgales rajona tiesa (Ģimnāzijas ielā) Tiesnesis
Aija Tauriņa Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Vadims Terentjevs Rīgas pilsētas tiesa Tiesnesis
Vadims Terentjevs Rīgas pilsētas tiesa Tiesnesis
Marianna Terjuhana Zemgales apgabaltiesa Tiesnese
Indra Tikuma Zemgales rajona tiesa (Bauskā) Tiesnese
Jānis Tiltiņš Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Daina Treija Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Inese Trēde Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Guna Troika Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) Tiesnese
Alise Trukšāne Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Inese Tumanova Zemgales rajona tiesa (Jēkabpilī) Tiesnese
Mārtiņš Tupureins Rīgas pilsētas tiesa Tiesnesis
Odeta Turka Kurzemes rajona tiesa (Kuldīgā) Tiesnese
Edīte Turkopule Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Jolanta Uminska Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) Tiesnese
Aivars Uminskis Augstākā tiesa Tiesnesis
Gvido Ungurs Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Inese Ušakova Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Ilona Vaivode Latgales rajona tiesa (18. novembra ielā) Tiesnese
Ilze Valbaka Kurzemes rajona tiesa (Talsos) Tiesnese
Dina Valdmane Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Sarmīte Vamža Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Kristīne Vanaga Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesnese
Ilze Vanaga Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Aelita Vancāne Zemgales rajona tiesa (Tukumā) Tiesnese
Silvija Vasiļevska Latgales apgabaltiesa Tiesnese
Andris Vasiļevskis Rīgas pilsētas tiesa Tiesnesis
Jurijs Vasiļkovskis Latgales apgabaltiesa Tiesnesis
Ludmila Vazdiķe Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Valdis Vazdiķis Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Kaspars Vecozols Ekonomisko lietu tiesa Tiesnesis
Agnese Veita Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Renāte Vernuša Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Linda Vēbere Kurzemes apgabaltiesa Priekšsēdētāja vietniece, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja
Elvijs Vēbers Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Sallija Vikentjeva Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) Tiesnese
Sanita Vilciņa Vidzemes rajona tiesa (Alūksnē) Tiesnese
Andris Vilmanis Latgales apgabaltiesa Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs
Daiga Vilsone Rīgas apgabaltiesa Tiesas priekšsēdētāja
Gunta Viļumsone Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese
Kristīne Vinte-Korme Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Ieva Višķere Augstākā tiesa Tiesnese
Rudīte Vīduša Augstākā tiesa Tiesnese
Iveta Vīgante Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Māris Vīgants Rīgas apgabaltiesa Tiesnesis
Ligita Vīksna Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) Tiesnese
Aldis Vīksne Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams Tiesnesis
Linda Vīnkalna Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Sandra Vītola Vidzemes rajona tiesa (Limbažos) Tiesnese
Vita Vjatere Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Lauma Volberga Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Baiba Volfa - Riekstiņa Kurzemes rajona tiesa (Talsos) Tiesnese
Elīna Volika Latgales rajona tiesa Rēzeknē Tiesnese
Ieva Zabarovska Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Mairita Zadiņa Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Dimitrijs Zamjatins Latgales rajona tiesa Rēzeknē Tiesnesis
Arlita Zariņa Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Tiesnese
Ināra Zariņa Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Jolanta Zaškina Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Kristīne Zaura Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Natālija Zavadska Zemgales rajona tiesa (Ogrē) Tiesnese
Inga Zālīte Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Zeltīte Zdanoviča Latgales rajona tiesa (Ģimnāzijas ielā) Tiesnese
Kristīne Zdanovska Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Sandra Zeire Rīgas rajona tiesa (Rīgā) Tiesnese
Ilona Zelmene Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Dzintra Zemitāne Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Inese Laura Zemīte Augstākā tiesa Tiesnese
Agnese Zemmere Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Gita Zenfa Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Inese Ziediņa Zemgales rajona tiesa (Jelgavā) Tiesnese
Kristīne Zīle Augstākā tiesa Tiesnese
Valda Zommere Administratīvā apgabaltiesa Tiesnese
Žanna Zujeva Rīgas pilsētas tiesa Tiesas priekšsēdētāja vietniece
Miķelis Zumbergs Ekonomisko lietu tiesa Tiesas priekšsēdētājs
Antra Zute Rīgas pilsētas tiesa Tiesnese
Andris Zutis Latgales apgabaltiesa Tiesnesis
Dzintra Zvaigznekalna - Žagare Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Žanete Žimante Rīgas apgabaltiesa Tiesnese
Olga Žuka Rīgas rajona tiesa (Jūrmalā) Tiesnese