Valde

Latvijas Tiesnešu biedrības valde

 (ievēlēta 2020.gada2.,4.novembra, 9. novembra e-vēlēšanās)

 

Prezidente: Adrija Kasakovska
Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece

Viceprezidenti:

Rudīte Vīduša
Augstākās tiesas tiesnese

 Aigars Sniedzītis
Zemgales apgabaltiesas tiesnesis

Guntars Ploriņš
Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētājs

 

Valdes locekļi:

Aigars Strupišs

Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Ivars Bičkovičs
Augstākās tiesas tiesnesis

Aldis Laviņš
Satvermes tiesas priekšsēdētāja vietnieks

Juris Siliņš
Zemgales apgabaltiesas tiesnesis

Līga Blūmiņa
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja

Ilze Freimane
Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja

Ilona Rūķe
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese

Līga Karlsone
Vidzemes rajona tiesas (Cēsīs) tiesnese

Andris Zutis
Rēzeknes tiesas tiesnesis

Judīte Mauliņa
Kurzemes apgabaltiesas tiesnese

Ilona Rudzīte
Kurzemes rajona tiesas ( Ventspilī) tiesnese

 

 

Revīzijas komisijā ievēlēti:

 

Dace Skrauple

Zemgales apgabaltiesas tiesnese

 

Aija Jermacāne

Rēzeknes tiesas tiesnese

 

Agnese Zemmere

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese