Tiesāšanās izdevumi

Par lietas izskatīšanu Satversmes tiesā nav jāmaksā ne valsts, ne kancelejas nodevas. Izdevumi varētu rasties par advokāta palīdzības saņemšanu, ja tādi nepieciešami lietas dalībniekam, kā arī par tulka pakalpojumu saņemšanu. Lietas dalībniekiem, kuri neprot tiesvedības valodu, izņemot juridisko personu pārstāvjus, ir tiesības izmantot tulka pakalpojumus. Tomēr šie izdevumi jāsedz attiecīgajiem lietas dalībniekiem.