Tiesnešu disciplinārkolēģijas pieņemtie lēmumi

Datums

Nosaukums

Dokuments

10.07.2020

Par darba pienākumu nepildīšanu

Nr.D-9-2020

15.05.2020

Par administratīvo pārkāpumu

Nr.D-8-2020

20.03.2020

Par rupju ētikas normu pārkāpumu

Nr.D-7-2020

20.03.2020

Par darba pienākumu nepildīšanu

Nr.D-6-2020

20.03.2020

Par lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību

Nr.D-5-2020

21.02.2020

Par rupju nolaidību lietas izskatīšanā

Nr.D-4-2020

17.01.2020.

Par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā un rupju nolaidību

Nr.D-3-2020

17.01.2020

Par administratīvo pārkāpumu

Nr.D-2/2020

10.01.2020

Par lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību

Nr.D-1/2020

29.11.2019

Par rupju ētikas normu pārkāpumu

Nr.D-14/2019

29.11.2019

Par darba pienākumu nepildīšanu

Nr.D-12/2019

27.09.2019

Par administratīvo pārkāpumu

Nr.D-12/2019

13.09.2019

Par darba pienākumu nepildīšanu un lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību

Nr.D-11/2019

13.09.2019

Par tīšu likuma pārkāpumu

Nr.D-10/2019

23.08.2019

Par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" pārkāpumu

Nr.D-9/2019

23.08.2019

Par administratīvo pārkāpumu

Nr.D-8/2019

23.08.2019

Par pieļautu rupju nolaidību 

Nr.D-6/2019

09.08.2019

Par administratīvo pārkāpumu

Nr.D-7/2019