Tiesnešu disciplinārkolēģijas pieņemtie lēmumi

Datums

Nosaukums

Dokuments

27.09.2019

Par administratīvo pārkāpumu

Nr.D-12/2019

13.09.2019

Par darba pienākumu nepildīšanu un lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību

Nr.D-11/2019

13.09.2019

Par tīšu likuma pārkāpumu

Nr.D-10/2019

23.08.2019

Par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" pārkāpumu

Nr.D-9/2019

23.08.2019

Par administratīvo pārkāpumu

Nr.D-8/2019

23.08.2019

Par pieļautu rupju nolaidību 

Nr.D-6/2019

09.08.2019

Par administratīvo pārkāpumu

Nr.D-7/2019

31.05.2019

Par darba pienākumu nepildīšanu

Nr.D-4/2019

31.05.2019

Par administratīvo pārkāpumu

Nr.D-5/2019

10.05.2019

par tīšu likuma pārkāpumu un rupju nolaidību tiesas lietas izskatīšanā

Nr.D-1/2019

01.02.2019.

Par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā 

Nr. D-3/2019

04.01.2019

Par administratīvo pārkāpumu

Nr. D-2/2019

15.11.2018

Par pieļautu rupju nolaidību

Nr. D-10/2018

15.11.2018

Par administratīvo pārkāpumu

Nr. D-9/2018

05.10.2018.

Par rupju nolaidību lietas izskatīšanā

Nr. D-7/2018

12.10.2018.

Par pieļautu rupju nolaidību

Nr.D-8-2018