Tiesnešu disciplinārkolēģijas pieņemtie lēmumi

Datums

Nosaukums

Dokuments

27.10.2023.

Par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā un par darba pienākumu nepildīšanu D-3-2023

07.07.2023.

Par darba pienākumu nepildīšanu

D-2-2023

27.01.2023.

Par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā

D-1-2023