Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs

Saskaņā ar Tiesnešu disciplinārās atbildības likumu Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētājs, četri Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki. Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus uz četriem gadiem ievēlē tiesnešu konference, aizklāti balsojot.

Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēlē tiesnešu disciplinārkolēģija no savu locekļu vidus. 

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties tieslietu ministrs un ģenerālprokurors vai viņu pilnvarotas personas, kā arī Latvijas Tiesnešu biedrības valdes pilnvarota persona.

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs:

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs ievēlēts 2018.gada 18.septembra Latvijas tiesnešu e-konferencē.

• Pēteris Dzalbe, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs, Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs;

• Pēteris Opincāns, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis;

 Valerijs Maksimovs, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis;

 Līvija Slica, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese;

 Inta Lauka, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese;

 Inguna Preisa, Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja;

 Edīte Knēgere, Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja;

 Ilgvars Jaunģelže, Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājs;

• Ilze Freimane, Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja;

 Elga Guitāne, Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas priekšsēdētāja;

 Žanna Zujeva, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece.