Tiesnešu disciplinārkolēģijas pieņemtie lēmumi

Datums

Nosaukums

Dokuments

05.04.2024.

Par rupju nolaidību lietas izskatīšanā D-1-2024

27.10.2023.

Par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā un par darba pienākumu nepildīšanu D-3-2023

07.07.2023.

Par darba pienākumu nepildīšanu

D-2-2023