Tiesu nolēmumi

Informējam, ka turpmāk visu e-pakalpojumu (tai skaitā sadaļas "Anonimizēti tiesu nolēmumi") pieejamība tiek nodrošināta jaunajā portālā https://manas.tiesas.lv/eTiesas/.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 108. panta septītajā daļā noteiktajam tās spriedumu daļas, kuras satur ierobežotas pieejamības informāciju vai kuras ir valsts noslēpuma objekts, ir aizstātas ar norādi, kāpēc attiecīgā nolēmuma daļa nav vispārpieejama.

Atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. pantā noteiktajam visos nolēmumos dzēsti fizisko personu – procesa dalībnieku un liecinieku vārdi un uzvārdi, personas kodi, dzīvesvietas adreses, nekustamo īpašumu kadastra numuri un automašīnu valsts reģistrācijas numuri.

Spriedumi publicēti PDF (portable document format) formātā. Lai apskatītu un izdrukātu spriedumu datnes, lietotāja datorā jābūt instalētai attiecīgai programmatūrai, piemēram, programmai Adobe Acrobat Reader. Tās jaunāko versiju varat bez maksas lejupielādēt Adobe mājas lapā.

Eiropas Savienības tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi pieejami sadaļās:

Eiropas Savienības tiesas spriedumi

Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumi un lēmumi

Atsauksmes un priekšlikumus aicinām sūtīt uz e-pasta adresi tiesu.portals@tiesas.lv.