Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs

Saskaņā ar Tiesnešu disciplinārās atbildības likumu Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētājs, četri Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki. Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus uz četriem gadiem ievēlē tiesnešu konference, aizklāti balsojot.

Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēlē tiesnešu disciplinārkolēģija no savu locekļu vidus.

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties tieslietu ministrs un ģenerālprokurors vai viņu pilnvarotas personas, kā arī Latvijas Tiesnešu biedrības valdes pilnvarota persona.

 

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs:

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs ievēlēts 2019.gada 12.novembra Latvijas tiesnešu e-konferencē.

•           Valerijs Maksimovs Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis, (Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs);

•           Alla Šilova Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja, (Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietniece);

•           Aivars Uminskis Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis;

•           Inguna Preisa Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja;

•           Līvija Slica Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese;

•           Kaspars Berķis Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis;

•           Ilona Rūķe Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese;

•           Ilze Freimane Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja;

•           Ilgvars Jaunģelže Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājs;