Valde

Latvijas Tiesnešu biedrības valde

 (ievēlēta 2023.gada 28., 30.novembra, 6.decembra e-vēlēšanās)

 

Prezidente

 

Adrija Kasakovska
Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece

 

Viceprezidenti

 

Irēna Kucina

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece

 

Aigars Sniedzītis
Zemgales apgabaltiesas priekšēdētāja vietnieks, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs

 

Ilona Rūķe
Rīgas pilsētas tiesas tiesnese

 

Valdes locekļi

 

Aldis Laviņš
Satvermes tiesas priekšsēdētājs

 

Diāna Makārova

Augstākās tiesas tiesnese

 

Līga Blūmiņa
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja

 

Māris Vīgants

Rīgas apgabaltiesas tiesnesis

 

Ingūna Helmane
Rīgas pilsētas tiesas tiesnese

 

Jānis Grīnbergs

Vidzemes rajona tiesas tiesnesis

 

Inga Putra
Zemgales apgabaltiesas tiesnese

 

Līga Ašmane
Zemgales rajona  tiesas tiesnese

 

Andris Zutis
Latgales apgabaltiesas tiesnesis

 

Judīte Mauliņa
Kurzemes apgabaltiesas tiesnese

 

Ilona Rudzīte
Kurzemes rajona tiesas tiesnese

 

 

Revīzijas komisija

 

Priekšsēdētāja Dace Skrauple

Zemgales apgabaltiesas tiesnese

 

Agnese Zemmere

Rīgas pilsētas tiesas tiesnese 

 

Daina Alksne

Kurzemes rajona tiesas tiesnese