Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs

Saskaņā ar Tiesnešu disciplinārās atbildības likumu Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir viens Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis, viens Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis, viens Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis, viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, viens apgabaltiesas civillietu kolēģijas tiesnesis, viens apgabaltiesas krimināllietu kolēģijas tiesnesis, viens Administratīvās rajona tiesas tiesnesis un divi rajona (pilsētu) tiesneši, no kuriem viens ir specializējies civillietu izskatīšanā, bet otrs — krimināllietu izskatīšanā. Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus uz četriem gadiem ievēlē tiesnešu konference, aizklāti balsojot.

Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēlē tiesnešu disciplinārkolēģija no savu locekļu vidus.

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties tieslietu ministrs un ģenerālprokurors vai viņu pilnvarotas personas, kā arī Latvijas Tiesnešu biedrības valdes pilnvarota persona.

 

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs:

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs ievēlēts 2019.gada 12.novembra Latvijas tiesnešu e-konferencē.

•           Valerijs Maksimovs Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis, (Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs);

•           Alla Šilova Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja; (Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietniece);

•           Aivars Uminskis Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis;

•           Inguna Preisa Zemgales apgabaltiesas tiesnese;

•           Līvija Slica Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese;

•           Kaspars Berķis Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis;

•           Ilona Rūķe Rīgas pilsētas tiesas tiesnese;

•           Ilze Freimane Administratīvās apgabaltiesas tiesnese;

•           Aija Reitupe Rīgas pilsētas tiesas tiesnese.