Tiesnešu disciplinārkolēģijas pieņemtie lēmumi

Datums

Nosaukums

Dokuments

04.07.2021

Par administratīvo pārkāpumu

D-6/2021

19.04.2021

Par darba pienākumu nepildīšanu

D-3/2021

30.04.2021

Par lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību

D-5/2021

30.04.2021

Par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā

D-4/2021

12.03.2021

Par rupju ētikas normu pārkāpumu

Nr.D-2/2021

05.02.2021

Par lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību

Nr.D-1/2021

11.12.2020

Par darba pienākumu nepildīšanu

Nr.D-11-202

18.11.2020

Par rupju ētikas normu pārkāpumu

Nr.D-13-2020

09.10.2020

Par par iespējamu tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā 

Nr.D-10-2020

10.07.2020

Par darba pienākumu nepildīšanu

Nr.D-9-2020