Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs

Saskaņā ar Tiesnešu disciplinārās atbildības likumu Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir viens Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis, viens Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis, viens Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis, viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, viens apgabaltiesas civillietu kolēģijas tiesnesis, viens apgabaltiesas krimināllietu kolēģijas tiesnesis, viens Administratīvās rajona tiesas tiesnesis un divi rajona (pilsētu) tiesneši, no kuriem viens ir specializējies civillietu izskatīšanā, bet otrs — krimināllietu izskatīšanā. Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus uz četriem gadiem ievēlē tiesnešu konference, aizklāti balsojot.

Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēlē tiesnešu disciplinārkolēģija no savu locekļu vidus.

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties tieslietu ministrs un ģenerālprokurors vai viņu pilnvarotas personas, kā arī Latvijas Tiesnešu biedrības valdes pilnvarota persona.

 

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs:

·       Valerijs Maksimovs Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators (Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs);

 

·       Līvija Slica Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatore;

 

·       Aivars Uminskis Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senators;

 

·       Lelde Grauda Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese;

 

·       Kaspars Berķis Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis (Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietnieks);

 

·       Līga Baltmane-Zepa Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese;

 

·       Kristīne Vanaga Zemgales rajona tiesas tiesnese;

 

·       Ilze Andruškina Administratīvās rajona tiesas tiesnese;

 

·       Aija Reitupe Rīgas pilsētas tiesas tiesnese.